Samlivet mellem mennesker og andre arter i byområder repræsenterer komplekse sociale, populationsøkologiske og, ikke sidst eller mindst, etiske problemstillinger. (Populationsøkologi er et underområde inden for økologi, der beskæftiger sig med artsbefolkningernes dynamik, og hvordan disse populationer interagerer med miljøet). Det er efterhånden tydeligt, at interaktionen mellem mennesker og andre arter i bymiljøer i vores moderne samfund påvirkes i stigende grad af private og offentlige institutioner, men også af individuelle mennesker, der involverer sig, og påvirker på forskellig vis andre arters tilværelse. Denne påvirkning kan sagtens karakteriseres som en administration af naturens vilde liv.

Jeg vil rette opmærksomheden på en specifik dyreart: vildekatte. Bymiljøer er beboet af tre typer katte: vildekatte, ”fritgående” katte (de hører til en bestemt husstand) og indesluttede kælekatte (går aldrig ud). Min fokus retter sig mod vildkatte, som normalvis lever i løse bestande eller helt individuelt. Venlige mennesker giver dem i nogle tilfælde passende ly og tilstrækkelig foder, men de også er i stand til at forsyne sig selv, når ikke syge. Typisk er de sky og meget forsigtige omkring mennesker, men de kan også udvikle relationer til bestemte mennesker, der fordrer dem. (Vi kender alle udtrykket ”kattedamer”, men jeg kan godt fortælle Jer, at der findes i stigende grad også ”katteherre”). På grund af et skift i den kulturelle repræsentation og opfattelse af katte, som er gået fra skadedyrsbekæmpere (holde rotter og mus væk) til selskabsdyr, katte, der lever halvt eller helt uafhængig af mennesker, opfattes i stigende grad negativ. Undersøgelser viser, at der findes en forudbestemt opfattelse i forhold til tilværelsen af vildtlevende katte (på individuel basis eller kolonier) som et problem, der skal løses ved menneskelig indgriben. Nogle problematiske populationsøkologiske og sociale faktorer kan være bekymringen for bevarelse af andre arter (fugle eks.), sygdomsoverførsel til kæledyr og andre dyrearter og mennesker, den generende ”støj” under parring, tilstedeværelsen af ekskrementer i folks haver, etc.

Udover disse typer problemer, håber jeg, kan vi alle være enige om etiske og/eller moralske problemstillinger. Siden menneskets indvirkning og påvirkning af kattenes liv og tilstedeværelse er blevet en så betoneret realitet i vores moderne samfund, er det kun legitimt at efterlyse en effektiv, moralsk og etisk ansvarstagen i forhold til administrationen af naturens vildekatte, og dette kun kan ske i fælleskab og under samarbejdets tegn mellem kommunen, Kattens Værn, frivillige organisationer og mennesker/bofælleskaber. Fredericia kommune har en aftale med Kattens Værn om indfangning (kun ved akut syge og tilskadekomne katte). I en telefonsamtale jeg havde med Kattens Værn, blev det klart udtrykket, at det er sjældent, at indleverede katte ikke bliver aflivede. Konklusionen må være, at p.t. Fredericia kommune har en aftale med Kattens Værn om at aflive indfangede vilde katte (dog er det svært at vide, hvornår en kat er helt vildkat, da mange ”fritgående” katte, der hører til en bestemt husstand, kunne risikere at havne i aflivningens fælde). Det betragter jeg som langt fra en effektiv, ansvarsfuld, moralsk og etisk løsning.

I dag er aflivning af herreløse katte en fuldstændig out dateret metode som middel til kontrol af katte befolkning. Udover det moralske og etiske aspekt, er det simpelthen ikke optimalt effektivt, og aflivning af dyr er (heldigvis) ved at blive mere og mere usmageligt for offentligheden. Målet må så være katte befolkning- og sundheds kontrol igennem indfangning, neutralisering og genudsætningsstrategier (ING strategi), der både sætter en stopper for en endeløs cyklus med aflivning og facilitere vedligeholdelsen af stabile sterile katte kolonier, hvilket gør dem ude af stand til formere sig. Ordningen vil selvfølgelig indebære også behandling og chipning/mærkning. Det vil være mit formål at søge konsensus, således at Fredericia Kommune vil tegne en aftale med Kattens Værn om en ING strategi. Ingen vildkat skulle aflives, medmindre det viser sig nødvendig p.g.a alvorlig sygdomme og/eller nedsat livskvalitet. Ingen skal befinde sig i det belastende dilemma i mødet med en vildkat i nød, fordi der i forvejen udfaldet kendes (aflivning) eller pga. omkostningerne, der er forbundne med indlevering/behandling etc. af vildkatte. Det er hensynsløst og uanstændigt både i forhold til vores medmennesker og dyr. Det er kernetanken i Alternativet: politik for harmonisk og respektfuld samliv mellem mennesket og naturen.

Ecaterina Pedersen, byrådskandidat for Alternativet Fredericia