”Det Ønskede Samfund” lancerer i samarbejde med ”Sager der Samler” et helt nyt dialogforum med titlen: Morgenpolitik. Det sker første gang mandag den 6. september – samme dag er der byrådsmøde i Fredericia Kommune.

Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen er mandag klokken 08.30-10.00 klar til at byde velkommen til et nyt debatforum på Zoom.

– Morgenpolitik er et dialogforum, der styrker relationen mellem borgere og byrådspolitikere. Gennem en uformel og nysgerrig samtale om udvalgte emner på dagsordenen for næste byrådsmøde lærer borgerne politikerne bedre at kende og bliver klogere på, hvad der sker på det politiske niveau i vores by. Politikerne får gode samtaler med borgerne og bliver bedre forberedt til byrådsmødet og det politiske arbejde, fortæller initiativtagerne.

– Kort sagt går Morgenpolitik ud på at træne de demokratiske muskler. Baggrunden for Morgenpolitik er den vigende interesse for det aktive demokrati. Mange folkevalgte oplever en snævrere og snævrere base for deres arbejde og efterlyser mere direkte, vedkommende dialog med borgerne, ligesom borgerne savner mere konkret indhold i samfundsdebatten, uddyber de.

MORGENPOLITIK – FREDERICIA er samtidig et godt supplement til deres igangværende debatserie og skriverier om Det Ønskede Samfund.

I MORGENPOLITIK – FREDERICIA gælder tre vigtige samtaleregler:

• Alle sørger for en god tone og atmosfære
• Vi er her for at blive klogere (ikke for at få ret eller blive enige)
• Vi værdsætter forskellige perspektiver

Det nye debatforum er inspireret af gode erfaringer fra Aarhus.

– I Aarhus har man med succes invitereret til morgenmøder op til byrådsmøderne. Konceptet vil vi nu gerne indføre i Fredericia. Derfor sættes det i søen. Det er et godt supplement til debatten, fortæller Uffe Steiner Jensen.

De to mænd peger desuden på, at debatmuligheden er med til at styrke dialogen og relationen mellem borgere og politikere.

– Vores demokrati har brug for mere borgerinddragelse, og her er en oplagt muligt for at deltage og sætte et møde op mellem politikere og borgere i en ny form. Det vil også styrke borgernes oplevelse af demokratiet, men også give viden om, hvad politikerne egentligt tænker omkring de emner, der er oppe på den aktuelle dagsorden i byrådet, lyder det fra Erik Schwensen.

Erik Schwensen og Uffe Steiner har fulgt morgenpolitik i Aarhus de senere år. Det setup vurderer de kan bruges i Fredericia også.

– Det er tydeligt for os, at politikerne, der har deltaget, har lyttet, taget synspunkter og argumenter med fra møderne. De konkrete drøftelser fra sag til sag har også gjort alle klogere på, hvilke aspekter, der kan være af en given sag. Gentagende gange har vi hørt sætningen: ”Tak for det synspunkt,” ”Der blev jeg lidt klogere,” og ”Det vil jeg bruge på byrådsmødet i aften”. Men grundlægende er det stærke i debatformen, at man taler om sagerne. De er ikke et partipolitisk debatforum. Det er en ren samtale om de enkelte sager, det kan være en lokalplan, en ny midtbystrategi og så videre, siger Uffe Steiner Jensen.

– I Aarhus er det tydeligt, at debatten giver noget. Der bliver deltagerne også spurgt om, hvad man tager med fra mødet. Det er et frirum som politikerne og borgerne deler, hvor man debatterer substansen og sagerne, og heraf opnår større viden og andre vinkler. Det giver i sidste ende et bedre demokrati. Jeg tror på, at det er vigtigt med dialogen, for den viser både vejen ind, når noget starter, men også resultatet, når man er færdig og en beslutning er truffet, slutter Erik Schwensen.

Første MORGENPOLITIK – FREDERICIA foregår virtuelt på Zoom mandag den 06. september 2021, kl. 08.30 – 10.00 forud for byrådsmødet samme dag.

TILMELDING sker på følgende link: MORGENPOLITIK – FREDERICIA den 6. september 2021

Dagen før sender vi dig en e-mail med et link til mødet, som foregår online på platformen Zoom.

Politikere og borgere er meget velkomne, tilføjer Uffe og Erik.