Mandag d.11.10.21 skal det siddende byråd 2. behandle  budgetforslaget for de kommende år. Der bliver i budgetforslaget for det kommende år formuleret en hel del gode hensigter på velfærdsområderne. SF havde gerne set et langt mere ambitiøst resultat på dette område i det velfærden ikke har været tilstrækkeligt prioriteret gennem adskillige år. Det er bekymrende at det til trods for at 2020 budgettet blev udråbt som et “velfærdsbudget” må konstateres, at det på flere områder har været overordentligt svært at få pengene til at række. Man har i det nyligt indgåede budgetforlig valgt at aflyse planlagte besparelser i 2022, hvilket sker ved at trække på reserverne (også kaldet bufferne). Fjernelsen af besparelserne er umiddelbart  positivt, ikke mindst for de mennesker, som ellers ville have fået forringelserne at mærke. Indgrebet er dog en stakket frist, da nye besparelser dukker op igen i 2023, – med mindre der igen  gribes ind politisk, hvilket vi i SF mener bør ske hurtigst muligt. Det største fokus i budgettet er klart på vækst ved øget bosætning og turisme. Her mangler vi i SF en gennemarbejdet strategi, som tager hensyn til mennesker og miljø. Fredericia skal ikke knopskyde uhensigtmæssigt og tilfældigt. Det seneste prestigeprojekt, er vedtagelsen om at anlægge et uddannelses Campus i Kanalbyen. Det er SF direkte i mod og vil klart foretrække at et evt. Campus etableres i Erritsø, hvor de fleste uddannelser befinder sig. SF vil påpege at investeringer i flere plejehjemsboliger og i de nedslidte folkeskoler er yderst påtrængende og bør prioriteres før et Campus.

Connie Maybrith Jørgensen

Spidskandidat for SF

Havepladsvej 142, Fredericia