Espersen A/S er inde i en god udvikling, og for at supportere virksomhedens vækst bedst muligt samles alle funktioner i Fredericia og København i et nyt kontor tæt på Københavns lufthavn fra oktober 2022.

Espersens adm. direktør Klaus B. Nielsen udtaler, at motivationen for at sammenlægge de to kontorer er en øget sammenhængskraft, styrkelse af den fælles kultur og bedre udnyttelse af forskellige forretningsområder i koncernen. Når funktioner er samlet et sted,
giver det mere dialog, sparring og dermed udvikling, og derfor merværdi for virksomhedens kunder, alle ansatte og i sidste ende forbrugerne.

Espersen har været i Fredericia siden 2008, hvor virksomheden overtog Rahbek fisk. I 2018 effektiviserede virksomheden sine fabrikker, og produktionen i Fredericia blev flyttet til Polen. Direktøren forklarer, at nu fire år senere, samler Espersen alle funktioner fra
Fredericia og København i et nyt kontor ved København Lufthavn. Espersen er en international koncern, og placeringen er valgt strategisk efter, hvor det er nemt at komme til og fra.

Samtidig med planlægningen af et nyt kontor i Danmark for koncernens ansatte i Fredericia og København, har Espersen også besluttet at samle sine administrative funktioner i Polen i en ny bygning.

Klaus B. Nielsen understreger, at den viden og kompetencer som er i Fredericia er vigtig for Espersen. Derfor tilbydes stort set alle medarbejdere at fortsætte hos Espersen i en hybrid hverdag med hjemmekontor og arbejde på kontoret i København.

Alle medarbejdere blev orienteret om planerne i dag kl. 10:00.