Business Fredericia havde inviteret tre erhvervsledere og et panel af politikere på besøg hos Trinity. Emnerne var mange, infrastruktur, erhvervsturisme, arbejdsskatter og arbejdskraft.

Der er et hav af valgdebatter i Fredericia, og onsdag eftermiddag var endnu et sat til at løbe af stablen. Business Fredericia havde inviteret indenfor til kaffe, kage og politisk debat. Før de kunne komme i gang bød tre af de lokale erhvervsbosser ind med deres syn på de vigtigste erhvervspolitiske emner.

Direktør for MesseC, Grethe Højgaard, lagde ud og meldte klart, at erhvervsturismen er noget af det der er vigtigst at kigge på. ”Vi gør det rigtig godt i Fredericia når det kommer til erhvervsturisme, og vi i MesseC vil gå langt for at fortsætte dette”, lød det fra Grethe Højgaard.

Men for Grethe Højgaard var det ikke kun erhvervsturisme, der var også et ønske om, at panelet skulle debattere hvordan vi fortsat kan sikre kvalificeret arbejdskraft – og hvordan man kan sikre en god infrastruktur.

”Husk jeres lokalområde. Vi har brug for at løfte anlægsloftet, vi har brug for visionær klimapolitik og vi har brug for flere uddannelser. Husk at kæmpe for det lokale, måske ligger en ny uddannelse eller en klimaforskning”, lød det til slut i en opfordring fra Grethe Højgaard, Direktør i MesseC.

Direktør i BT Gulve, Michael Kristensen, var næste mand med mikrofonen. For ham er erhvervsuddannelserne en af de vigtigste sager for den kommende folketingsperiode. Ny taxameterordning, bedre efteruddannelse og flere midler til tidssvarende maskiner stod højt på Michael Kristensens ønskeliste.

”SKAT er kommet alt for langt væk fra deres kunder. Vi er alle her i dag kunder hos SKAT, men de er kommet for langt væk. Det skal der styr på”, lød det i en opfordring fra direktør i BT Gulve, Michael Kristensen.

Produktionsdirektør hos Carlsberg Danmark, Martin Bjeld, der i dag var i rollen som bestyrelsesmedlem af Dansk Industri i Trekantsområdet, var sidste erhvervsleder med opfordringer til de lokale politikere.  

For ham at se var infrastrukturen klart det vigtigste. ”Vi kan godt være ærlige at sige, at vi har underinvesteret på infrastrukturen de sidste mange år”, lød det fra Martin Bjeld. Han fortæller, at det er meget vanskeligt at flytte varer fra A til B.

”Kvalificerede medarbejdere er motoren for alting”, fortalte Martin Bjeld, der ønskede en politisk debat om hvordan man fortsat kan sikre kvalificeret arbejdskraft i en tid hvor der er stor mangel på dette.

Politikernes syn på erhvervspolitik

”Der findes ikke et quickfix på det her område. Jeg tror der er fem punkter vi skal slå på. Det første er infrastruktur, her er gjort noget, men der mangler meget. Vi skal satse på det vi kan, vi skal vide hvad vi selv kan. Vi er et logistisk centrum”, lød det fra Jens Jonatan Steen, inden ordstyrer Jens Bertelsen meldte at hans ene minut var gået. Rune Christiansen fra Radikale var næste mand: ”Vi skal hele vejen igennem sikre, at vi altid har den bedst kvalificerede arbejdskraft. Vi skal sørge for at alle har de rette uddannelser og at ingen taber. Vi skal også kunne hente den rigtige arbejdskraft, hvis der er behov for det”.

”Vi synes det er meget vigtigt, at vi kan hente arbejdskraft fra udlandet når der er behov for det. Det er klart at infrastruktur betyder meget, for mig betyder det rigtig meget”, fortalte Niels Flemming Hansen, Konservative, inden Mikkel Bjørn Sørensen, Nye Borgerlige, tog over: ”Der er en vigtig pointe i dansk samlingskraft på området for logistik og transport, og vi vil gerne afsætte flere midler til dette”.

”Jeg synes vi også skal tænke på data, for hvem tænker på et solidt 5G net? Det er rigtig rigtig vigtigt. Vi kan tale om mange ting, men det når vi nok”, lød det fra Peter Martin Pedersen, Klaus Riskær Pedersen. Sidemakker Mikkel Amnitzbøll fra SF var klar med et budskab om grønne incitamenter til erhvervslivet.

”Erhvervslivets vilkår er noget af det der fylder mindst, og det synes jeg er trist. Flere partier har tømt statskassen flere gange, der synes jeg vi skal se på hvor vi kan finde pengene. Ungdommen kvitterer for vores arbejde med erhvervsuddannelserne, og flere går den vej”, sagde Steen Holm Iversen, Liberal Alliance. Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne fortalte om behovet for et opgør med administrativt bøvl.

”For mig betyder infrastruktur også meget. Jeg er meget stolt af, at jeg fik løftet Afkørsel 59 op på regeringens finanslov, for den betyder meget for Fredericia”, sagde Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti, inden Tobias Jørgensen fra Venstre vil sætte arbejdsmarkedspolitik tilbage på den politiske dagsorden.

”De syge skal ud af beskæftigelsespolitik, og hvis vi så skal have et jobcenter, så skal de sørge for at efteruddanne de personer der måtte være der. Vi skal respektere de syge”, fortalte Kirsten Cordtz, Enhedslisten.

”Jeg tænker vi skal helt ned i folkeskolen. Vi skal satse på de kloge hænder hele vejen ned i folkeskolen, det gør vi ikke i dag. Vi skulle måske også satse mere på kollektiv trafik, for så havde vi ikke haft samme bilisme som vi har i dag”, sagde Søren Haastrup, Alternativet, inden mikrofonen blev givet ud til publikums spørgsmål.

Hvor skal pengene komme fra?

Sådan lød et spørgsmål fra Direktør i BT Gulve, Michael Kristensen, et spørgsmål som hele panelet fik lov at svare på. Alternativet har en plan for et helt nyt skattesystem, Enhedslisten vil finde pengene hos de multinationale selskaber, der ikke betaler synderligt meget i skat. Hvis det står til Venstre skal SKAT være gennemsigtigt, samtidig med at de ønsker en tættere dialog med erhvervslivet om hvordan administrativt bøvl kan undgås.

Der skal investeres mere i SKAT, det koster penge – men penge der kommer ind igen, lød det fra Dansk Folkepartis Susanne Eilersen. Kristendemokraterne vil have moralen og tilliden tilbage, for alt for mange forsøger at komme omkring det, ifølge Marianne Karlsmose. Liberal Alliance vil gøre op med principperne i SKAT – og håber at der kan laves en erhvervsservice.

De bedst stillede skal bidrage mere, der skal mere skat på aktieindtægter og en mere effektiv skattekontrol, hvis man spørger Mikkel Amnitzbøll og SF. Klaus Riskær Pedersen vil se på forsendelser til uhørt billige priser fra udlandet, men en pakke til Frederikshavn koster 95 kroner. Nye Borgerlige vil afskaffe jobcentre og fyre mellemledere – for de er, ifølge Mikkel Bjørn Sørensen, ikke med til at bidrage til velfærden.

Konservative vil lave en flad skat og kigge på boligbeskatningen. Rune Christiansen, Radikale Venstre, vil bruge beskatning som finansieringen af yderligere investeringer. Skatten skal ikke sænkes massivt, for så er der ikke råd til andet. Der skal flere medarbejdere til, hvis der skal styr på SKAT, effektiviseringerne har ikke gjort noget godt, hvis man spørger Socialdemokratiet og Jens Jonatan Steen.

Hvordan kan I blive enige?

Sådan spurgte Søren Andersen fra SparNord, efter det gode eksempel med brede politiske aftaler i Fredericia. Han målrettede spørgsmålet mod infrastrukturen – for hvorfor kan man ikke blive enige?

Der er brug for investeringer og forståelse, var budskabet fra Jens Jonatan Steen (A), Rune Christiansen (B) ønskede et tættere samarbejde i Trekantområdet i stedet for interne slåskampe. Nye Borgerlige vil løse infrastruktur med flere spor på E45.

Peter Martin Pedersen (E) fik ordet og gik tilbage på temaet spørgsmålet egentlig handlede om: Samarbejde, noget som han ønsker meget mere af. Steen Holm Iversen ønsker et tættere samarbejde blandt de syddanske kommuner, for det vil give bedre udkast. Kristendemokraterne vil løse udfordringerne med flere spor og en mere fleksibel offentlig transport.

Det kan ikke løses i Fredericia alene, så Susanne Eilersen (O) ønsker et bredere samarbejde mellem lokalpolitik, landspolitik og erhvervslivet. Tobias Jørgensen ønsker en fælles grund for hvad man skal blive enige om – og her er flere spor igen et bud på en løsning.

Kirsten Cordtz (Ø) vil fjerne bilerne og lastbilerne, en agenda som Søren Haastrup (Å) kunne finde enighed om.

”Tak for svarene, selvom halvdelen ikke rigtig svarede. Det er meget ukonkret og beror på tror og føler. Det holder ikke”, konkluderede Martin Bjeld, Produktionsdirektør i Carlsberg Danmark og bestyrelsesmedlem i Dansk Industri i Trekantsområdet. En konklusion på svarene som Søren Andersen erkendte sig helt enig i.

Hvordan kommer der kvalificeret arbejdskraft til Fredericia og hvordan fastholder man dem?

Fredericia skal tilbage som uddannelsesby, og det skal folketingspolitikerne valgt i Fredericia kæmpe for, hvis man spørger Jens Jonatan Steen (A). Rune Christiansen (B) vil brande Fredericia bedre, for folk slår sig ikke ned. Niels Flemming Hansen (C) vil have flere satelituddannelser ud i landet, en dagsorden omkring decentralisering Mikkel Bjørn Sørensen (D) er enig i.

Peter Martin Pedersen (E) vil hente det udefra, reglerne skal laves om – for ”det er helt skævt”. Der skal gøres noget for foreningslivet, kulturen skal nurses i højere grad end erhvervslivet, hvis man spørger Mikkel Amnitzbøll (F).

Stærke netværk og stærke lokale profiler er løsningen, ifølge Steen Holm Iversen (I). Marianne Karlsmose (K) bidrog med fakta om Fredericias flotte udvikling på området – så hendes største appel var at panelet rent faktisk skulle tale byen op i stedet for at male et dommedagsbillede.

Susanne Eilersen (O) fortsatte den store ros til Fredericia udvikling, ”Vi er på vej”, lød det fra hende med en opfordring til et fortsat samarbejde mellem politikere og erhvervsliv. Løsningen ligger ikke hos staten, men hos kommunerne, lød det fra Tobias Jørgensen (V), der også ønsker en opkvalificering af de lokale borgere. Det kræver boliger der kan betales for en studerende, sagde Kirsten Cordtz (Ø). Det gælder både boliger, skolevæsen og institutioner, konkluderede Søren Haastrup (Å).

http://bit.ly/sofielindelecture