I Fredericias gågader er der mere liv end der har været i en årrække, fortæller både formand for Fredericia Shopping, Ole Mortensen, og afdelingsdirektør i Sparekassen Danmark, Christian Jungmark. Der er sket noget med ånden, både for byens borgere og de erhvervsdrivende.

I Fredericias gågader er der mere liv end der har været i en årrække, fortæller både formand for Fredericia Shopping, Ole Mortensen, og afdelingsdirektør i Sparekassen Danmark, Christian Jungmark.

– Der er sket noget med ånden, både for byens borgere og de erhvervsdrivende.
Jeg synes generelt at det går rigtig godt i Fredericia, siger Ole Mortensen, indehaver af MIAMI Tøjeksperten og formand for Fredericia Shopping. Udmeldingen fra Ole Mortensen bliver bakket op af Christian Jungmark.

Ole Mortensen. MIAMI|TØJeksperten. Foto: AVISEN – Thomas Max Lægaard.

– Det kunne næsten ikke gå bedre end det gør nu i forhold til liv og nytænkning, siger Christian Jungmark. Jeg synes vi har en attraktiv midtby og der er søgning på lokalerne rundt om i byen. Det nye Løvestrøg er også et stort aktiv. Jeg er meget positiv omkring det. Vores borgere har faktisk brugt byen meget, selv under de omstændigheder der har været, forklarer Ole Mortensen.

Et af de tiltag der har skabt mere liv i byen er sommer i Fredericia, der har givet god gevinst, fortæller Ole Mortensen.

– Der er ingen tvivl om, at vi har kunnet se en stigning i kundebesøg – også udefra. Vi har også set om-sætningsstigninger for juli måned, hvor særligt 2020 og 2021 har været rigtig gode. Selvom folk har kunnet rejse på ferie, så har vi tiltrukket flere, siger han.

Christian Jungmark, bankdirektør hos Sparekassen Danmark. Foto: AVISEN – Thomas Max Lægaard.

Christian Jungmark har en særlig ros til en ellers ofte udskældt del af gågaden. Det sammenhold der er blandt de erhvervsdrivende er afgørende, fortæller han.

– Især imod enden af Danmarksgade og Vendergade går det godt. Her står butikkerne sammen om at gøre en forskel for de tomme lokaler. Det seneste jeg hørte var, at der med stor sandsynlighed er lejet et nyt lokale ud. Det jeg fornemmer er, at opbakningen fra lokalsamfundet har været rigtig god i forhold til handel og økonomi. Det handler ikke om at tingene skal være billige, men det handler om den gode service. Det tænker jeg detailhandlen har brug for, siger Christian Jungmark og fortsætter:

– Jeg synes at kombinationen af folks positivitet og det sammenhold der styrkes, det gør en forskel. Det er afgørende, at butikkerne også gør en forskel. Jeg synes, det er fedt at opleve, at de har skabt en masse energi og glæde, på en anden måde end tidligere.

El- og hybridbiler i Vendersgade og Danmarksgade, 17. april 2021

Fremtiden kræver attraktive lokaler og lokal opbakning

– Når de to erhvervsdrivende skal drømme om fremtidens Fredericia, så peger de på særligt to ting. Lokalerne skal være attraktive, men der skal også være opbakning fra både politikere, forvaltning og borgere. Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne skabe nogle attraktive lokaler i midtbyen. Vi skal finde ud af hvordan vi kan skabe attraktive lokaler på de placeringer som detailhandlen efterspørger. Jeg kunne også tænke mig, at man fortsætter den dialog om midtbyens udvikling. Det skal være spændende for borgerne at komme herind, siger Ole Mortensen og fortsætter:

– Der er ingen tvivl om, at det der sker nu på turistdelen er fantastisk. Som interesseorganisation for detailhandlen skal vi også spille ind i det. Der er sat klare mål, og det er rigtig godt for en god turismestrategi. Det går godt, men vi må gerne satse endnu mere på at skabe mere liv.

Sammenhold i Vendersgade

Christian Jungmark ser et sammenhold, som han håber kan fortsætte.

– I Vendersgade er vi i dialog omkring, hvordan vi kan gøre det til et nyt miljø med oaser. Jeg oplever en velvilje fra kommunen. Det er fedt, at alle aktører spiller aktivt ind. Hvis den opbakning vi oplever den fortsætter, hvis lokalpatriotismen kan blive ved, så er jeg slet ikke nervøs for fremtiden. Man kan godt være skeptisk og tale om hvorvidt det er en bølge af noget, eller om vi kan tro og håbe på, at vi står sammen skulder ved skulder om det her. Jeg ser meget positivt på det, siger Christian Jungmark.

En mærkesag for afdelingsdirektøren i Sparekassen Danmark er, at overbevise de sidste kritikere om, at Fredericia er noget helt særligt.

– Mit drømmescenarie er, at nogle af de få der har nej-hatten på de kapitulerer og tror på, at det her er kommet for at blive. Der er nogle der er kronisk kritiske og negative, dem er der heldigvis ikke mange tilbage af. Jeg tror på at vi kan flytte det sidste. For der sker noget. En ting er ord, noget andet er handling. Vi er i gang med at skabe handling. Det er ikke bare tom snak, der er power bag nu, forklarer Christian Jungmark.