Business Fredericia og Fredericia Kommune slog tirsdag formiddag dørene op til det årlige topmøde for “Transport og Logistik”, der i år gik under overskriften: ’’Bæredygtige transportløsninger – Hvordan kommer jeg i gang med den grønne omstilling?”. Sidste år holdt de 5.0 topmøde, hvor der var 50 deltagere, og til dagens arrangement kunne der igen samles mange mennesker uden et bestemt forsamlingsloft. Topmødet tog udgangspunkt i transport og logistik, hvor forskellige aktører skulle inspirere deltagerne med et bæredygtigt og omstillingsorienteret perspektiv.

Det var helt oplagt, at Audi Fredericia sørgede for rammerne til et oplægsmøde, som indeholdt innovative og kreative løsninger for transportsmidler, hvilket Morten Møller Andersen, filialchef / head of Audi Fredericia, indikerede i sin velkomsttale. Han startede med at fortælle om, hvordan det gik hos Audi Fredericia, og her konstaterede han, at det går godt med bilsalget i øjeblikket. De oplever stor efterspørgsel på deres produkter, hvor de også har el-biler og operer med en grøn tilgang.

– Vi er klar til bæredygtige transportløsninger, hvor vi gerne vil være CO2-neutrale i 2025. i samme år får vi 20 modeller af biler, som er en del af vores indsats til den grønne omstilling, sagde han i velkomsttalen, før Fredericias borgmester, Steen Wrist (A), fik ordet.

Han indledte talen med et tilbageblik på et topmøde, hvor tematikken var en anden. Den socialdemokratiske borgmester referede til et topmøde, der handlede om behovet for arbejdskraft. Det er ifølge ham charmen ved disse sammenkomster, da forskellige aktører, virksomheder og potentielle arbejdspladser mødes på midten og finder nogle løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.

Derefter kastede han et blik på Fredericias indsats for den grønne omstilling. Han fremhævede raffinaderiet og den kommende brintfabrik som vigtige for den ’’grønne værdikæde’’. Det blev ikke sidste gang ved arrangementet, at etableringen af brintfabrikken i Fredericia blev nævnt som et godt eksempel på, hvordan fremtidens bæredygtighed kan udfolde sig. Ydermere gjorde borgmesteren det klart, at den grønne omstilling er fuld galopperende i byen, og Fredericia Kommune vil gøre, hvad de kan for at facilitere rammer for transportvirksomhederne.

Det var kun ikke ved den grønne omstilling, at Fredericia oplever en stor udvikling. Erhvervsdirektør hos Business Fredericia, Kristian Drejer, pointerede erhvervslivets fremmarch i fæstningsbyen, hvor flere virksomheder i stigende grad flytter til Trekantområdet, herunder Fredericia. Han hæftede sig ved, at der har været et forventet dyk på grund af corona, men det forsømte kan stadig indhentes i løbet af efteråret og starten af vinteren.

I den forbindelse nævnte han nogle af de virksomheder, som byen har tiltrukket, hvilket blandt andet er FSG Foods, DAO’s logistikcenter og flere landsdækkende entreprenørvirksomheder. Ifølge ham er det aktører, som gør Fredericia konkurrencestærk, idet arbejdspladserne både har nationalt og skandinavisk rækkevidde. Endvidere appellerede han, at der skal gøres en indsats for at kombinere den grønne omstilling og tranportsmidler:

– Energi og klima er noget, man fokuserer mere på, og samtidig oplever transport og logistik en stor aktivitet. Det går fremad med disse områder, men der er også et behov for at sætte dem sammen, sagde Drejer.

Konstitueret fagchef for Infrastruktur & Ejendomme i Fredericia Kommune, Morten Svanborg, holdt derefter et oplæg, som var i tråd med erhvervsdirektørens tale. Herudover er arbejdet med at udvide og forbedre infrastrukturen i DanmarkC godt i gang. Fredericia Kommune har i samarbejde med Vejdirektoratet lavet en samlet plan, der også skal bane vejen for en om- og udbygning af motorvejskrydset ved afkørsel 61 i Taulov.

Herudover fremlagde han de igangværende og kommende projekter, som de har i støbeskeen, hvor en etablering af cykelstier på Stakkesvang, ombygning af Børupvej samt støjdæmpning var nogle af planerne, som Morten Svanborg kunne berette om.

Særligt projektet med støjdæmpning blev et væsentligt samtaleemne, hvor der også var inputs fra tilhørerne i publikummet. Debatten handlede om, at den store trafik på motorvejen har nogle konsekvenser for det lokalsamfund, som bor i området. Det er en tendens, der har udviklet sig, idet flere borgere i Taulov-området har italesat problemstillingen, og her bød publikummet til.

En deltager fortalte, at hun havde bemærket en del støj i Taulov-området og spurgte ind til, hvorfor man laver gummiasfalt på motorvejen. Hendes argument tog udgangspunkt i, at det på længere sigt vil have positiv effekt, hvis man lavede gummiasfalt, da den vil holde i længere tid og kræver mindre vedligeholdelsesarbejde. Dertil svarede Svanborg:

– Vi skal naturligvis kigge på løsninger, hvor man udleder og larmer mindst muligt. Asfalten skal holde i længere tid, og dermed skal vi også tænke bæredygtigt, sagde han.

Administrerende direktør hos distributionsselskabet, DAO, fortalte om, hvorfor de bruger HVO-diesel til deres varebiler, og hvilke overvejelser de har gjort sig i beslutningsprocessen.

De kører blandt andet på el-scootere, som de er tilfredse med og ikke vil bytte ud med andre transportmidler. Ifølge direktøren, Morten Villberg, er det deres primære transportmiddel, når de skal levere aviser og pakker, da transportmidlet til en vis grad er grønt og lydløst. Ifølge ham er det dog ikke kun el, der skal være på dagsordenen:

– Man kan få en lastbil til at køre max 100 kilometer, før den skal oplades i otte timer. Det er ikke holdbart, når man kører længere strækninger, og her er HVO-diesel et godt alternativ, uddybede han.

HVO-diesel eller Hydrotreated Vegetable Oil er et 100% fossiltfrit biodieselprodukt, som er fremstillet af fx slagteriaffald og fritureolie. Det kan anvendes i almindelige dieselmotorer uden problemer.

Derefter fik direktør hos EL:CON, Jens Christian Lundholt, taletid, hvor han talte om erfaringerne med el-varebiler. Her var det tydeligt, at virksomheden er tilhænger af el-varebiler, og de mener, at det er fremtiden. I den forbindelse markerede han, hvilke grønne initiativer, som EL:CON operer med. I samme ombæring sagde han, at virksomheden er klar til en markedsdrevet grøn omstilling, da det bliver svært som virksomhed at overleve om fem-ti år, hvis man ikke følger den grønne bølge.

Afslutningsvis var fokusset på brint og vedvarende energi i Trekantområdet, og hvordan disse brændstoffer kan bruges i fremtiden. Mads T. Mortensen, Business Development Manager i Everfuel og Søren S. Thomsen fra Triangle Energy Alliance holdt hvert sit oplæg, men budskaberne var de samme.

De opfordrede til, at man tænkte på nye måder hos aktørerne ved transport og logistik-brancherne, da der er brug for andre boller på suppen i den grønne indsats. Derudover har Trekantområdet ifølge de nævnte personer et stort og uforløst potentiale for at skabe vedvarende energi, som man kan anvende til tung transport.

Til sidst i topmødet var der anledning til paneldebat, hvor der blev diskuteret, hvornår skal man vælge hvilken type bil/drivmiddel. Her var chefdirektør for AVISEN, Andreas Dyhrberg Andreassen moderatoren til paneldebat mellem aktører fra de fire virksomheder, som tidligere på dagen holdt oplæg. Der var plads til dialog og ny indsigt fra de medvirkende, før Kristian Bendix Drejer, erhvervsdirektør hos Business Fredericia, samlede trådene og takkede af for et lærerigt og grønt topmøde.