Da det i 2009 blev politisk vedtaget at etablere ni erhvervsakademier rundt om i landet, blev det samtidig besluttet, at erhvervsakademierne skulle måles på, om de ville være i stand til at skabe stigende søgning til deres uddannelser.

I dag – seks år senere – er svaret klart. Erhvervsakademierne er en succes. Antallet af ansøgere stiger fortsat.

Med helt i top ligger Erhvervsakademiet Lillebælt, som har adresse i både Vejle og Odense. Seneste tal fra 15. juni viser en samlet fremgang på 18,4 procent – fra 1.361 ansøgere i 2014 til 1.611 i 2015. Og allerede nu tegner det til, at optaget pr. 5. juli lægger yderligere alen til successen.

Forklaringen skal findes i den særligt erhvervs- og praksisrettede uddannelsesform.

  • Når vi taler med de studerende, så kan vi høre, at en væsentlig grund til at vælge en af vores uddannelser er, at det ofte giver gode jobmuligheder efter endt uddannelse – simpelthen fordi vi i hele vores dna er rettet mod virksomhederne, siger Alice Petersen, erhvervskontaktchef, Erhvervsakademiet Lillbælt.

Virksomheder vinder

Erhvervsakademiet Lillebælts kartotek over virksomheder, som jævnligt inviterer studerende inden for er stort.

De studerende kommer i virksomheds- og iværksætterpraktik, de laver udviklingsprojekter i virksomhederne, og de laver afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed.  En af de godt 3.500 virksomheder som de seneste år har benyttet sig af studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt, er HECO International A/S fra Hedensted.

  • For os er det særdeles interessant at have et tæt samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt. Dels får vi som virksomhed tilført viden og kompetencer, der kan udvikle os. Dels får vi mulighed for at præge de studerendes uddannelse og derved indirekte vores kommende medarbejdere, siger adm. direktør Carsten Steffensen fra HECO .

Blandt de uddannelser, som lige nu går markant frem, springer ikke mindst procesteknolog og datamatikeruddannelsen i øjnene. Ansøgertallet til datamatikeruddannelsen i Vejle er eksempelvis steget med godt 122 % og, procesteknolog uddannelsen med godt 25 % i forhold til tallene fra sidste år.

Fakta:

Erhvervsakademiet Lillebælt tilbyder toårige erhvervsakademiuddannelser inden for blandt andet byggeri og energi, logistik, multimedie og it, salg, events, oplevelse og turisme samt marketing og forretningsudvikling. Erhvervsakademiet giver også mulighed for en halvandet årig overbygning til professionsbachelor. Som en obligatorisk del af uddannelserne, skal den studerende i virksomhedspraktik i mindst tre måneder.