Danmarks Radio er kommet i besiddelse af et brev sendt fra Venstre, Liberal Alliance og Konservatives gruppeformænd, hvor det fremgår, at man ønsker at udflytte dele af Folketingets apparat. 

I Danmark er det ofte medierne der er kendt som være demokratiets vagthund. Der er brug for kontrol af demokratiet og de folkevalgte politikere, så danskerne kan være sikre på, at alt forløber korrekt.

De institutioner man ikke hører så meget om, er de der hører under Folketinget. Den ene institution man vil udflytte, er Ombudsmanden. Ombudsmanden har til opgave, at vurdere og kritisere sagsbehandlingen i forvaltningerne forløber ordentligt.

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Foto: Jasper Carlberg
Rigsrevisionen står også for skud

Rigsrevisionen har til formål, at revidere og styrkeren ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. De reviderer statsregnskabet og regnskaber for offentligt finansierede virksomheder og efterprøver, om offentlige midler anvendes lovligt og effektivt. Regeringen ønsker at udflytte rigsrevisionen også.

Statsrevisionen består lige nu af: Peder Larsen (SF), Henrik Thorup (DF), Klaus Frandsen (RV), Søren Gade (V), Henrik Sass Larsen (S) og Villum Christensen (LA)

Statsrevisorerne skal også udflyttes, hvis det står til regeringen. Statsrevisorerne er udvalgt af Folketinget, til at overvåge hvordan Folketinget bruger danskernes betalte skattepenge. De kontrollerer at pengene bliver brugt som Folketinget har stemt det igennem – og at pengene forvaltes mest effektivt og til gavn for danskerne.

Folketingets formand ønsker ikke at kommentere sagen

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, har ikke ønsket at kommentere på sagen, før Præsidiet har behandlet den. Hun har dog bekræftet, at have modtaget det omtalte brev fra de tre partier.

Regeringen har tidligere udflyttet en lang række arbejdspladser, hvoraf flere er landet i Trekantsområdet. Til forskel fra de arbejdspladser, er dette dog ikke kun en regeringsbeslutning.

De tre institutioner er en del af grundloven, så der skal markant andre midler til, hvis de skal udflyttes. Præcis om og hvordan det kan lade sig gøre, er Folketingets Præsidium i disse dage i gang med at undersøge.

Pia Kjærsgaard, Folketingets formand.
Foto: Steen Brogaard
Er det en god idé?

Jeg skal ikke gøre mig til herre over, hvorvidt det er en god idé eller ej. Jeg kan blot have den frygt, at en udflytning af de centrale kontrolinstanser i Danmark bliver flyttet ud i landet. Ikke fordi decentralisering er noget dårligt – jeg ser det stort set kun som værende positivt, at man får spredt de offentlige instanser, så man ikke har et stort magtcentrum.

Men med lige netop disse tre instanser har jeg svært ved at se, hvordan de skal kunne udføre deres arbejde tilstrækkeligt, hvis de bliver flyttet til eksempelvis Fredericia eller andre byer.

De er dybt afhængige af, at de har en hurtig og let adgang til Folketingets forvaltninger, dokumenter og arbejdsgange. Hvis man giver dem sværere muligheder for, at udføre deres arbejde, frygter jeg, at det kan skade kvaliteten.

Jeg tror på, at det er vigtigt med en kontrolindsats. Ikke fordi vi ikke kan stole på politikerne, for det kan vi. Det er blot rart med en sikkerhed om, at alle arbejdsgange og processer hele vejen ned bliver udført korrekt, til bedst gavn for samfundet.

Hvad tænker du om forslaget? Er det en god idé eller ej?