Så arrogant møder den socialdemokratiske formand for byrådets Miljø- og teknik udvalg, Christian Bro, borgerne i en alvorlig sag om forurening på deres villagrunde. Sagen er den, at en simpel byggesag på Vejrøvænget afslørede en omfattende forurening, hvor giftige stoffer og kemiske forbindelser gør jorden i villahaverne giftig.

En forurening som Region Syddanmark har afdækket i en 1007 siders rapport. Min ydmyge rolle er, at jeg som nabo har fulgt sagen i det år det har taget at lave undersøgelserne. Som miljøbevidst politiker blev jeg kontaktet af en borger, der ejer en af de meget forurenede grunde. Denne borger og alle øvrige der er ramt af forureningen kan se frem til meget store økonomiske og personlige konsekvenser af forureningssagen. I sin tid solgte Fredericia Kommune grundene og gav tre år senere byggetilladelse til et større antal villaer, vel vidende, at områder var/er en kemisk losseplads.

Når nu Christian bro (socialdemokratiet) nedladende og uden respekt for de mange beboere udskammer mig, er det blot, nok et eksempel på dårlig stil og ansvarsforflygtigelse.

Men stop en gang. Hvor var den ”voksne til stede”, da socialdemokratiet leverede de mange skandalesager som har ramt vores by de seneste to år. Havde den voksne fri da borgmesteren ulovligt købte en grund, angiveligt tog sig friheder med kommunaldirektøren, fik sin kone ansat i ADP, sejlede Fredericia Teater i sænk med en gæld på over 70 millioner kroner og lod mere end 3500 kreditorer i stikken og pakkede en underslæbssag i ADP så langt ind under gulvtæpperne at krænkede medarbejdere blev til whistleblowere, fordi de havde fået nok. Og endeligt, hvor voksent er det at oprydningen efter socialdemokratiets skandalesager koster Fredericia kommune et to cifret beløb i advokatudgifter.

Jeg hverken har, eller vil love nogen en erstatning, men Fredericia kommune er med sin viden om forureningen på byggetidspunktet ansvarlig for, at villaerne i dag står på et kemikalieaffaldsdepot. Det giver i min optik et moralsk ansvar og jeg har garanteret, at jeg kæmper på borgernes side. En position der efter Christian Bros opfattelse gør mig til et forældreløst barn.

Jeg har bedt Fredericia Kommune redegøre for nogle udeståender, som mange af borgerne har anmodet mig om at formidle.