DB Cargo har i Taulov en stor kombiterminal, hvor gods bliver skiftet fra lastbil til tog eller omvendt. Tirsdag morgen var der fint besøg, Spidskandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet, Jeppe Kofod, var på besøg flankeret af Borgmesteren og den lokale folketingskandidat, Jens Jonatan Steen.

EU er her der og alle vegne. Også når det kommer til transport spiller EU en stor rolle – og hos DB Cargo har man en mulig løsning på flere af EU-valget store spørgsmål. Klimaet fylder meget, men her kunne de hos DB Cargo fortæller om reduceringer i klimabelastningen på op mod 80% ved blot at skifte fra landevejene til skinnerne.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

Men samtidig ønskede de en fælles europæisk plan, for godstransporten er en branche i vækst, så der kræves handling, lød det fra DB Cargo. En tanke som Jeppe Kofod bakker dem op i.

“Jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi får omlagt vores gods fra landeveje og motorveje på de store lastbiler og så over på skinnerne. Det vil, for det første, mindske trængslen på vores veje, det vil gøre en kæmpe forskel på CO2 udledningen når man får det på skinner”, sagde Jeppe Kofod til Fredericia AVISEN efter besøget på Europavej i Taulov.

“Der kan man eksempelvis få det på eltog og udlede meget mindre CO2. For det andet er det helt oplagt. Vi har for eksempel her i Fredericia et logistisk centralpunkt i Danmark, hvor man kan komme med sit godstog og læsse over på mindre lastbiler ud til kunder. Det er rigtig vigtigt til det vi ser her”, fortsatte Spidskandidaten til Europaparlamentet.

Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

“Det er helt nødvendigt, at der kommer en fælles europæisk strategi. Bare tag sådan noget som signalsystemerne gennem Europa er stadig ikke løst”, sagde Kofod og sluttede:

“Der skal vi have en godsstrategi for Europa, så vi får lagt mere over på godstog fra lastbiler og motorvejene. Det skal kunne fungere i hele Europa, så både skinnenet og signalsystemer og den måde man kører på skal være mere lettere og enklere”.

Udover en snak med udsigt over det store areal blev politikerne også inviteret med på en togtur rundt for at se mulighederne i området – og der er mange, hvis man spørger hos DB Cargo.

http://bit.ly/sofielindelecture