Der er nu valgt entreprenør til udbygning af den sidste etape af den Vestfynske Motorvej. Det bliver M. J. Eriksson A/S, der skal udbygge de cirka 13 km motorvej mellem Nørre Aaby og Gribsvad.

Fynske Motorvej er i gang med at blive udbygget fra fire til seks spor over Vestfyn. Strækningen mellem Middelfart og Nørre Aaby blev udbygget i 2013 – 15. Herefter fulgte strækningen Odense V til Gribsvad, hvor selve udbygningen uden det øverste lag asfalt blev færdig i december 2020. I sommeren 2021 udføres det afsluttende asfaltarbejde. Nu er det kun den sidste etape, som mangler i denne omgang.

– M. J. Eriksson leverede det bedste tilbud, og vi ser frem til samarbejdet. Det var også M. J. Eriksson, der stod for udbygningen af motorvejen på de andre to etaper, så de har opbygget masser af erfaring, siger Mike Boesen, senior projektleder i Vejdirektoratet.

Udbuddet var et offentligt udbud med tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, og der blev anvendt et såkaldt to-kuvertsystem. Udtrykket to-kuvertsystem stammer fra dengang tilbud blev afleveret på papir i kuverter, men udtrykket bruges stadig selvom tilbud nu afleveres digitalt. Den ene ”kuvert” indeholder en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiveren planlægger at opfylde det kvalitative underkriterium – i dette tilfælde trafikafvikling, og den anden ”kuvert” indeholder prisen.

Trafikken skal frem selvom der udbygges
– Det er vigtigt for Vejdirektoratet, at trafikken på E20 kan afvikles på en fornuftig måde, mens motorvejen udbygges. E20 forbinder Vest- og Østdanmark, og der er dagligt meget trafik hen over Fyn. Den trafik skal kunne afvikles under udbygningen, og derfor er trafikafvikling vægtet højt i vores evaluering af de modtagne tilbud, siger Mike Boesen.

I forbindelse med udbud af udbygning af Fynske Motorvej har trafikafvikling fyldt meget, og trafikafviklingen skal nu planlægges nøje sammen med entreprenøren. Derfor blev det valgt som det kvalitative underkriterium. Vejdirektoratet vurderede tilbudsgivernes forslag til trafikafvikling og gav karakterer, før priskuverten blev åbnet.

Forsinkelse på broer, der fører skærende veje under motorvejen.
I starten af november gik arbejdet i gang med at forlænge de broer, der fører skærende veje under motorvejen. Det drejer sig om broerne ved Gremmeløkkevej, Ejbyvej, Rørupgyden, Ålsbovej og Indslevvej. De arbejder er blevet forsinket, og bliver først færdige i løbet af maj og juni måned.

– Vi har haft tre uger med hård vinter, der har været uforudsete udfordringer og måske har tidsplanen været for optimistisk for disse arbejder. Det tilsammen betyder, at arbejderne bliver forsinket og dermed går der beklageligvis et par måneder ekstra før trafikanterne kan benytte kommunevejene under motorvejen, siger Mike Boesen.

Og fortsætter:
– Nu har vi en ny entreprenør, der gerne vil i gang med det samme, og derfor vælger vi at disponere lidt anderledes i forhold til disse arbejder, så vi ikke får forsinkelser på det samlede projekt.

Sådan er udvidelsen planlagt 
M. J. Eriksson vælger at dele strækningen mellem Nørre Aaby og Gribsvad i to, og starter længst mod vest frem til øst for Gremmeløkke Å. Den del påtænkes udført i begge retninger i 2021 og den resterende del mellem Gremmeløkke Å og Gribsvad udvides i 2022.

– I forhold til den seneste udvidelse vælger entreprenøren nu at arbejde med en kortere motorvejsstrækning med vejarbejder ad gangen. Dette giver en fordel for trafikanterne, siger Mike Boesen.

Vejdirektoratet forventer, at anlægsarbejderne på selve motorvejen starter efter påske. Allerede i marts vil M. J. Eriksson udføre nogle natarbejder i motorvejens midterrabat, samt gå i gang med at rydde træer og buske i siderne af motorvejen, for at give plads til sideudvidelsen.

Faktaboks


Læs mere om projektet.

Strækningen mellem Nørre Aaby til Gribsvad er 13 km lang.

Udover sideudvidelsen med et ekstra spor i hver side af motorvejen, skal fem broer, som fører veje under motorvejen, forlænges. Der skal bygges to faunapassager, tre rampeanlæg skal ombygges, der skal opsættes støjskærme og der skal etableres en lang række regnvandsbassiner.

Fynske Motorvej er hovedfærdselsåren, som binder Danmark sammen øst-vest. Trafikken og trængslen er stigende, og derfor udbygges motorvejen fra fire til seks spor.

Fynske Motorvej er præget af tæt myldretidstrafik – især om morgenen og eftermiddagen, hvor pendlertrafikken er tæt i begge retninger.

I perioden 2010 til 2018 steg årsdøgnstrafikken på Fynske Motorvej med 33 procent. Målt ved Lillebæltsbroen kører der i dag knap 80.000 biler i døgnet.  

Siden 2019 har det været et krav i udbudsloven, at der skal anvendes to-kuvertsystem ved udbud af bygge- og anlægskontrakter på mere end 350 mio. kr., ekskl. moms, men Vejdirektoratet anvender det normalt på alle de udbud, hvor der både skal afleveres pris og en beskrivelse af kvalitative underkriterier.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer