Forside Danmark Enigt Folketing ønskere tryggere forhold for vidner

Enigt Folketing ønskere tryggere forhold for vidner

DEL

Fra den 1. juli 2018 kan vidner se frem til styrkede og mere trygge forhold, når de skal afgive forklaring i forbindelse med en retssag. Det sker, efter et enigt Folketing i dag har vedtaget en række af initiativerne fra justitsministerens vidnepakke. Fredericia AVISEN har spurgt Forsvarsadvokat Mette Grith Stage om “vidnepakken”

“Vi har desværre set eksempler på, at vidner ikke har ønsket at vidne i sager mod bandemedlemmer af frygt for konsekvenserne. Vidners rolle i retssager har en fundamental betydning for retssamfundet, hvor trusler og utryghed aldrig må blive afgørende for deres tilstedeværelse i retssalen,” siger Justitsminister Søren Pape Poulsen og fortsætter:

“En vigtig forudsætning for, at vi kan komme efter bandemedlemmerne, er, at vidner går til politiet og hjælper med at få banderne bag tremmer. Hverken frygt for repressalier eller trusler må nogensinde stå i vejen for, at vidner stiller sig i vidneskranken. Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing i dag er med til at skabe bedre forhold for vidner, hvor vi bl.a. fjerner bandemedlemmer fra tilhørspladserne, styrker vidnernes muligheder for at fremstå anonymt i politirapporten og sikrer, at fængselsbetjentes fulde navn og adresse fremover ikke fremgår af politirapporter og i straffesager.”

Justitsministeren fremlagde derfor tilbage i november 2017 en vidnepakke, der med ti konkrete initiativer skal forbedre forholdene og trygheden for vidner.

I dag har et enigt Folketing vedtaget de dele af vidnepakken, der krævede lovændring. Der er blandt andet tale om øget adgang til, at utrygge vidner kan afgive vidneforklaring via videolink, og at utryghedsskabende tilhørere, eksempelvis bandemedlemmer, kan nægtes adgang til retssalen. Derudover vil fængselsbetjente fremover kunne være delvist anonyme, når de skal afgive vidneforklaring. Samtidig sikres det, at muligheden for at afgive forklaring anonymt ikke forspildes, f.eks. fordi et vidnes navn og adresse under efterforskningen er blevet gerningsmanden bekendt.

Mette Grith Stage: “Symbolpolitik”

“Jeg synes som udgangspunkt, at det er glimrende, at man forbedrer forholdene for vidner i forbindelse med, at de skal afgive forklaring i en retssag. Alle, også den tiltalte, har interesse i, at vidner ikke er skræmt fra vid og sans, men føler sig trygge og dermed er i stand til at afgive en sammenhængende forklaring. Men det er meget vigtigt, at en forbedring af forholdene for vidner, ikke sker på bekostning af den tiltaltes retssikkerhed, hvilket efter min opfattelse helt klart er tilfældet, hvis man tillader anonyme vidner, dvs. at den tiltalte afskæres fra at få at vide, hvem det er, som vidner imod ham,” siger Mette Grith Stage og fortsætter:

“Derimod går det ikke på kompromis med den tiltaltes retssikkerhed, at tiltalte ikke kan få oplyst f.eks. adresse på vidner, så det synes jeg er meget fint, og det samme gælder muligheden for at nægte visse persongrupper at overvære retssagen. Man skal dog være opmærksom på, at disse muligheder er til stede i loven allerede i dag, og det samme gælder adgangen til at vidne via videolink. Så der er reelt ikke tale om nogen nyskabelse, men nok mere symbolpolitik, hvor regeringen gerne vil signalere, at “vi gør noget”.

Ministeren præsenterede i sommeren 2017, i forbindelse med den verserende bandekonflikt, 12 nye initiativer, der skal styrke kampen mod banderne. Vidnepakken er en udmøntning af ét af disse initiativer. Der blev ligeledes præsenteret et forslag om at skærpe straffen for trusler mod vidner, som Folketinget vedtog den 20. februar 2018.

Læs hele vidnepakken her.

Læs lovforslaget her.

DEL