Forhandlingerne om det Ghetto-udspil Regeringen har fremlagt begynder i dag. Derfor havde Enhedslisten Fredericia i går besøg af Folketingsmedlem for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen.

Søren Egge Rasmussen er boligordfører for Enhedslistens folketingsgruppe, og skulle se på Sønderparken og Korskærparken forud for forhandlingerne om Regeringens ghettoudspil. Førstnævnte har været udpeget som ghetto på en tidligere liste, men har været taget af listen igen.

På den nyeste liste har man dog ændret lidt på opsætningen af listen, så Sønderparken igen står på. Denne gang står den som ‘et udsat område’, hvor Korskærparken er defineret som ‘en hård ghetto’. Dermed er begge boligområder omfattet af det Ghetto-udspil Regeringen har fremlagt.

En nærmere undersøgelse af tallene bag den nye ghettoliste viste også, at den med rimelig sandsynlighed havde set markant anderledes ud, og at Korskærparken ikke havde været at finde i kategorien ‘hård ghetto’.

Foto: Enhedslisten Fredericia
Anni Lindum viste rundt

Anni Lindum, der er leder i Den Boligsociale Helhedsplan her i Fredericia, stod for rundvisningen i de to boligområder. Her fortalte hun Søren Egge Rasmussen (Ø) om alle de initiativer man har lavet i Fredericia. Man har med hjælp fra Landsbyggefonden postet store beløb i en udvikling af områderne. Pengene er primært brugt på indvendig- og udvendig renovering. Desuden er der lavet nye moderne anlæg foran boligerne. Man har også sat tiltag i gang, der hjælper på fællesskabet mellem beboerne.

På rundturen stødte de på en række beboere. Mange tog sig tid til at hilse, og flere også til en snak om deres boligområde. Desuden fik de talt om, hvordan beboerne ser på det ghettoudspil der skal forhandles.

Cecilie Roed Schultz (TV), Søren Egge Rasmussen og Anni Lindum (TH). Foto: Enhedslisten Fredericia

“Jeg fik talt med rigtig mange beboere på turen rundt i områderne. De var alle sammen meget glade og stolte over at bo netop dér”, fortæller folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen.

“Det vil være en katastrofe for så gode og velfungerende områder som dem i Fredericia, hvis udspillet vedtages”, fortsætter han.

Området blev inspiceret.
Foto: Enhedslisten Fredericia
Muligvis tvangsflytning

I det meget omtalte Ghetto-udspil har Ole Birk Olesen (LA) meldt ud, at den yderste konsekvens kan være tvangsflytning til andre kommuner. En tvangsflytning kan komme på tale, hvis ikke kommunerne kan stille med det tilstrækkelige antal boliger til den genhusning, som udspillet bebuder. De tal der har været i tale for Fredericia er 541 borgere der skal genhuses. Af dette tal fremgår ikke hvor mange boliger der skal være til rådighed.

Udfordring i daginstitutioner

I det udspil der er til forhandling er der også ændringer på vej i daginstitutionerne. Man har valgt at have en øvre grænse for hvor stor en del af børnene i en daginstitution der må være fra et belastet boligområde. Grænsen der er i udspillet et på 30%.

Der er en udfordring ved dette: Kommunerne kan ikke supplere op i daginstitutionerne med børn der ikke bor i området. Desuden lægges der op til, at alle børn der bor i et udsat boligområde skal i daginstitution.

Foto: Enhedslisten Fredericia

“Det kommunale selvstyre og beboernes frihed er sat ud af spil på rigtig mange områder. Det er dybt bekymrede”, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

“Vi håber i Enhedslisten Fredericia, at Søren Egge Rasmussen nu er endnu bedre klædt på til de kommende forhandlinger”, fortsætter hun.

Hvordan ghetto-udspillet ender ud, vil vi på Fredericia AVISEN følge tæt. Følg med her på siden for de nyeste ting omkring Ghetto-udspillet.