Den seneste tid har debatten om Fredericias borgervejleder raset i politiske udvalg, pressen samt på de sociale medier. Der har både været tvivl om, hvem deres refereres til og ikke mindst stillingens uvildighed. Derfor foreslår Enhedlisten, at borgervejlederen skrives ind i styrelsesvedtægterne.

Enhedslisten skriver i en pressemeddelelse, at borgervejlederen har hjulpet mange borgere med både små og store problemer og at der ikke skal herske tvivl om uvildigheden. Derfor har Enhedslisten stillet følgende forslag til byrådsmødet den 21. marts:

”Forslag til byrådsbeslutning

Der har i den sidste tid hersket usikkerhed om både borgervejlederens beføjelser samt hvem borgervejlederen er ansat under. En af årsagerne til usikkerhederne er, at borgervejlederen aldrig blev skrevet ind i styrelsesvedtægten.
Fredericia er endnu ikke kommet sig over Bjerregaardssagen og der er brug for soleklare signaler fra byrådet om at vi ønsker åbenhed og retssikkerhed for borgerne – ikke at lukke sig om sig selv og beskytte sine egne. Usikkerheden om borgervejlederen bidrager desværre til det modsatte.
Der er brug for en stærk og aktiv borgervejleder til at vejlede borgerne og sikre deres retssikkerhed. Det har vi sagt før og det slår vi gerne fast igen.
Nu er der brug for, at det også formelt slås fast med syvtommersøm.
Derfor foreslår Enhedslisten:
• At borgervejlederen skrives ind i styrelsesvedtægten
• At det her gøres klart at borgervejlederen er ansat under paragraf 65e”

– Det er bydende vigtigt, at der kommer ro om borgervejlederen. Det er ikke første gang, at der er blæst om denne funktion, og derfor ønsker vi at mane al tvivl til jorden. Selvfølgelig skal Fredericia have en uvildig borgervejleder, som selvfølgelig skal skrives ind i styrelsesvedtægten. Vi ønsker en åben politisk debat om dette, og derfor fremlægge vi forslaget i byrådssalen i stedet for at tage debatten i et udvalg. Fredericias borgere har ret til at vide, hvordan partierne i byrådet ser på denne vigtige funktion, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

– I Enhedslisten havde vi håbet, at kunne få forslaget klar til byrådsmødet 21. februar, men det var desværre ikke muligt. Borgervejlederens støtter er blevet opfordret til at møde op i byrådssalen denne dato, og de har selvfølgelig ret til at vide, hvordan partierne ser på borgervejleder-funktionen, og derfor melder vi allerede ud nu, at vi stiller forslaget en måned senere. Hvis de vil følge debatten om dette, er de velkommen til at møde op igen 21. marts. Vi ser frem til at debattere Fredericias behov for en borgervejleder, og vi håber inderligt at de andre partier i byrådet ser nødvendigheden i at garantere en uvildig borgervejleder til Fredericias borgere.