Mandag eftermiddag præsenterede forligpartierne, hvilket er alle byrådspartier undtagen Venstre, budgettet for de kommende år. Cecilie Roed Schultz, der sidder i Fredericia Byråd for Enhedslisten, glæder sig over ’’Fredericia i balance’’, som er navnet på forliget.

Det er især den massive investering i velfærd, som hun er begejstret over. Hun kæmpede for, at den såkaldte ’’velfærdsprioritering’’ blev fjernet, da prioriteringen ville betyde, at der skulle spares 11,6 millioner kroner på velfærdområdet. Det blev ikke indført, da forligpartierne ønskede en anden retning, og i den anledning fik hun også rost partiets store samarbejdspartner:

– Jeg vil fremhæve Socialdemokratiet og borgmesteren for samarbejdet, da Enhedslisten for første gang næsten kan se sig selv i hele budgettet. Tidligere skulle vi leve med nogle ting, men vi er mere tilfredse den her gang, siger formanden for partiet.

Man kan se Enhedslistens DNA, når man kaster et blik på budgettet, herunder på børne- ungeområdet, hvis man spørger Cecilie Roed Schultz. Beløbene, der er afsat til området, er ikke høje, men hun noterer sig enkelte indsatser og projekter, som er vigtige prioriteringer ifølge hende:

– Jeg kan tvivle på, hvor mange af de indsatser, der ville have kommet med, hvis Enhedslisten ikke var med i forhandlingerne. Vi har kæmpet hårdt for det, og der er endda nogle områder, hvor vi har øget beløbet til nogle områder, uddyber hun.

En anden årsag til, at Enhedslisten er en del af budgettet, skal findes i, at der er fjernet nogle områder fra budgettet, som partiet er imod. Der var lagt op til at sænke dækningsafgiften samt at lave besparelser på velfærden, og dermed er partiet tilfredse med, at borgmesteren har valgt en anden retning.

Der er forsat stor usikkerhed om beregningen af dækningsafgiften i de kommende år. Derfor ønsker forligspartierne at fastfryse provenuet, så der bliver ro på den del af virksomhedernes rammer.

– Der er ganske få ting, som vi ikke er 100 procent enige i, der er tilbage. Sådan må det også være, da politik handler om kompromiser. Det er dog første gang, at vi sidder med et budget, hvor vi kan se os selv i næsten alt, siger Cecilie Roed Schultz.

Sidste år gik pengene ikke op, og derfor sikrede Enhedslisten sig den her gang, at der var bedre styr på det, og hun stoler derfor på, at det, de har aftalt, også kommer til at ske. Hun ser nemlig årets budgetforhandlinger til at have en masse gennemsigtighed og åbenhed.

– Der har været et overblik over økonomien i starten af forhandlingerne, og jeg har fået lov til at se alle mellemregninger. Vi er også mere kritiske den her gang, og derfor vil vi ikke stå model til samme forhandlinger som sidste år, slutter hun af med.

Ifølge hende er det et godt og solidt budgetforlig, der er landet mellem partierne. Hun er overbevist om, at det her budgetforlig er noget, som man kan stole på, hvilket hun er stolt over.