Forside Debat Enhedslisten: Sådan skal jobcenterområdet undersøges

Enhedslisten: Sådan skal jobcenterområdet undersøges

DEL
Cecilie Roed Schultz, Enhedslisten. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Forslag stillet af Enhedlisten

Det foreslås, at den i sommeren 2017 planlagte eksterne undersøgelse af jobcenterområdet gennemføres i 2018.

Finansieringen på de 500.000 kr., som det skønnes at undersøgelsen vil koste, findes af økonomiudvalget på næstkommende møde.

Motivation:

Der blev i 2017 planlagt en ekstern undersøgelse af jobcenterområdet. Alle partier blev inddraget og der blev i det hele taget lavet et stort forarbejde i 2017.

I sommeren 2017 besluttede beskæftigelsesudvalget at de ville tage finansieringen op til budgetforhandlingerne i efteråret 2017.

Da det ikke blev skrevet ordret i budgetforligsteksten, at en del af de 8 mio. kr., som beskæftigelsesområdet blev tildelt ekstra, skulle gå til at finansiere den planlagte undersøgelse, var det op til det nyvalgte udvalg, at prioritere undersøgelsen. Det har udvalget valgt ikke at gøre, da de ønsker at bruge alle 8 mio. på indsatser.

I Enhedslisten ønsker vi ikke, at arbejdet har været spildt og at folk er blevet lovet en undersøgelse, som ikke bliver til noget. Vi ønsker, at området bliver undersøgt, så både borgere og politikere får vished om hvilke problemer der reelt er på området.

Vi ønsker derfor, at undersøgelsen gennemføres hurtigst muligt – i den form det var tiltænkt – og at parterne i økonomiudvalget finder midlerne til at dække udgifterne, som er forbundet med en sådan undersøgelse.

DEL