Det normalt meget omdiskuterede anlægsloft er blevet suspenderet i 2020. Det vakte stor glæde i Fredericia Byråd, der som nogle af de første i landet sende en rekordstor ansøgning afsted til Økonomi- og Indenrigsministeriet. I Enhedslisten glæder man sig over, at der nu kan blive indhentet lidt af det store efterslæb på anlægsområdet.

“I Enhedslisten har vi i mange år kæmpet for at få suspenderet anlægs- og serviceloftet. Det har vi fordi vi mener at kommunerne skal have lov til at bruge de penge vi har. Vi har en del penge i kassen , og vi har fået mulighed for at låne penge, så det ikke går udover likviditeten. Derfor har det været vigtigt for os at få så mange projekter med som muligt, ikke at vi skal ødsle pengene væk, men vi har et stort efterslæb på anlæg i Fredericia. En analyse sidste år pegede på at der skulle et meget stort beløb til at kommer efter det på skoleområdet. Så vi bruger pengene godt”, fortæller Enhedslistens byrådsmedlem, Cecilie Roed Schultz.

“Der er et krav om at det skal færdiggøres i 2020, så det er begrænset hvor stort vi kan projektere. Vi har bedt om en status på om det også gælder for 2021, for så kan vi planlægge mere langsigtet, så vi også kan starte nogle af de større projekter. Men der har jeg ikke fået opbakning i resten af byrådet, desværre”, fortsætter hun.

https://demezamode.dk/

“Men når det er sagt, så er jeg glad for at vi har en lang liste af små projekter, som også vil komme de lokale håndværkere til gode. Det er meget nødvendige investeringer. Enhedslisten har heldigvis fået sat en stor bunke penge af i år og næste år til legepladser, men det er lidt mere til legepladser. Det er helt essentielle ting vi kommer til at arbejde med nu”, slår hun fast.

“Alle de krav der nu er med at man skal ud og lege, det giver også en række udfordringer i Fredericia, for vi har ikke så store legepladser. På Havepladsvej har man nærmest ikke noget legeplads lige nu, fordi den er styrtet sammen. Så det er rigtig nødvendigt med mange af de projekter vi sætter i gang.
Der er mange projekter der er synlige og får byen til at se slidt og træt ud, som vi nu gør noget ved”, lyder det fra Cecilie Roed Schultz.

“Enhedslisten fik lavet en tilgængelighedspulje på 200.000 hvor vi sammen med handicaporganisationer skal finde projekter til bedre tilgængelighed – den er nu sat op til 1.000.000. Det tænker jeg også kommer til at betyde rigtig meget. Det er en masse småbeløb der tilsammen kommer til at gøre men kæmpe forskel”, lyder det afslutningsvist fra Enhedslistens byrådsmedlem.

Leave a Reply