Byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz deltog i mødet sammen med de to bestyrelsesmedlemmer Jan Filbært og Kirsten Cordtz, som sammen med en række andre medlemmer af Enhedslisten Fredericia udgør en forhandlergruppe, som støtter partiets byrådsmedlem under forhandlingerne.

Samme gruppe har gennem de sidste måneder hjulpet med at udforme Enhedslistens budgetforslag. 

”Jeg har siddet med til flere års forhandlinger og det er bare en kæmpe styrke, at vi forhandler som kollektiv. På den måde får flere af os også et rigtig godt indblik i hvad der foregår bag de normalt lukkede døre og det gør det også lettere at understøtte byrådsarbejdet resten af året”, forklarer Kirsten Cordtz, som også er Enhedslistens 1. suppleant til byrådet. 

I Enhedslisten lægges der stor vægt på inddragelse – også af nye medlemmer. Et af de nyere ansigter i partiets aktive kreds er Jan Filbært, som også er blevet valgt til bestyrelsen tidligere på året. 

”Jeg er rigtig stolt af at være med i et parti, hvor tilliden er stor og man giver plads og lærer fra sig. Det er enormt spændende at være med til de her forhandlinger”, fortæller Jan Filbært.

Dagens forhandlinger var et kortere møde, hvor Enhedslistens repræsentanter fik mulighed for at fortælle om partiets budgetforslag og motivere for dem. 

Enhedslisten har altid en liste med til borgmesteren, hvor alle partiets forslag skitseres. Når forhandlingerne er lidt længere og der er kommet svar på alle de indsendte spørgsmål, kommer forhandlergruppen til at revurdere listen og sammen udvælge nogle ”røde linjer” som der ikke bliver gået på kompromis med. 

”I processen der kommer, er det afgørende for mig, at jeg har haft andre med mig i forhandlingerne helt fra starten, så det ikke kommer til at handle om mine personlige præferencer, men en kollektiv afvejning af hvad der er vigtigt at vi får igennem, hvis vi skal være med i et budgetforlig”, fortæller Cecilie Roed Schultz.

I sidste uge indsendte Cecilie Roed Schultz en række spørgsmål til budgettet og udbad sig beregninger på en række forslag, så partiet møder op med så kvalificerede forslag som muligt. 

Partiets liste over budgetforslag findes herunder. Vær opmærksom på, at da der endnu ikke er kommet svar på alle indsendte spørgsmål, vil nogle forslag blive konkretiseret/tilrettet løbende, efterhånden som de præcise udregninger er klar.

Enhedslistens budgetforslag – Budget 2021

Drift

Social og beskæftigelse: 

Den interne og eksterne mentorordning tilbage.

Bedre normeringer – nedbringelse af sagsstamme for socialrådgiverne – og fokus på at det er ansatte med rette uddannelse.

Sundhedsfagligt personale der skal være til stede i stofindtagelses-rummet (se forslag under anlæg). 

Børn, skole og uddannelse:

Ungdomsskolen skal genindføres, med en bred vifte af tilbud.

Udvide børnehaver i nærheden af Korskærparken, så de også får vuggestue og måske flere børnehavegrupper.   

Mere rengøring på skoler og i daginstitutioner (jf corona-erfaringer)

15 mio. til flere ansatte på skolerne, øremærket til at øge faglig trivsel og generel trivsel. 

1 mio. til aktivitetsmedarbejdere i erstatningen for DOH (skal også vedligeholde området inkl. arealerne ved UH)

500.000 kr. til ferieaktiviteter til børn og unge (så vi kan videreføre noget af alt det gode der opstod denne sommer, hvor vi havde 1,8 mio(ud over de 400.000 til feriesjov))

2 stillinger (ca 1 mio) til videreførelse af projekt ”Styrkelse af overgange i Fredericia Kommune). 2 stillinger vil betyde at den ene af de fokusområder kan fortsætte (fra hjem til daginstitution). (Vi har kørt projekt siden 2017 for ca. 6 mio. Pengene udløber i juni 2021)

1 stilling (ca 600.000) til videreførelse af projekt ”Tilbage På Sporet” (helhedsorienteret indsats til børn/unge (og deres familier) som har højt fravær/skolevægring. Projektet har kørt fra 2018 og finansieringen udløber i juni 2021.

Miljø og Teknik:

Årlig sandfodring ved Øster Strand

5 mio. til ekstra vedligehold af voldanlægget, Treldeskovene, Øster Strand, fortove, stier og (andre) grønne områder i kommunen. 

Driftmidler til Det Grønne Hus

Senior og handicap:

Styrke Proaktiv gennem følgende (inkl. det nødvendige personale til denne udvidelse): 
Bedre faciliteter i specialafsnittet. Lade Proaktiv have åbent eftermiddage/aften med mulighed for eks. musik, madlavning og andre aktiviteter. Flere udendørs faciliteter, som bålsted med mulighed for at lave mad og opholdsfaciliteter.

Bedre normeringer (især eftermiddag, aften, nat og weekender) på plejehjem og bosteder. Evt. i form af lokale minimumsnormeringer?

Flere ressourcer til hjælpemiddelområdet, til forkortning af ventetid og sagsbehandlingstid. Der er brug for 2 medarbejdere for at nærme sig et acceptabelt niveau. 

Finansiering (ud over den markant forbedrede økonomi): 

Vi bør flytte 5 mio. (af de 11) fra teateret til velfærd.

Anlæg

Social og beskæftigelse:

Etablere centralt beliggende stofindtagelsesrum.

Børn, skole og uddanelse: 

Penge til sikre skoleveje. Afventer beregning af beløb. 

5 mio. ekstra til erstatningen for De Orange Haller, så området bliver attraktivt og noget man vil besøge byen for. 

En daginstitution mere (så både Ullerupbæk og Kirstinebjerg kan få), da børnetallet i indre by stiger markant.

20 mio. til renovering af utidssvarende toiletter i skoler og daginstitutioner

30,2 mio. til renovering af Højmosen

250 mio. til ny skole i kanalbyen/indre by med 0-10. klasse (lukke Havepladsvej + Høgevej eller Indre Ringvej)

Renovering af Frederiksodde (hvis de skal blive i deres nuværende rammer: 13,5 mio. til afd. A og 38 mio. til afd. B, C og D). 

Renovering af matrikler i Kirstinebjerg, som ikke bliver en del af den nye skole i centrum (Bøgeskov 18,3 mio., Høgevej 99,4 mio., Indre Ringvej 52,8 mio., Havepladsvej 74,3 mio.)

Senior og handicap: 

Penge til projektering af nyt plejehjem (skal gerne stå klart omkring 2025) med senior-bofællesskab, special-afdelinger (eks for unge demente, misbrugere, psykisk syge osv.) efter inspiration fra demenslandsbyer.  

Miljø og Teknik:

Skabe flere miljøer til ophold og leg langs kysten ved Øster Strand – eksempelvis legeplads og borde/bænke, åbne toiletter mm ved det nye område neden for Kongens Port, samt flere opholdsfaciliteter ved eks. Hybylund. 

De to næste cykelstier i cykelsti-kataloget: Røde banke 6 mio. og Nørrebrogade 10 mio.  

Næste (sidste) etape af udskiftningen af vejbelysning til LED 

Klimasikring af JB Nielsens Plads, så vi ikke får oversvømmet gaderne omkring ved voldsomt regnvejr. Det skal udføres som rekreativt og grønt område.

Tekst (evt. med mindre engangs-beløb):

Børn og skole: 

Analyse af børn- og familieafdelingen (efter samme model som jobcenter-analyserne i 2018)

Gøre brug af Ankestyrelsens Task Force analyse- og udviklingsforløb, som skal fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunen ifht. udsatte børn og unge, handicapområdet for børn og handicapområdet for voksne. 

Social og beskæftigelse:

Alle der har været på kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse i 2 år eller længere tid, skal have deres sag for det rehabiliterende team. 

Whistleblowerordning.

Lave brobygning fra ”Ren By” (aktiveringsprojekt) til ordinær beskæftigelse – eks via flere oprettede stillinger i Vej og Park samt Affald og Genbrug.

Senior og handicap: 

Analyse: Skabe specialiserede høj-kvalitetstilbud (evt. i samarbejde med de omliggende kommuner).

Analyse: Bygge/ibrugtage noget nyt/andet som supplement til Kobbelgaarden 1og 3 og kigge på de borgere der bor der – ændre beboersammensætningen.

Analyse: Undersøge behov/mulighed for herberg/forsorgshjem i Fredericia.

Kultur og idræt: 

Turisme-analyse om mulighederne for at fokuserer på at formidle bæredygtige oplevelser i høj kvalitet – inden for både kultur, natur og historie –rettet mod skoler og børnefamilier.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer