2018 har på mange været måder været et begivenhedsrigt år. I Fredericia har der været ophedede politiske debatter, Google har meldt deres ankomst og meget andet. Fredericia AVISEN satte Byrådsmedlem for Enhedslisten, Cecilie Roed Schultz, i stævne til et tilbageblik på året der er gået.

“2018 er for mig året hvor vi startede en ny byrådsperiode, men det jeg husker bedst er tvivlen om den jobcenterundersøgelse, vi alle var enige om i valgkampen, ville blive til noget. Viljen forsvandt, og det var kun Enhedslisten der stod tilbage”, lyder det fra Cecilie.

“Men vi knoklede hårdt, og forsøgte at tage det op igen. Vi fik at vide, at der ikke var opbakning længere, men vi stoppede ikke der. Vi fik skrevet et forslag til byrådet, og der blev jeg virkelig overrasket, for pludselig var der bred opbakning – endda til en dyrere undersøgelse end vi havde foreslået. Det var virkelig en positiv overraskelse”, fortsætter hun.

“Der er nok ikke nogen i byrådet der vil sige, at det går godt”

“De første to ud af syv rapporter er allerede kommet, og de har vist foruroligende ting. Ting der burde være helt basale, såsom at efterleve principafgørelser, har der ikke været styr på. Vi kom faktisk netop dette i forkøbet, da vi fik det skrevet ind i budgetforliget – og analysen viste at vi havde ret, og at der var et problem her”, fortæller Cecilie Roed Schultz.

“Det er et område der er udfordret, det er en kendsgerning. Men vi er igang med at få klarlagt en række af problemstillingerne, og her er det glædeligt, at udvalget (Social- og Beskæftigelsesudvalget, red.) har taget anbefalingerne til sig”, fortsætter hun.

“Så på det område har 2018 været året hvor vi nåede nye surrealistiske højder, men også året hvor vi fik prikket hul på bylden. Der er nok ikke nogen i byrådet der vil sige, at det går godt. Det er også en rigtig vigtig erkendelse i sig selv, men vi er enige om, at det er her vi er nu, og så arbejder vi ud fra det”, siger Cecilie Roed Schultz til Fredericia AVISEN.

“Når man ikke sidder i alle udvalg så er det svært, men selvfølgelig ville jeg ønske, at Enhedslisten sad i alle udvalg. Men når det ikke er tilfældet, så må vi arbejde hårdt i de udvalg jeg sidder i – og så må vi bruge andre måder at få indflydelse på de andre områder. Eksempelvis ved at stille forslag i byrådet, men i særdeleshed ved budgetforhandlingerne. Det er vores måde at søge indflydelse, selvom vi ikke er i udvalgene”, fortsætter Cecilie.

Fredning af Treldeskovene

“Året startede også med en fredningssag for skovene i Trelde. Ved den seneste fredningssag var det kun os i Enhedslisten der var for en fredning, alle andre var imod. Derfor blev jeg også meget overrasket, selvfølgelig på den gode måde, da næsten hele byrådet var enige om, at Treldeskovene skal fredes. Det var jo kun Venstre og Karsten Byrgesen der stemte imod”, fortæller Cecilie og fortsætter:

“Det betyder, at vi denne gang har den mulighed vi sagde nej tak til sidst: Nemlig at få indflydelse på udformningen af fredningen. Vi kan være med til at påvirke hvordan den bliver lavet, hvordan borgerne skal kunne bruge skoven og hvordan kommunen skal kunne bruge skoven. Det er trods alt et meget stort område, der tilmed er meget velbesøgt”.

“Vi havde også et åbent møde i Enhedslisten, hvor vi havde inviteret vores ordfører fra Folketingsgruppen ude. Der mødte mange lodsejere op, og det var tydeligt at mærke, at vi var meget langt fra hinanden. Men gennem dialogen kom vi langt, og vi fandt også mange fælles fodslag. Det var virkelig en positiv overraskelse, især når fronterne har været så hårdt trukket op gennem hele debatten”, lyder det fra Cecilie.

Ghettolovgivningen og Rasmus Paludan

“Året startede, traditionen tro, med Statsministerens nytårstale. Siden der har jeg godt nok haft det svært. I nytårstalen præsenterede han en ny ghettolovgivning, pludselig ændrede man kriterierne så flere kom med. Det har jeg haft svært ved at se mig selv i”, fortæller Cecilie inden hun fortsætter:

“Nu er Korskærparken heldigvis røget af listen over de hårde ghettoer, det betyder rigtig meget. Nu er listen af ting vi er tvunget til at gøre markant kortere, men den er der stadig. Det er virkelig svært for mig, at arbejde med en lovgivning som vi SKAL implementere, når jeg er så fundamentalt uenig. Det handler om tvang og straf, og ikke som de boligsociale helhedsplaner vi historisk set har haft stor succes med i Fredericia”.

“Rasmus Paludan besøgte i år også Korskærparken, og der viste Fredericia sig fra sin bedste side. Vi fik vendt noget skidt til noget godt. Der var et helt fantastisk sammenhold, hvor rigtig mange mennesker stod sammen”, siger Cecilie og fortsætter:

“Det var et civilsamfund der trådte til og hjalp hinanden. Der var opbakning til dem der blev talt grimt til og om, de fandt ud af, at de ikke var alene. At vi alle bakker dem op. Det var virkelig stort og meget rørende”.

“Det er svært at arbejde under de meget lave rammer og lofter”

“I Fredericia har vi et efterslæb på investeringer, og der rammer anlægsloftet os virkelig hårdt. Det er jo ikke prestigeprojekter vi laver, det er helt nødvendige renoveringer og skoler, idrætshaller og ældreboliger. Vi bliver ramt af, at vi køber meget jord og sælger den igen. Det er virkelig svære arbejdsbetingelser”, lyder det fra Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten.

“Det er virkelig svært at arbejde under rammer og lofter der er så lave, at vi ikke kan gøre ret meget. Især her i Fredericia hvor vi har brug for det, vi har pengene til det og der er politisk opbakning bag. Det er et demokratisk problem, at borgerne i Fredericia har valgt et byråd der vil investere i byen, men ikke kan få lov. Det kommunale selvstyre er under et stort pres”, fortsætter hun.

“Er der pædagoger nok? Er nomeringen god? Er der personale nok på plejehjemmene? Svaret er nej, men vi går allerede over de rammer vi har fået udstukket, så vi kan ikke gøre det bedre. I hvert fald ikke hvis vi ikke vil tage pengene et andet sted fra. Det er et urimeligt valgt at tvinge os ud i” fortæller en tydeligt irriteret Cecilie, inden hun fortsætter:

“Det har betydet, at vi i Enhedslisten har brugt mange timer på, at finde ud af hvordan der skal prioriteres. Det er vigtigt at sige, at vi ikke har taget penge fra nogen områder, men det er en prioritering af eventuelt nye midler. Der har vi valgt at prioritere børnene og de ældre højt, men det er jo forudsat, at der kommer flere penge til rådighed”.

“Vi skal vende hver en krone, for lige nu er vi gået helt til grænsen for hvad vi må – og også lidt over det. Eksempelvis har vi på børne- og skoleområdet kun øremærket en lille del, så vi kan bruge resten på de ting hvor pengene bliver brugt bedst”, fortsætter Cecilie.

80-året for Krystalnatten

“Markeringen af jubilæet for krystalnatten var stort. Der var en kæmpe stor opbakning fra civilsamfundet, og så fik vi markeret det på bedste vis. 6. juligarden var forbi, Teater Malstrøm, Den Kreative Skole og andre var med til at underholde de mange fremmødte. Museerne i Fredericia gav, igen, rundvisninger i Fredericia – og denne gang fortalte de også ekstra historier om Fredericia”, siger Cecilie og fortsætter:

“I 2018 er jeg blevet bekræftet i, at vi i Fredericia er gode til at stå sammen. Vi er gode til dialog, og dialogen flytter bare noget. Det er virkelig rørende, at vi står sammen på den måde”.

2019 – Hvad skal der ske?

Målene for 2019 er endnu ikke klart defineret fra Enhedslisten, men Cecilie Roed Schultz kan dog godt løfte sløret for et par af de ting Enhedslisten vil sætte på dagsordenen i det kommende år.

“Jeg tænker, at vi kommer til at have fokus på demokratisering. Her tænker jeg eksempelvis på en whistleblower-ordning, men også et opgør med nogle af de lukkede dagsordener der er på vores udvalgsmøder. Der er en række af dem hvor jeg tænker, at de burde gøres offentlige – i hvert fald efterfølgende. Når der ikke er penge at prioritere, så må vi finde andre områder at forbedre – og der er demokratiseringen et godt sted”, fortæller Cecilie Roed Schultz til Fredericia AVISEN.

“Vi skal også arbejde videre med jobcenteret. Undersøgelsen har åbnet for en masse, og de næste fem rapporter gør helt sikkert det samme, så der skal vi fortsætte arbejdet”, fortsætter Cecilie.

“Så skal vi også sætte et større fokus på fritidspædagogikken. Der har vi i Enhedslisten allerede planlagt et åbent møde i foråret, hvor vi skal debattere dette område. Det passer med, at det er lige når midlerne fra Børne- og Skoleudvalget skal frigives” lyder det videre.

“Den sidste ting er ikke så meget politisk, men det er Enhedslisten der står bag. Vi har fået mange henvendelser om et LGBTQ+ miljø i Fredericia, og det har vi ikke på nuværende tidspunkt. Der vil vi i 2019 forsøge at starte et sådant miljø op”, slutter Cecilie Roed Schultz.