Rekordmange danske piger deltager i det landsdækkende Girls’ Day in Science den 2. oktober, der skal inspirere piger til i langt højere grad at satse på en karriere inden for naturvidenskab, teknologi eller IT. Energinet med hovedsæde i Fredericia melder om en overvældende interesse for energiselskabets arrangement i forbindelse med årets kampagnedag.

Onsdag den 2. oktober slår arrangørerne til Girls’ Day in Science dørene op til den landsdækkende kampagnedag, der har som mål at øge andelen af piger og kvinder inden for naturvidenskab, teknologi og IT. Det er syvende år i træk, at Girls’ Day in Science finder sted.

“Vi er med i Girls’ Day in Science for første gang og har oplevet en overvældende interesse for de workshops, vi byder ind med. Vi har ovenikøbet været nødt til at sige nej til deltagere,” fortæller Puk Lundgaard SørensenHR-seniorkonsulent hos Energinet og energiselskabets koordinator på arrangementet og fortsætter:

“Vi havde sat en grænse på 50 deltagere og fik henvendelser fra 82. Vi har dog udvidet det lidt, så vi ender med 67 deltagende piger.”

I alt 61 danske virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner er med i Girls’ day in Science. Arrangørerne står bag en række workshops, hvor grundskole- og gymnasiepiger inviteres til at undersøge og opleve, hvad de såkaldte STEM-fag og STEM-uddannelser indeholder.

Sidste år deltog 1.700 piger i den landsdækkende kampagnedags mange arrangementer. I år er tallet steget til over 3200, og der er dermed tale om et rekordstort deltagerantal. 

Girls’ Day in Science sætter naturvidenskaben i perspektiv


“Det er vigtigt, at flere piger og kvinder begynder at interessere sig for de her områder. Når der er en mangfoldig medarbejderskare, opstår der forskellige perspektiver, og det kan være med til at bidrage til nye og innovative løsninger,” siger Puk Lundgaard Sørensen fra Energinet.

Det er Naturvidenskabernes Hus’ netværk for skole-virksomhedssamarbejde, Tektanken, der står bag Girls’ Day in Science. Konstitueret direktør, Maiken Lykke Lolck, er glad for og stolt af, at så mange bakker op om den vigtige dagsorden.

“Det er ude i virkeligheden og i mødet med rollemodellerne, at pigerne for alvor kan se og opleve, at man kan gøre en kæmpe forskel med naturvidenskabelige kompetencer,” siger hun og slår fast:

“Selvom pigerne er i overtal på de videregående uddannelser samlet set, så er de fortsat i undertal på de tekniske og naturfaglige uddannelser. Og det er et problem. Vores samfund bygger i stigende grad på teknologi. Derfor har vi brug for flere, der både kan udvikle og betjene ny teknologi. I den udvikling har vi brug for både piger og drenge. Pigerne går også glip af nogle virkelig spændende job med muligheder for at gøre en forskel. Og det er ærgerligt.”

Karina Esmine Ibsen, projektleder for Girls’ Day in Science supplerer:

“Til Girls’ Day in Science sætter vi teknologien og naturvidenskaben i perspektiv. Undersøgelser peger på, at uddannelser og fag med en tæt kobling til stærke samfundsmæssige og menneskelige værdier tiltaler mange piger og kvinder. De ønsker en uddannelse og en karriere inden for et meningsfuldt fagområde, hvor de kan gøre en positiv forskel og skabe sig en stærk identitet,” siger Karina og pointerer videre:”

Når pigerne kommer afsted på Girls Day in Science uden drengene ser vi, at de kommer på banen og opdager, at de netop med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse kan gøre en forskel.

“Det er piger fra Lillebæltskolen og Fjordbakkeskolen, der besøger Energinet, hvor de skal prøve kræfter med grøn strøm og arbejde med udviklingen af en app, som giver elforbrugerne mulighed for at følge med i deres elforbrug. 

FAKTA

Om piger og uddannelse

I Danmark har vi brug for, at flere tager uddannelser inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer, og kvinder er underrepræsenteret inden for området. I en verden, der bliver stadig mere teknologisk funderet, har vi brug for, at både kvinder og mænd kan betjene og tage del i udviklingen af ny teknologi. 

Optagstal på STEM-Uddannelserne for 2019 

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder udgør 32 procent af de optagne på STEM-uddannelserne bredt set, hvilket er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til 2018. På nogle uddannelser inden for IT er antallet af kvinder dog markant lavere end en tredjedel. STEM er en samlebetegnelse for uddannelser, der ligger inden for Science, Technology, Engineering og Math.  

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der mellem 2008 og 2018 er sket næsten en fordobling af antallet af STEM-studerende, imens optaget på videregående uddannelser generelt er steget med 55 procent. Men selvom der er sket en markant stigning i STEM-studerende, viser tallene samtidig, at fordelingen på omkring 70 procent mænd og 30 procent kvinder på STEM-uddannelserne er uændret i samme periode. 

Girls’ Day in Science 2019 

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at der er mange piger ikke har kendskab til de mange muligheder i STEM og derfor fravælger en IT-faglig, teknologisk eller naturvidenskabelig retning i deres uddannelses- og karrierevalg. 

Girls’ Day in Science har fokus på succesoplevelser, så pigerne får tiltro til egne evner og dermed åbner øjnene for en fremtid med STEM.Den 2. oktober slår 61 virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner over hele landet dørene op for over 3200 piger fra grundskoler og gymnasier på Tektankens kampagnedag, Girls’ Day in Science. 

Det er syvende gang, at Girls Day in Science finder sted.Til Girls’ Day in Science bliver pigerne inviteret indenfor for at deltage i praktiske og virksomhedsrelaterede workshops.Pigerne møder kvindelige medarbejdere og studerende, der fortæller om deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab.

Se alle arrangører på www.tektanken.dk. Sortér på Girls Day in Science under Undervisningstilbud.

http://bit.ly/rosalecture