Onsdag var den gal igen. I krydset ved Vejlelandevej og Herslevvej kørte to biler sammen. Det er ikke første gang og det er formentlig heller ikke sidste gang. Leder af Vej og Park, Morten Svanborg, fortæller at der er flere muligheder for at forhindre fremtidige uheld.

To biler kørte frontalt sammen onsdag formiddag. Tidligere i år var der et lignende færdselsuheld det samme sted. En hurtig optælling fra AVISENs levetid viser, at det er sket i hvert fald en håndfuld gange, at krydset ved Vejle Landevej og Herslevvej har været et sted med færdselsuheld.

Flere læsere har spurgt AVISEN om det ikke er muligt at lave foranstaltninger, der skal komme de mange færdselsuheld til livs. Man skal ikke stå længe ved krydset for at observere, at det fulde stop ikke er noget der bliver overholdt – og at flere tænker, at hastighedsbegrænsningen på Vejle Landevej er vejledende og ikke et udtryk for den maksimalt tilladte hastighed. Tidligere i år døde en ung mand efter at have kørt mindst 100 kilometer i timen på samme strækning.

»Fredericia Kommune kan ikke sikre, at der ikke sker færdselsuheld i det pågældende kryds – ligesom den garanti desværre heller ikke kan gives på de øvrige dele af vejnettet. 4-benede kryds ved landevej er desværre kendt for, at give anledning til høj risiko for uheld – blandt andet fordi mange trafikanter er dårlige til at respektere hastighedsgrænserne, og der sker i den her type kryds desværre oftere flere uheld end der gør i andre krydstyper«, skriver leder af Vej og Park i Fredericia Kommune, Morten Svanborg, i et svar til AVISEN.

»I det pågældende kryds er der gjort en række tiltag gennem årene. Skiltning med Fuldt stop er det ”skrappeste” middel man kan bruge i forbindelse med markering af vigepligt. Den type skiltning anvendes ikke ofte – og det er der en særlig grund til, nemlig at man prioriterer at bruge den type skiltning, hvor der kræves ekstra agtpågivenhed«, fortsætter han.

Flere har foreslået både lyskryds og rundkørsler på Vejle Landevej for at sænke hastigheden og for at sikre et bedre skift fra Vejlevej til Vejle Landevej. Morten Svanborg forklarer, at et lyskryds vil fungere uhensigtsmæssigt, men at en rundkørsel kunne være et bud.

»En rundkørsel vil formentlig være en bedre løsning, men selv med etablering af en rundkørsel, vil der ikke være sikkerhed for, at der ikke sker uheld. Etablering af rundkørsel vil overslagsmæssigt koste mindst 4-5 mio. kr. Det er derfor heller ikke bare et lille projekt som vi har mulighed for sådan lige at gennemføre – det vil kræve at der afsættes midler i budgettet«, forklarer Morten Svanborg.

Politiet underretter Fredericia Kommune når der sker færdselsuheld på veje i kommunen. Det er noget Fredericia Kommune følger tæt, for færdselssikkerheden har stor prioritet.

»Vi følger løbende de politiregistrerede uheld. Et sted som dette kryds er vi opmærksomme på at afmærkning på kørebanen skal være tydelig, ligesom krydset er forvarslet flere gange på kørebanen med ”Stop” og markeret med 2 meget tydelige stop skilte. På samme måde vurderer vi selvfølgelig også, om der er tiltag som kan have en effekt, som det er muligt at etablere uden videre«, fortæller Svanborg.

Morten Svanborg beskriver udfordringerne i krydset ved Vejle Landevej og Herslevvej som værende manglende overholdelse af vigepligten samt for høj fart.

»Dette kan være et spørgsmål om ”utålmodighed” hos den enkelte bilist, men det er en klar overtrædelse af færdselsloven, som politiet håndhæver. På samme måde nævner du den høje fart – det er også politiet som skal sikre, at trafikanterne på strækningen overholder hastighedsgrænserne – og det er jo ikke sådan at bare fordi man kan køre hurtigere og mange gør det, at det så bliver mere lovligt af den grund«, slår Morten Svanborg fast.

»Vejle Landevej er som navnet beskriver det en landevej, og uagtet at der er god plads derude, kan vi selvfølgelig kun opfordre læserne til, at de overholder hastighedsgrænserne og er opmærksomme på strækningen – for der er ingen tvivl om, at høj hastighed er medvirkende i mange uheld, og også med til at øge voldsomheden af uheld«, lyder det afslutningsvist fra Morten Svanborg, Leder af Vej og Park i Fredericia Kommune.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer