Jeg mener, at sagen om min autorisationsfratagelse er principiel, fordi beslutningen er truffet på tydeligt forkerte præmisser, hvorfor jeg mener, at Ombudsmanden bør tage sagen op af egen vilje.

Karina Hansen kom på ferie hjemme d. 17.10.16 og ville ikke tilbage til institutionen på Tagdækkervej, og jeg overtog behandlingen. På grund af megen stivhed i muskler og mimik reducerede jeg hendes medicin løbende, og hun får nu tablet Mirtazapin 15 mg til natten, hvor hun fik 30 mg før den 17.10.16, samt tablet Olanzapin 12,5 mg, mod 20 mg før den 17.10.16. Endvidere har jeg startet hende op på tablet Eutyrox, hvor hun får 75 mikrogram dagligt mod lavt stofskifte. Karina har på intet tidspunkt været ude af sin psykiatriske medicin. Opholdet hos forældrene på nedsat medicin-dosis har bedret hendes tilstand væsentligt.

Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at jeg skulle have handlet groft uforsvarligt, ved at stoppe Karina Hansens medicinske behandling, men oplysningen er forkert, idet jeg kun har reduceret dosis, fordi Karina Hansens muskler var stivnede pga. overdosering, og jeg ville være en meget ringe læge, hvis jeg ikke reagerede på det og udfriede Karina Hansen af disse pinsler.

At jeg skulle være til fare for patienten ved at nedsætte medicinen en smule, det er en helt horribel påstand, især fordi Karna Hansen var tydeligt overdoseret.

Psykiater Nils Balle Christense har i øvrigt overdraget Karina Hansen til psykiatrisk afd. Risskov, som ved en tidligere kortvarig tvangsindlæggelse i juni 2016 har anbefalet en hurtig udtrapning af medicinen.

Hvorfor Styrelsen mener, at jeg skulle samarbejde med en psykiater, som ikke mere er ansvarlig og behandlende psykiater for Karina Hansen, det må Styrelsen svare på.

Og hvorfor Styrelsen mener, at en lille nedtrapning af en tydeligt for stor mængde medicin, som oven i købet var anbefalet udtrappet af psykiatrisk afd. Risskov, skulle være så stor en fejl, at de fratog mig min autorisation, det forstår jeg ikke. Jeg har jo kun gjort, hvad lægeløftet bød mig, nemlig at hjælpe en fejlbehandlet og forpint patient.

Styrelsen påstår, at jeg burde have samarbejdet med værgen, x-politimanden Kaj Stendorf, om at nedsætte medicin-dosis, men det skal jeg ikke ifølge Karina Hansens advokat og værgeloven, som siger, at Karina Hansen har råderet over egen person, og når hun selv ønskede at trappe ned i medicin-dosis, og hun tydeligt var forgiftet, så krævede det hurtig hjælp.

Desuden ved jeg fra tidligere erfaringer med værgen, at han udelukkende bakker op om psykiater Nils Balle Christensens behandling, så det ville være umuligt at samarbejde med værgen, og både Nils Balle Christensen og Kaj Stendorf var medvirkende til tvangsindlæggelsen af Karina Hansen d. 20.2.13.

Værgen Kaj Stendorf har ikke en eneste gang spurgt Karina Hansen om, hvad hun ville eller ønskede, han har kun bakket op om psykiater Nils Balle Christensens tvangbehandling af hende.

Kaj Stendorf har ikke interesseret sig for eller har aftalt besøg hos Karina Hansen fra hendes fødselsdag, d. 7. 11.16 og til d. 24.2.17, hvor han pludselig dukkede uanmeldt op. Så det er ikke den store interesse han lægger for dagen for Karina Hansen.

Som formanden for sundhedsudvalget, Liselott Blixt, sagde, CITAT:

“Gerdes har jo bare gjort det, vi gerne vil have at lægerne gør: Trappe en patient ned i medicin, så hun fik det bedre. Hvor er faren for patienten? Vi har jo før set sager, hvor psykiatere har slæbt livløse og døende patienter ud i campingvogne eller ordineret meget, meget stærk medicin til børn – uden at tilsynet gjorde noget. Det hænger ikke sammen,”

http://fredericia.lokalavisen.dk/nyt-krav-om-at-faa-stig-gerdes-sagen-belyst-/Lokale-nyheder/20170221/artikler/170229959/2023

Konklusion:
Dette er en principiel sag, der vedrører overgreb på enkeltindivid fra en Styrelse.
Jeg har ikke stoppet Karina Hansens medicin, kun nedsat den, fordi hun var overdoseret, stivnet og forpint.
Risskov anbefalede en udtrapning hurtigst muligt.
Psykiateren Nils Balle Christensen, som Styrelsen for Patientsikkerhed mener, jeg skulle samarbejde med, er ikke Karina Hansens psykiater mere.
Værgen, som jeg også skulle have samarbejdet med, støtter kun den psykiater, som ikke længere har ansvaret.
Værgen har aldrig hjulpet sin klient, og han interesserer sig heller ikke for hende. .
Karina Hansen står uden læge, fordi ingen læger tør tage hende som patient, fordi min autorisation blev taget, yderligere står 2000 borgere i Fredericia nu uden deres ønskede læge.

Kan Ombudsmanden se stiltiende til ved en så alvorlig sag som fratagelse af autorisation er og på forkert og konspiratorisk grundlag?

Ved Ombudsmanden godt at der findes en nøjagtig ’drejebog’ over, hvad der sker i psykiatrien med patienter med energitabs-sygdomme og med deres forældre?
I ’drejebogen’ kan man også læse, hvad der sker med læger, som ikke vil anerkende psykiatrisk tilgang til fysiske sygdomme, og hvordan forsikringsselskaber styrer politisk og sparer enorme summer på resultaterne denne styring?

Venlig hilsen
Tidligere praktiserende læge
Stig Gerdes
Formand for Borgerretsbevægelsen

Skribenter på Fredericia Avisen udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens eller Fredericia Avisens holdning.