Tirsdag den 24. august havde Fredericia Shopping indkaldt til generalforsamling efter en længere coronapause. Her kunne medlemmerne høre en formandsberetning, hvor man roste samarbejdspartnerne, Fredericia Kommune, men også om foreningens syn på en ny midtbystrategi.  

Urbania Streetfood i Gothersgade lagde rammer til, da medlemmer over kaffe og rundstykker var indkaldt til generalforsamling klokken 8.00. Traditionen tro blev den kendte fredericianske erhvervsmand og optiker, Jørgen Spetzler, valgt som dirigent. Han kunne lede en generalforsamling i god ro og orden.

Da formand Ole Mortensen var på ferie, var det en vikariende Søren Svendsen fra bestyrelsen og Ranch Svendsen, der læste årsberetningen op. Han sagde blandt andet:

– Erhvervslivet trådte i karakter fra coronakrisens start. Vi er meget glade for vouchers og den hjælp, som vi fik fra Fredericia Kommune. Vi mærkede også, at alle var enige om, at vi sammen skulle skabe en attraktiv bymidte, og selv bidrage. Kampagnerne Handel Lokalt, Sommer i Fredericia og andre initiativer med til at sætte gang i byen. Vi kunne som forening ikke løse de udfordringer alene, så takket være hjælpen fra Fredericia Kommune kunne vi komme videre.

– Fredericia vandt også prisen som Danmarks mest innovative handelsby, og den pris forpligter. I med- og modgang skal vi arbejde på at løse udfordringer. I dag har Danmark cirka 100 aktive handelsbyer, og prognoserne siger, at der i 2030 kun vil være 30 handelsbyer tilbage. Fredericia er en del af de 30, men det er vigtigt, at vi vælger udviklingen og tilpasser os, sagde Svendsen.

Der var også ros til gågadeforsøget med Gothersgade Syd, herunder slog Søren Svendsen fast, at man ikke havde været modstander i bestyrelsen af denne byudvikling, men derimod ønskede, at man så på det samlede gågadesystem. Han fortalte også, at man er i god dialog med Fredericia Kommune om en ny midtbystrategi. Der venter samtidig en workshop om en ny midtbystrategi.

I formandsberetningen blev det også kort nævnt, at Fredericia Shopping ikke var en del af den tumult, der opstod i kølvandet på borgmestersagen.

– Fredericia Shopping er glade for de mange aktiviteter, der blev gennemført, men vi havde intet med bilag og journaliseringer at gøre, slog han fast.

Selvom Ole Mortensen trådte ud af Byforum, så arbejder bestyrelsen tæt med Fredericia Kommune om strategien.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget, hvorefter Carsten Pedersen fra RSM fremlagde årets regnskab. Han kunne fremvise et historisk stort overskud, men slog fast:

– Overskuddet på 223.402 kroner er naturligvis meget stort, men det er udelukkende fordi, Coronakrisen gjorde, at man ikke kunne gennemføre en lang række events, men jeg ved, at når jeg ser på næste års budget, så vil man bruge disse penge på aktiviter, sagde Carsten Pedersen.

Business Fredericias, Lene Bach-Jørler fremlagde en eventkalender, inden formand Ole Mortensen sammen med bestyrelse- og suppleanter blev genvalgt.