En havneudvidelse til millioner??

Flere politikere har ønsket bedre og mere viden om projektet, før de vil give grønt lys, hvilket er meget fornuftigt. Socialdemokratiet og De Konservative vil ifølge dagspressen give grønt lys og igangsætte næste fase. Måske de, via deres vellønnede bestyrelsesposter i ADP (Associated Danish Ports A/S) ved mere end de øvrige.                                                                                  

Kære lokalpolitikere i Fredericia, I har før fejlvurderet projekter, store som små.  I har alle talt for åbenhed, gennemsigtighed, demokrati og meget mere. Nu har I muligheden for at vise jer som sande demokrater.

Lad havneudvidelsen og Kanalbyens udvikling, områdernes fremtid komme i borgerhøring og til borgerafstemning. Det er demokrati.                                           

Læg alle planer med økonomi- og miljødata m.v. frem, både de kendte og de forventede. Skal havneudvidelsen være tættere på midtbyen eller et andet sted?

Skal kanal byen ende som en rigmands ghetto eller også være for den almindelige Fredericianer med grønne områder for alle? Mulighederne er jo mangfoldige.

Skal vores havnefront ligne de øvrige danske havnebyers, der udvider langs deres havnefronter, eller skal vi være noget unik?

Hvem bestemmer i Fredericia?

 Er det de Fredericianske borgere? Investeringsselskaberne? De lokale rigmænd? Eller andre med dybe lommer?

Det er de lokale skatteborgeres penge I leger med, så giv den almindelige borger medindflydelse.

I hamrer der ud af med mere eller mindre gennemtænkte strategier, men ingen er langsigtede, trods fine ord som vækstplaner, strategier, projekter, arkitektkonkurrencer, vækstmotorer, infrastruktur, bosætning, arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og meget meget mere.

Skal ovenstående være andet end ord, så lav en overskuelig borgerinddragelse, gerne med en udstilling på biblioteket eller i rådhusets forhal. En udstilling der viser noget om fremtiden, hvilke planer og hvilken betydning det får for byen og ikke mindst byens borgere. Høringssvar til projekter får ikke alle borgeres opmærksomhed.

Poul Rand, Calvinsvej 34, 7000 Fredericia. Borgerlig debattør for Liberal Alliance.