Borgmester Jacob Bjerregaard er nu i gang med at overtage sagsbehandlingen på Jobcenteret, da han har fået øjnene op for, at tingene ikke fungerer på området.

Syge borgere holder private møder med Borgmesteren, herefter bliver kommunens borgervejleder orienteret om, at sagerne skal afsluttes, selv om Ankestyrelsens afgørelse siger, at borgeren ikke er afklaret. Også Inger Nielsen holder møder med syge borgere, for at hjælpe dem med deres sag, hvorefter de får mundkurv på.
Men hvad med dem, som ikke kender til disse fremgangsmåder, får de så ingen hjælp til deres sag? Og hvad med dem, som ikke er med i bestemte grupper på Facebook, bliver de slet ikke ikke inviteret til møder med Borgmesteren og Inger Nielsen?

Kan vi overhovedet have en Borgmester, som begynder at agere sagsbehandler, i stedet for at få embedsmændene til at gøre arbejdet? Samme metode brugte Thomas Banke i Familieafdelingen for 6-8 år siden, men det var ikke nogen succes for hverken ham eller borgerne, da den afdeling styres med kynisk hånd. Måske man der kan finde forklaringen på, hvorfor Fredericia i årtier har haft og stadig har så altoverskyggende problemer på de sociale områder.

Hvornår mon Borgmester Jacob Bjerregaard og resten af Byrådet begynder at få ryddet op i de afdelinger på det sociale område, hvor det ikke fungerer? Eller er det blevet en så uoverskuelig opgave, så det er lettere at trække de personer ind, som er medlem af det rigtige parti og give dem det, som de har brug for, så de i det mindste holder mund? Endelig ville det klæde Borgmester Jacob Bjerregaard at indkalde de 50 borgere i kommunen, som han har udtalt sig om, er negative overfor kommunen, og som man derfor har valgt at ignorere, hvis de stadig er i live. Negativitet kommer ikke af ingenting Hr. Borgmester.

Jeg kender flere familier i Fredericia, som har fået deres liv fuldstændig smadret af uduelig og ondskabsfuld sagsbehandling. Bagefter tillader kommunen så at sprede falske rygter om disse familier, og bagtale dem på det skammeligste, så ingen andre tager dem alvorligt. Er det normal praksis i kommunerne, eller er det kun i Fredericia Kommune, at den slags foregår?

Karen Møberg
Blåhøj 12 Fredericia