Siden 1960erne har raffinaderiet i Fredericia produceret brændstof til bilisterne og gjort det muligt at komme fra A til B. Det er stadig målsætningen, men der er sat turbo på den grønne omstilling. Til at styre det slag har Finn Schousboe sat sig i spidsen.

I snart et årti har salgs- og lukningsskyer hængt tungt over raffinaderiet på Egeskovvej 265 i Fredericia Kommune. Medarbejderne har ikke vidst om, de var købt eller solgt. En stor lokal arbejdsplads, der samtidig deler vandene i byen mellem dem, der arbejder derude eller har en tilknytning, og dem der helst så, at lugt, støj og forurening fordampede væk fra Fredericia. Nu er en ny plan dog igangsat. Postlane Partners købte i 2021 det hedengangne Shell Raffinaderi med en plan om at omstille produktionen fra de mere fossile brændstoffer til en grønnere produktion.

Han er egentligt uddannet i skovbrug og naturen har altid været hans hjertebarn, men alligevel havnede han i storindustrien, som konsulent hos globale virksomheder. Fra Novo Nordisk i Kalundborg gik rejsen til Shell Raffinaderiet i Fredericia. 1. november fejrede han 10-års jubilæum og det har været nogle spændende år.

Jeg blev hurtigt fascineret af arbejdet i Fredericia, det fantastiske sammenhold blandt kolleger og ideen om at kontrollere et levende bæst i form af raffinaderiet, men også noget, der fungerer, hvor vores dygtige medarbejdere med knowhow har styr på anlægget, fortæller han med en glød i øjnene.

Finn Schousboe kommer med en baggrund indenfor Lean, men det er mere den strategiske forretningsudvikling, der har været i fokus de senere år.  De mange forretningsområder og ikke mindst det store fokus på den grønne omstilling har tændt en ny glød og måske er en dna for manden, der startede i skoven.

Vores nye ejere Postlane Partners kom med en vision om en grøn rejse, og en transformation. De havde spottet, at vi havde været aktive i markedet indenfor den grønne omstilling allerede inden, vi kom til salg, og de så vores grønne ambitioner. Postlane Partners købte ind på drømmen, uddyber Finn Schousboe.

Han havde ikke selv ambitioner om at skulle lede rejsen videre, da raffinaderiet blev solgt, men ville derimod arbejde med drømmen om,at raffinaderiet kan blive CO2-neutralt ud fra parameteret om en sum af noget, der sendes i kredsløb for til sidst at blive neutralt. Men det var lederposten, han blev tilbudt, og det er han meget ydmyg over.

Det er en helt unik opgave at stå i spidsen for. Jeg kommer fra skovbruget, og fra en verden, hvor man tænker bæredygtighed i alt, hvad man laver. Skoven har en cyklus, og den bliver fulgt år efter år. Nu skal vi gøre det skoven gør, bare hurtigere, fortæller Finn Schousboe.

Den 1.7.2021 trådte han op på et stillads for at tale til kollegerne som ny chef. Det var en mindeværdig dag.

Det var en fed dag, hvor man følte man kunne stagedive, gå på vandet og alt var godt, men samtidig havde jeg også en ambivalent følelse i kroppen. Det var vemodigt at sige farvel til Shell, der har været en stor del af manges liv i Fredericia og hos mig, men samtidig fantastisk at vide, at vi havde fået en ny ejer, der vil udvikle os, husker han.

Arbejdet er godt i gang, og der er fart på – og gejsten blandt kolleger, samarbejdspartnere og samfund både inspirere og motivere.

Først og fremmest har vi allerede været med til et spadestik på en brintfabrik, og der kommer mere endnu. Udviklingen vil fortsætte for at omstille vores produktion til den grønne nye virkelighed. Det er også noget, jeg ser, gør indtryk på alle. Man ser en gejst gå gennem folk. Vi fik også skabt navnet; Crossbridge Energy, der lå lige til højrebenet, når man ser vores placering, vores vision og mission, historien bag og det med at krydse broerne i den grønne omstilling. Postlane Partner var meget tilfredse med navnet. I dag er vi flagskibet i selskabet og raffinaderiet er det største anlæg i deres portefølje, men det begrænser ikke, man mærker, at der er appetit på mere, så udviklingen er vores fokus i dag.

Crossbridge Energy beskæftiger i dag cirka 250 mand, og dertil kan regnes 50-100 udefrakommende på daglig basis fra underleverandører, der arbejder på Egeskov 265. Der er nok at se til, og derfor er det også et privilegium at arbejde med den nye vision. 

Vi har historisk leveret, hvad samfundet har brug for, hvilket har været et mål om at flytte os fra A til B. Den rejse fortsætter, bare bæredygtigt. Der har været en stigende interesse for at se på de negative effekter ved denne opgave, og vi kan ikke blive ved at levere den ydelse til samfundet på samme måde som i dag med benzin og diesel. Derfor skal vi arbejde med det CO2-neutrale raffinaderi, hvor vi tænker alt anderledes. Det er alt fra spildevand, plastik, rapsolie, eller skridtet længere fremme: biogas, brint og andre energiformer, som vi kan levere bæredygtigt. Det er visionen, og den ligger i en nær fremtid.

Arbejdet er godt og i gang, og den nuværende sorte produktion bruges til at finansiere den grønne omstilling, slår han fast og ser et historisk perspektiv i den nye rejse. 

Vi føler da en enorm stolthed ved at kunne tage en førertrøje på i omstillingen. Ved at kunne tænke nyt og levere et energimix, der er godt for samfundet. Jeg tænker ikke, at mennesket bare ud af det blå stopper med at leve, som i dag, men kan vi reducere og hjælpe til med, at det bliver bedre for planeten, så er vi meget tilfredse, lyder det fra Schousboe, der også er meget tilfreds med at være i Fredericia

Allerede da jeg startede på lokationen her, talte man om en særlig Fredericia-følelse, og den er jeg enig i. Fredericia har en unik kultur, og den vil jeg gerne forstærke. Byen er i medarbejdernes dna, hvor 80 procent af alle bor i Fredericia eller området omkring. Det er også et arbejde, som kalder på ekspertise og viden – og den har de, og det vil vi vise mere, når vi igen bliver en mere aktiv del af byen ved at engagere os mere, den rejse er allerede startet. Vi anerkender, at vi fylder meget i byen og vi kan ikke bare gemme os bag hegnet, vi skal ud at fortælle historien om den nye rejse og engagere os i lokalsamfundet, slutter den nye direktør af.

Om Crossbridge Energy Fredericia

Crossbridge Energy Fredericia ejes af Postlane Partners, som blev stiftet i januar 2016 og har hovedkontor i Stamford USA og underafdelinger i Houston, Odessa, Fort Wayne og Calgary, Bordeaux i Frankrig, samt nu i Fredericia og København. Postlane Partners har en portefølje med aktiver i Nordamerika og Europa til en værdi af mere end 900 mio. dollar, svarende til 5,5 milliarder danske kroner.

Allerede i dag er raffinaderiet i Fredericia verdens tredje mest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa. Således er det blandt andet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme.

Raffinaderiet har endvidere allerede udført pilottests indenfor co-processing og er derfor i december 2020 blevet certificeret til at kunne raffinere bio-olieprodukter fra bunden i det eksisterende raffinaderianlæg fremfor at skulle tilføre biokomponenter efterfølgende.