En skøn forvandling fra rodet p-plads til lækker park, så kort kan det nu rekreative og indbydende område omkring Sundhedscenter Kolding og Kolding Sygehus beskrives. Hvor det grønne græs før lå ubrugt hen mellem parkeringspladserne, er der nu placeret en Milepæl – Udsigtspladsen.

Udsigtspladsen dannede rammen omkring den officielle indvielse, men i løbet af de to programsatte timer, var der også guidede ture til de andre Milepæle i parken. Den østligste er trappen mod Marielundskoven, og på modsatte side, mod vest, findes en af de andre Milepæle, nemlig Legetæppet, der indbyder til leg for alle, i alle aldre.

– Når Multistiprojektet har fået navnet Milepæleparken skal det signalere at området omkring sundhedscenteret, Sygehuset, Socialpsykiatrien er placeret i en park med forskellige muligheder – eller milepæle – både naturens egne, men også de milepæle vi selv sætter os. Ny forskning viser at lægerne kan deres håndværk. Men at en genoptræning, en rehabilitering eller en læren at leve med en kronisk sygdom kræver, vi hver især kæmper og finder vore egne milepæle, siger Lis Ravn Ebbesen, formand for Social og Sundhedsudvalget.

Projektet er et samarbejde mellem Sundhedscenter Kolding, Socialpsykiatrien, Sygehus Lillebælt, samt forskellige fagområder i kommunen. Der er desuden både tilknyttet designere og landskabsarkitekter til projektgruppen.

– Et af de helt store formål med Milepæleparken er at udnytte det store potentiale der er i nærområdets natur for borgerne der kommer i Sundhedscenteret, patienter og pårørende på Sygehus Lillebælt, og så samtidig få indbudt og inddraget byens borgere til leg og bevægelse. Og som der også står, så er det op til en selv, at finde den ”rigtige” måde at benytte området på, siger Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt.

Indvielsen var kun for første fase. Der er stadigvæk midler til at udvikle og forbedre Milepæleparken. Både i forhold til fysiske forbedringer og udviklingen af den sundhedspædagogiske praksis i naturen, derfor var alle fremmødte også velkomne til at skrive deres ideer til den fremtidige udvikling op på tavlen. De mange input vil blive brugt i den videre planlægning.

Fakta:

Multistiprojektet er finansieret gennem præmiepenge i forbindelse med at Kolding Kommune i 2014 blev kåret som årets friluftskommune under temaet natur og sundhed. Desuden er der blevet rejst penge ved fundraising, Sygelegat fonden under Christina Friederica, Christiansfeld, samt Naturstyrelsen.