Regeringen og aftalepartierne giver med 500 mio. kr. på finansloven udsatte og sårbare borgere adgang til oplevelser, som skal bryde isolation og ensomhed under COVID-19 


Virtuelle eller fysiske koncerter, catering fra den lokale kro, teaterforestillinger, særlige åbningstider og rammer for sår-bare i zoologiske haver, museer og lignende. Det er aktivi-teter som disse, som skal hjælpe udsatte borgere – herunder ældre og mennesker med handicap – ud af ensomheden un-der COVID-19. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har på finansloven afsat 500 mio. kr. til formålet. Midlerne skal bruges i ople-velsesindustrien.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag glæder sig over aftalen:

”Vi har bedt de svageste om at være de stærkeste, og mange af vores mest udsatte borgere har under COVID-19 betalt en høj pris. Nedlukning og restriktioner har efterladt flere i en-somhed og isolation. Med aftalen om de 500 mio. kr. rækker vi en hånd ud og tilbyder mulighed for at deltage i fællesska-ber og oplevelser på nye måder. Jeg håber, at vi med denne aftale kan råde en smule bod på de afsavn, mange har lidt under COVID-19.”

Aftalen understøtter samtidig de virksomheder og aktører, som under COVID-19 har haft en nedgang i omsætning og beskæftigelse. Midlerne målrettes kommuner og civilsam-fund, så støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, so-ciale tilbud, institutioner og lokalt kultur- og erhvervsliv i hele landet. Af de afsatte 500 mio. kr. går 250 mio. kr. til kommunerne og 250 mio. kr. til civile samfundsorganisa-tioner.

Aktiviteterne skal overholde Sundhedsstyrelsens retnings-linjer for COVID-19.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer