Jan Holm Nielsen, formand for Bygge/Levnedsmiddel i 3F, går på pension d. 1. september. Fredericia AVISEN bringer her hans sidste beretning.

Fredericia AVISEN har tidligere bragt et portræt af den mangeårig 3F-mand. Læs del 1 her og del 2 her.

Læs her Holms sidste beretning:

Beretning til årsmøde Branchemøde i Bygge og Levnedsmiddel gruppen

Den 25. april 2018.

 Så er der igen gået et år siden sidst vi var samlet.

Så endnu en gang hjertelig velkommen til dette årsmøde i B og L gruppen.

Og det er som sagt min sidste beretning, mere om det sener.

Men inden vi starter årsmødet, så skal vi have valgt en til at lede slagets gang.

Vi skal have valgt en dirigent. Og gruppebestyrelsen vil pegede på Hans Jacob som dirigent og jeg skal lige høre om der er andre

Formandens beretning:

I den forgangne periode har vi desværre mistet nogle kammerater, venner og familiemedlemmer, jeg beder forsamlingen rejse sig og mindes dem med 1 min. Stilhed. ” Ære være deres minde.”

I de sidste års tid har der været en hel del sager med både store og små problemer der skulle løses og mange af sagerne er efter hånden blevet meget tunge.

Der har næsten lige været urafstemning inde for det grønne område og der er 25,7% der har afgivet deres stemme og 88,4 % stemte JA.

Der har også været overenskomstforhandlinger inden for Dansk Håndværk også her blev det et Rungende JA og det var nogenlunde det samme stemmetal som der kom ind men det var kun 77,2 % der stemte Ja.  Og jeg vil lige næven at det regelsæt med de 42 timer (5 timers overarbejde om ugen) som blev vedtaget i 2017 ikke er med.

Der har også været i tiden løb mange lokale mæglingsmøder hvor det blandt andet har drejet sig om LG, konkurssager hvor vi møder op i skifteretten, akkordarbejde, miljø, usaglige afskedigelser, løn hvor det oftest drejede sig om overtid tillæg og hvad der tilhøre, uoverensstemmelser om skurpenge og ikke mindst om SH-betaling og feriepenge. Nu er der også kommet nogle sager på kørsel.

Alle disse sager er meget tidskrævende da de kræver meget skrivearbejde og ikke mindst så skal man have beviserne for at komme videre og har men ikke dem, så er der langt hjem og sagens tabes som regel eller også så får man forhåbentlig et forlig på sagen, selv om man ikke havde regnet med noget, men det er kun rart at sådan noget kan ske og at der er en forståelse fra arbejdsgiveren.

Afdelingen har i 2017 fået inddrevet lidt over 11 millioner til vores medlemmer og 3,7 mil kr. er dem som bygge og levningsmiddelsgruppen som har fået inddrevet.

Det resterende beløb er fra de andre grupper og vores socialrådgiver.

Jeg vil nu for sidste gang nævne omkring udenlandsarbejdskraft, som jeg har brugte en del på de sidste mange år. Det var omkring maj 2008 at der kom gang i den og det var med Cocktail Byg på Dam vej, hvor det var Tysker der var i gang med at bygge disse lejligheder og det tog sin tid der blev først indgået overenskomst d. 22/12 2008 så det holdte ca. et halvt år inden der som sagt blev skrevet under på en overenskomst og endnu en gang tak til alle de personer der deltog i blokade både tidlig og sent. Firmaet lukke for øvrigt d. 20/10 2011.

Efterfølgende har det gået slag i slag med alle disse udenlandske firmaer om at får dem til at tegne overenskomst med os. Så der har som sagt været mange sager af denne slagt og ikke mindst på Dongs Hejre Projekt hvor hovedentreprenøren var det Hollandske og Amerikanske selskab CB & I med Solise spa. og Irem servici der havde entreprise på jord og beton arbejdet og dette har taget meget af min tid med møder beregninger af deres løn som de mente var i orden. Og det har jo vist sig at det ikke har været korrekt. Firmaet tabte en sag i faglig voldgift i 2014. Hvor de blev dømt at betale 420,000,00 kr. til vores 8 italienske medlemmer. Vi skriver nu 2018 og de blev dømt i Italien at de skulle betale disse penge og det var i 2017 at de blev dømt til dette. De har nu lavet en afdragsorden om at indbetale disse penge til os med 10.000,00 EURO i mdr. indtil at hele beløbet er betalt og de har indtil nu her den 20. april indbetalt det sidste beløb, så nu er der denne sag ude af verden. Vi har med stor tilfredshed videre sendt til vores Italienske medlemmer. Og jeg skulle lige hilse at sige at det er de meget glade for, de havde ikke regnet med at de fik noget. Men det pågældende firma har ikke indbetalt for den arbejdsulykke som de også blev stævnet for at skulle betale og det var et beløb på 10.000,00 kr. at dette pågældende medlem skulle have. I stedet for at give vort medlem hans penge så har firmaet stævnet ham for falskneri og det samme gælder hans læge i Italien han er også blevet stævnet, for meddelagtighed. Firmaet har erkendt at der sket en arbejdsulykke d. 6. juni 2014. så her venter vi stadigvæk på at vort medlem skal få hans penge.

Men i forhold til at de skulle tro at vi vil give op for i forbindelse med at de nu har betalt denne fagretsligsag der blev afsagt i 2015 så kan de tro om igen. For den 17. november 2017 var jeg i arbejdsretten med den sidste del af denne store sag. En sag på over 1000 sider og vi bruget 12 timer på denne sag, for ikke at komme ind på alle detaljerne så kan i læse om sagen i vort afdelingsblad fra marts mdr. Men sluttelig d. 8. december 2017 komme dommen SOLESI spa blev døm til en bod på 14 millioner kroner. Og vi fik medhold af dommeren i alle vores påstande. Men som sagt så har vi ikke modtaget nogle af dem endnu. Men der gik jo ca. 3 år inden de begyndte at indbetale penge fra den faglige voldgift og hvor længe skal vi så vente på disse millioner.

Jeg har fået at vide fra bygge gruppen i forbundet at man vil køre sagen videre i Italien.

Så det var da glædelig at høre. Men vi er ikke helt færdig med SOLESI for vi vil nok indkalde dem til et nyt møde i arbejdsretten. Vi har ca. 1,4 mil. Kr. liggende i ind betalte feriepenge fra dette firma, men vi har ikke fået navne og adresser og bank nr. fra SOLESI så vi kan udbetale feriepenge til de pågældende medarbejder. Vi har betalt feriepenge til de 8 Italienske medlemmer som vi betaler til i forbindelse med den faglige voldgift. Jeg så til min store overraskelse læst i vort fagblad d. 19. april at det pågældende firma har sent en stævning til 3F fra Sicilien, hvor dagsøgte 3F og anmoder om ” afslag på anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandsk dom. Og ud fra hvad jeg kan forstå på så har man aldrig hørt om dette før. Så det bliver spændende af følge. Så er er vi så nu. Og jeg håber at inden jeg holder i 3F at så er denne sag afsluttet. Men det kan jeg se at det gør den desværre ikke.

Hvis i vil læse mere om denne sag så kan jeg henvise til fagblade d. 19/4 2014.

Den har også været galt med Dong på Skærbækværket. Men det kom vi hurtigt efter med at Dong og vi havde fået gang i dialog møder, selv om at der havde været nogle blokader af vores stilladsfolk. Hvor problevet var for de folk der byggede stillads om de havde den fornøjende uddannelse og sidst men ikke mindst fik de den løn som de skulle have i henhold til Overenskomsten. Disse ting blev som sagt rette ret hurtigt efter at vi fik gutterne til at ophæve blokade.

Jeg nævnte på sidste årsmøde om et andet store Rumænsk firma SIM spa som også har arbejdet på DONG Hejer Projektet er løbet fra en del store regninger.

Jeg fortalte at jeg har en arbejdsskade sag kørende mod dette firma som de ikke kan løbe fra, men spørgsmålet hvem skal betale for den person der er kommet til skade.

Firmaet er nu gået konkurs og jeg har fået mig fortalt at det drejer sig om ca. 300 – 450 ansatte som der ikke har fået løn fra 1 – 3 mdr. og hvem skal betale. Der findes ingen LG eller noget der liner vores system. Så jeg har helt ondt af disse stakkels mennesker og deres familier. Jeg ved også at

Jeg ved at Dansk Metal ” Lillebælt” har en sag kørende mod dem og her er det ikke små penge det drejer sig om. Men her slutter det også

Men her slutter det ikke med udenlandsarbejder. De udenlandske firmaer har fundet ud af at man bare skal skaffe sig et Dansk CVR nr. så går det bare. Men nej her er vi ikke færdig, vi kontakter efterfølgende arbejdstilsynet og håber på at de kan hjælpe os. Men de er også presset for de er blevet meget nedskåret mandskabsmessinget. Så der er sikket mange sager der smutter i gennem nåleøjet.

For vi kan kun en ting og det er at sende overenskomstkrav til de pågældende firmaer også efter følgende indkalde til et 48 timer møde om lønforhold og hvad der nu mangler i forhold til overenskomsten. Og så får vore 2 venner i forbundshuset Keld og Severinsen mere at lave og jeg ved at de har rigeligt i forvejen med alle disse møder.

Som i alle ved så er det ved med at være færdig med den store renovering her i byen der mangler kun at få renoveret Skanseparken og et par få steder mere. Jeg har i denne forbindelse haft mange gode og spændende stunder både med den ene og det andet firma som stod for de forskellige arbejdsopgaver. Så jeg gælder mig til at vi får en god afslutning på denne enorme renoverings opgave der har været i Fredericia.

Og der sker nu også en del på havnen og på Danmark C.  Og ikke mindst så bliver det spændende at følge hvilken et, EDB, firma der skal bygge ud ved Hejse.

Hvor vi forhåbentlig kan få en skurvogn ind i skurbyen, så vi kan komme i kontakt med arbejderne, så vi kan undgå at vi får de samme forhold som på DONGS Hejret Projekt

Jo der er som nok at se til og til tider kunne der godt være brug for et par hænder mere.

Jeg er også i gang i forhandlingsudvalget ude på ARLA på Kolding Landevej om at få lavet uddannelsesaftaler for denne afdeling lukker desværre ned d. 31. maj 2019 og flyttes til Troldhede. Vi håber på at få landet nogle gode resultater, til de medarbejdere der bliver tilbage til lukningen og at de ønsker de har om uddannelse vil blive indfriet.

Som jeg nævnte indledningsvis så er det min sidste beretning. Jeg slutter den 31. august 2018 hvor der vil blive afholdt en afskeds Reseption for mig. Og efterfølgende d. 1. september 2018 træder den nye gruppeformand til. Der er dog blevet bevilliget fra afdelingsbestyrelsen at den nye gruppeformand som vi skal have valgt i dag, vil få en sidemands oplæring fra d. 1. juli og til d. 31. august 2018. Jeg er nu efterhånden ved at mig til en ny titel og en ny æra som pensionist.

Lidt historie når jeg ny stopper som gruppeformand. Så vil jeg dog lige nævne at jeg har jeg været med siden 1984 og det er 34 år siden startede og det har været både i  SID og 3F og det har været en meget spændende tid og mange opfordringer af både den ene og den anden slags og ikke mindst den tid hvor jeg var afdelingsformand for SID hvor vi skulle sammen lægges med KAD til det vi kender i dag. Jeg må nok sige at det var en prøvelse, men nu er det jo en kendsgerning, vi fandt løsningen og den har jeg været nogenlunde tilfreds med.

Jeg startede som konsulent for kabelarbejder i det vi kaldet 10 distrikt GL. Vejle amt og det var jeg i 1,5 år hvor jeg så efter følgende blev ansat til at køre rundt i amtet for at tage kontakt til alle kommunalansatte som arbejde med asfalt, brolægning og kloak, for at få dem til at gå på akkord. Efter i 1986 blev jeg ansat som kontakt mand til pladserne i 1988 blev jeg ansat som opmåler og næstformand i 2002 blev jeg så valgt som afdelingsformand indtil d. 1. januar2005 hvor jeg efterfølgende har været gruppeformand. Jeg vil dog ikke trække det i langdrag for jeg kunne nok bruge mange timer på at fortælle om min oplevelser, men det vil jeg forskåne jer for.

Men jeg vil dog lige næve at der har der også været en hel del med udenlandsarbejder. Og det var på søfartens side, med alle de skibe der kom til Fredericia og hvor søfolkene ikke havde fået deres løn. Så det var noget af en prøvelse, men heldigvis så havde jeg John og Kjartan på min side de var ansat i ITF som Danske inspektører. Ja her om kunne jeg blive ved længe og fortælle om de episoder som vi har haft sammen.

Som sagt så har det været et spændende arbejde ingen dage har været ens.

Men jeg ved at der vil lille suk for fra mig mit arbejde var også min hobby, så det bliver nok svært at slippe helt i førsteomgang og ikke mindst det kammeratskab man har haft og kommer til at miste efterfølgende vil nok være det værste og ikke mindst det venskab som vi har i gruppebestyrelsen. Nå men alt skal jo have ende og nu er det min tur. Tak kammerater for den tid der er gået. Og pas nu godt på mit 3F.

Inden jeg nu helt slutter beretningen vil jeg dog henvise til de kommende gruppevalg.

Der er komet en indstilling til ny gruppe formand og det er Flemming S. B. Rasmussen som jeg håber på at i vil stemme på. Og så har vi valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for jeg ved at vores dirigent Hans Jacob også stopper her i afdelingsbestyrelsen d. 1/9 – 2018. Og hans Jacob og jeg har haft mange spændende timer sammen ikke kun i gruppebestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, og i betonklubben. ”Tak for det Hans Jacob.

Og vi skal også have valgt 2 ny gruppebestyrelsesmedlemmer og her har vi været ude og snakke med nogle unge mennesker om de kunne tænke sig at komme ind i gruppebestyrelsen. Og det har de sagt ja til så det glæder mig meget. Og ikke nok med det. Der vil også ske en foryngelse af alderen i B & L. gruppen som kan ses. Her håber jeg også at i vil stemme på disse to personer Thomas og Kent de kommer fra henholdsvis fra beton området og fra tagpapområdet og sådan en har vi aldrig haft i gruppebestyrelsen.

Ind at jeg nu sætte beretning til en saglig debat med en god kendelse af beretningen vil jeg takke alle jer der er mødt op og ikke mindet takke gruppebestyrelsen for et godt samarbejde og nogle gode debatter gennem tiden disse var ordene.

Gruppeformand

Jan Holm