Emma Gad lever ganske vist ikke længere, men hendes tanker om bordmanerer og samvær er vendt tilbage til plejecentrene i Middelfart Kommune. Pæn borddækning, god stemning, ro omkring bordet og almindelige god bordskik har nemlig givet de ældre mere appetit på maden og på livet.

Opgørelser på landsplan viser, at op mod 60 procent af de ældre borgere, der bor på landets plejecentre, er i risiko for uønsket vægttab og underernæring.

Formand for Social og Sundhedsudvalget Kaj Johansen fortæller: “Vi andre bruger ofte starten af året på at komme de ekstra julekilo til livs, men uønsket vægttab er for den ældre borger alvorligt og forbundet med tab af vigtig muskelmasse. Underernæring påvirker den ældres evne til at klare dagligdagsaktiviteter og øger risikoen for sygdom og indlæggelse. Én af årsagerne til, at mange ældre borgere ikke får spist nok er, at de mangler appetit og ikke finder glæde ved måltiderne. Det har vi med projektet “Det gode måltid” nu gjort noget ved.”

Måltidet som appetitvækker
Middelfart Kommune har sat gang i tiltaget “Det gode måltid”, hvor gode måltidsoplevelser skal være en vigtig del af hverdagen for ældre på kommunens plejecentre og dagcentre. Koordinator Marina Askou Lem forklarer: “Det gode måltid handler ikke kun om god og varieret mad, som de ældre har lyst til at spise. Det handler i lige så høj grad om at have fokus på de gode gamle klassiske dyder som bordskik, god tone ved bordet, hyggelige og rolige rammer med pæn borddækning samt pæn anretning og servering af maden.”

Ved at skabe de rette rammer får de ældre øget appetit til at nyde maden. Det gælder også for de borgere, som gerne vil sidde for selv. “Måltiderne og fællesskabet omkring måltiderne er nemlig en stor del af vores identitet, uanset om vi er unge, seniorer eller gamle”, fortæller Marina Askou Lem, som til daglig koordinerer projektet Det gode måltid.

Projektet får varm velkomst hos de ældre
Aksel Sterby (billedet) flyttede på Ældrecenter Fænøsund for ca. 3 måneder siden.
“Maden er bestemt god, men for mig betyder det også meget, at vi spiser sammen. Vi har godt af at komme i fællesrummet. Personalet sidder også med og spiser, og hvis vi ikke selv snakker, så sørger de for, at vi har noget at snakke om. Vi hygger os”, smiler Aksel.

At gode måltidsoplevelser har positiv effekt på appetitten, kan Aksel også bekræfte.
“Når vi sidder sammen, bliver man tit fristet til at spise et stykke mere. Jeg skal dog passe lidt på vægten, for efter at jeg flyttede ind, har jeg taget 4-5 kg. på. Nu skal jeg holde lidt igen” siger Aksel og klapper sig på maven.

For personalet har det også betydet ændringer.
“Tidligere lavede vi mange ting under måltidet, og vi tænkte, at vi gerne ville være så effektive som muligt. Efter vi er startet med “Det gode måltid”, er vi blevet bedre til at planlægge dagen.” fortæller Lotte B. Hansen, som er kostguide på Ældrecenter Rudbækshøj.
Hun uddyber: “Vi aftaler, hvem der sidder ved bordet og spiser med – og der bliver altid en siddende, mens de andre rydder af. Så kan vi holde ro ved bordet og sikre, at beboerne ikke går fra bordet. Der er kommet meget mere ro på, og vi sidder længere tid ved bordet nu. Når der kommer folk eller vikarer udefra, påtaler de faktisk, at det er blevet meget mere hyggeligt.” fortæller Lotte B. Hansen.

Ældrerådet hilser projektet velkommen
Ældrerådet i Middelfart Kommune er glade for arbejdet med det gode måltid. Formand Flemming Enevoldsen fortæller:

“Som så mange andre, er vi opmærksomme på bespisningen af vore ældre medborgere – uanset om de bor i eget hjem eller på et af vore plejecentre. Vi deler ikke manges opfattelse af, at der ofte er tale om underlødig kost – uanset hvor det i øvrigt produceres. Derimod tror vi meget på, at omstændighederne, hvorunder maden indtages, betyder meget. “Det Gode Måltid” bygger netop på dette: pæn bordækning, indbydende anretning af maden, god bordskik m.m.”

Personalets tilstedeværelse omkring bordet er en fordel mener formanden: “Det glæder mig at mærke medarbejdernes engagement i projektet – måltidet er ikke kun et spørgsmål om overlevelse, men også om borgernes velbefindende.”

Det gode måltid tilgodeser individuelle behov
Der kan være mange individuelle behov, der skal tilgodeses, for at alle omkring bordet har en god måltidsoplevelse. Mange beboere har problemer med at tygge eller synke almindelig mad. De har derfor brug for mad af anden konsistens, eksempelvis blød kost eller gratinkost. Det betyder, at til det fælles måltid kan der være stor forskel på det mad, der serveres. Samtidig er der store individuelle forskelle på, hvor meget hjælp beboerne har brug for i forbindelse med måltiderne. Med ‘Det gode måltid’ har der været fokus på at tilgodese de individuelle behov og skabe en god oplevelse for den enkelte beboer.

Samarbejdet med køkkenet er vigtigt
Samarbejdet mellem centrene og køkkenerne er også en vigtig del af “Det gode måltid”. For eksempel arbejder Middelfart Kommune med, at køkkenpersonalet engang imellem tager med ud på afdelingerne for at spise med sammen med beboerne. På den måde kommer de lettere i dialog med beboerne og hører deres tanker og forventninger til maden.

“Vi er godt på vej og har været i gang på 7 centre, mens de sidste 2 centre kommer med i løbet af foråret. Det er dejligt at se, at mange nye tanker og ideer kommer til, både fra beboere, pleje- og køkkenpersonale. Det øger lysten til at fortsætte med at arbejde med at forebygge underernæring og gode måltidsoplevelser.” fortæller Marina Askou Lem, koordinator på “Det gode måltid”.