EUC Lillebælt, IBC Fredericia, Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Fredericia Uddannelsesråd og Fredericia Kommunes Uddannelsesudvalg var denne formiddag samlet på EUC Lillebælt for at underskrive en partnerskabsaftale, der skal omsætte Fredericia Kommunes erhvervsuddannelsesstrategi til handling.

Fra venstre. Jakob Lund (IBC), Anne Bak Larsen (SOSU-skolen), Poul Erik Madsen (Fredericia Gymnasium), Pernelle Jensen (Fredericia Kommune) og Lars Middelboe (EUC Lillebælt) Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Målet med strategien er klar: Partnerne ønsker at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det stod også klart i går, da Fredericia Byråd var samlet til møde, og vedtog en ambitiøs plan, der indebærer “Danmarks bedste uddannelsesvejledning.” I denne plan er der brug for et stærkt partnerskab for at sikre flere unge faglærte i Fredericia. 20 procent skal tage en erhversuddannelse i Fredericia, fortalte Pernelle Jensen i går.

Strategien og planen blev denne morgen konfirmeret med rundstykker, basser, kaffe og netværk mellem partnerne og elever fra EUC Lillebælt.

Fremtidens skriger på faglært arbejdskraft

Først talte formand for Uddannelsesvalget Pernelle Jensen med stor begejstring om den nye aftale.

“Der er – og bliver det også i fremtiden – stor efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Derfor er der en national dagsorden, som hedder, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, og der er formuleret nationale mål på området. Men det er også et krav, at vi sætter lokale målsætninger – og det har vi gjort,” sagde Pernelle Jensen og fortsatte:

Anne Bak Larsen, Lars Middelboe og Pernelle Jensen. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

“Vi er i Fredericia over landsgennemsnittet på flere af målene, men vi vil gerne gøre det endnu bedre. Derfor har byrådet vedtaget en ny strategi og sat nogle lokale mål, som flere steder er mere ambitiøse end de nationale mål. Vi vil være én af Danmarks stærkeste erhvervsuddannelsesbyer med Danmarks bedste uddannelsesvejledning. Det er vi enige med uddannelsesinstitutionerne om, og derfor underskriver vi i dag en partnerskabsaftale, hvor vi forpligter hinanden på at arbejde for den målsætning og for de konkrete indsatser, som strategien indeholder. “

Fredericia Kommune er ambitiøse og sammen med partnerne har man sat flere mål. Pernelle Jensen uddyber:

“Vi har vedtaget et ambitiøst mål om, at 27 pct. af de lokale unge under 30 år skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Det er mere end det nationale mål, og med 23,7 pct. er vi allerede godt på vej. Det andet overordnede mål med vores strategi er, at flere af eleverne på erhvervsuddannelserne skal gennemføre deres uddannelse. Her har vi vedtaget en lokal ambition om, at Fredericia skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. Så i Fredericia skal andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, stige til mindst 65% i 2020. “

Lars Middelboe fra EUC Lillebælt supplerede og fortalte om de gode muligheder for jobs efter en erhvervsudannelse og fokus på efteruddannelse af medarbejdere, hvor virksomheden har opnå en stor værdi med medarbejdere, der kvalificerer til fremtidens opgaver.

Jakob Lund fra IBC satte fokus på, at der er et stort arbejde i at fortælle fremtidens elever om, at der er andet end det almene gymnasium, der er stærkt forankret i de unge.

Anne Bak Larsen fra Social- og Sundhedsskolen mangler elever og har et overflødighedshorn af muligheder.

“Der er mangel på arbejdskraft på feltet, hvorfor det også er vigtigt at fortælle om de mange karrieremuligheder på feltet, blandt andet kan en SOSU-assistent læse videre til sygeplejerske.”

Morten, Sune og Thor på smedeværkstedet på EUC Lillebælt fortæller om deres uddannelser og mulighederne. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Næste indslag bragte et spændende interview med tre elever: Morten, Sune og Thor, styret af Fredericia Kommunes Stabschef for Kommunikation og Politik, Charlotte Walkusch, der fik de tre elever til at fortælle om deres uddannelse, mulighederne, lærepladser og drømme.

“Fredericia har en suveræn uddannelse, der er noget bedre end Odenses, hvor jeg kommer fra. Der er mere personlig udvikling og mulighederne er mange. Jeg overvejer at læse til maskinmester eller procesingeniør”, sagde Morten, inden Sune overtog ordet og fortalte:

“Jeg havde 12 år som ufaglært, og da min hustru er blevet færdig med sin uddannelse, var der mulighed for, at jeg kunne uddanne mig,” sagde Sune.

Yngste mand i selskabet, Thor, talte til sidst.

“Jeg havde det ikke nemt bogligt, men stedet herude var det rette, og mulighederne er mange. Der er mange retninger, som vi kan arbejde henimod,” sagde Thor.

De tre elever har alle fået lærepladser, hvilket var helt fantastisk, men hvad skal der til for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse?

“Det kræver nok en holdningsændring. Mange vælger gymnasiet, fordi det er den “lette” vej – det man kender – og herfra videre mod universitet. Når man står i niende klasse, er det svært at vælge vejen – det er jo for resten af livet, tænker man, så vi savner generelt mere information og viden, samt et fokus på, at flere piger skal tage en erhvervsuddannelse,” sagde eleverne blandt andet.

Poul Erik Madsen, der både er rektor på Fredericia Gymnasium og formand for Fredericia Uddannelsesråd, fik også en replik.

Poul Erik Madsen underskriver aftalen. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

“Det er interessant at høre, hvad alle siger i dag. Det er utrolig vigtigt, at vi får en række unge rekrutteret til erhvervsuddannelserne, og tidligt informerer om mulighederne. Mange vælger den overskuelige vej, så det er essentielt at fortælle, og ikke mindst understreget det positive; at praktikpladserne er derude”, sagde Poul Erik Madsen.

Jakob Lund underskriver aftalen. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Og så blev aftalen underskrevet med store smil, inden vi uddannelsesudvalgsformanden fik mulighed for at lave sit eget fodrebræt, hvilket i øvrigt blev et fantastisk indslag. Et tryk på 60 ton fire gange gav et fodrebræt. Velbekomme.

Så er der serveret. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Læs også

https://www.facebook.com/events/2002682916506460/