7. kl. på Kirstinebjergskolen i Fredericia kan se frem til matematikundervisning i en helt ny form. Som led i projektet ‘Ungdomsværn’ skal klassens elever nemlig udvikle en velgørende PR- og indsamlingskampagne – og det er en opgave, der blandt andet sætter finansiel forståelse på skoleskemaet.

Eleverne skal både håndtere pengedonationer, gennemføre indtægtsgivende aktiviteter samt sælge muleposer i Fredericia og omegn. De matematiske færdigheder bliver dermed testet af i praksis – og på kreativ vis. Selve indsamlingen går til Børnehjælpsdagen, der støtter anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

“Vi glæder os til at rykke ud på Kirstinebjergskolen, og bidrage med denne case fra ‘den virkelige verden’. Det er en gevinst for alle parter – ikke mindst for eleverne, som får praktisk erfaring med for eksempel budgetplanlægning og regnskab. Det er jo en stor del af arbejdet bag en indsamling”, forklarer projektleder Stine Valentin fra Børnehjælpsdagen, der har udviklet ‘Ungdomsværn’ i samarbejde med Fremtidsfabrik og Danske Bank.

Værdi til voksenlivet

Første fase af ‘Ungdomsværn’ omfatter en workshop på skolen onsdag den 30. september. Her bliver eleverne blandt andet introduceret til Danske Banks interaktive læringsunivers; ‘Control Your Money’, som de skal bruge til at styre deres indsamlingsaktiviteter med.

“Som bank vil vi gerne være med til at styrke børn og unges forståelse for penge og privatøkonomi. Der­for udvikler vi løbende koncepter og undervisningsmateriale, som både børn, lærere og forældre kan få glæde af. Målet er at øge de unges finansielle viden og dermed skabe grundlag for en sund økonomi i voksenlivet”, fortæller Søren Andersen, privatdirektør i Danske Bank Fredericia Afdeling.

I alt deltager 28 7.-10. klasser fra hele landet i ‘Ungdomsværn’. Klasserne dyster mod hinanden om at lave den mest innovative PR- og indsamlingskampagne – med den største omsætning. Vinderen bliver kåret sidst i november og modtager en pris på 10.000 kroner.

Følg 7. kl. fra Kirstinebjergskolen, Fredericia, i deres indsamlingsarbejde. Klik ind på ungdomsvaern.dk, hvor klassen har deres egen side med løbende opdateringer.