Klokken 19:15 holder kommunalbestyrelsen ekstraordinært byrådsmøde. På dagsordenen er blandt andet en nedlæggelse af byforum. Byrådsmødet kan følges her.

Se byrådsmødet her:

Byrådet besluttede i Budget 2020 at etablere Byforum med det formål at gøre en særlig indsats for at bevare og styrke livet i midtbyen i en tid med en stærkt stigende nethandel og hvor døende detailhandelsområder er en realitet flere steder. Der blev afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. på anlægskontoen forankret i Økonomiudvalget. Med Budget 2021 blev der afsat yderligere 2,0 kr. under Byforum på driftskontoen forankret i Økonomiudvalget.

Da coronaen ramte Danmark og dermed også Fredericia, blev Byforums formål udvidet til også at omfatte håndteringen af effekterne af corona i midtbyen. Det skete på et byrådsmøde i april 2020 i forbindelse med, at en række indsatser blev iværksat, og det blev besluttet at konvertere Byforum-midlerne fra anlæg til drift i 2020.

På baggrund af de interne afdækninger foreslås det, at Byforum nedlægges i sin nuværende form.

Byforums hovedformål om at gøre en særlig indsats for at bevare og styrke livet i midtbyen foreslås fremadrettet løftet i regi af Advisory Board for Strategisk Byudvikling forankret under By- og Planudvalget. Advisory boardet skal fungere som en rådgivende funktion. By- og Planudvalget får til opgave at nedsætte og sammensætte advisory boardet sammen med Kultur- og Idrætsudvalget, herunder at udarbejde kommissorium for advisory boardets arbejde. Advisory boardet skal bestå af relevant politisk repræsentation samt af aktører fra Fredericia. Advisory boardet skal endvidere tænkes ind i arbejdet med Bymidtestrategien, som forventes udarbejdet i 2021.

Aktiviteter, som Fredericia Sommerby og Juleby, vil også fortsætte, og vil som hidtil blive løst i et samspil mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia, Fredericia Shopping og andre aktører.

De øvrige punkter på dagsordenen er:

  • Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
  • Model for automatisk lokal nedlukning i forbindelse med Covid-19
  • Brandingpuljen
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer