Alderen mellem 45-65 år er på en og samme tid både en spændende og en udfordrende tid, der byder på mange nye muligheder. Børnene har efterhånden nået en så selvkørende alder, at man kan tage i byen og lade dem passe sig selv. Familie og arbejde fylder ikke længere al vores tid. Der bliver tid til at tage gamle og nye interesser op, og man får igen mere plads til venner og bekendte.

Det er også en periode, der byder på mange forandringer: Familien forandres, når børnene flytter hjemmefra, man mister sine forældre og bliver selv den ældste generation i familien, og man får måske endnu en generation under sig i form af børnebørn. Samtidig når man toppen af sin erhvervskarriere og pensionen kommer inden for synsfeltet, sideløbende med at man går i overgangsalder og erkender sin skrøbelighed som menneske.

Ovenstående skaber med andre ord både en anden form for frihed og fritid, men det giver også grobund for nye tanker og refleksioner.

Vi begynder at stille spørgsmål af mere fundamental og menneskelig karakter:

Spørgsmål som:

 • Hvem er jeg?
 • Hvem ønsker jeg at være?
 • Hvad stiller jeg op, når jeg mærker min egen skrøbelighed?
 • Hvem har jeg ansvar overfor – ud over mig selv?
 • Hvilke prioriteter er egentlig vigtige i mit liv, hvis jeg tør mærke efter?
 • Hvad er det vigtigste, når livet ikke længere er uendeligt?
 • Hvad er egentlig meningen med livet?

Vi finder, at kirken kan byde ind i forhold til mange af disse mere eksistentielle spørgsmål. Erritsø kirke indbyder derfor til Eksistenscafé – hvor der er tid til at snakke om det vigtigste.

Vi har inviteret nogle markante personligheder, der vil berøre disse emner.

Det er mennesker i denne spændende og udfordrende alder, som vi vil henvender os til med dette program. Vi vil tage denne livsfases glæder og udfordringer alvorligt ved at italesætte dem i en hyggelig social sammenhæng.

Hvis du også finder disse spørgsmål interessante, kan vi mødes til aftensmad, oplæg, kaffe og en snak herom.

 • Onsdag 25. sept. 2019 Kl. 18-21. Lone Vesterdal, Sognepræst, Bramdrup kirke. Robusthed, Hvordan kan jeg klare mit liv? Hvordan kan jeg leve med min sårbarhed/begrænsethed?
 • Torsdag 14. nov. 2019 Kl. 18-21. Jørn Henrik Pedersen, Professor, Velfærdsstudier og Offentlig Politik samt Institut for Statskundskab, SDU. Personligt og kollektivt ansvar i fremtidens samfund.
 • Onsdag 29. jan. 2020 Kl. 18-21. Knud Romer, Forfatter, kreativ direktør og foredragsholder. Ensomhed/Livsduelighed
 • Onsdag 18. mar. 2020 Kl. 18-21. Simon Axø, Testrup højskole. Hvordan prioriterer vi vores tid?

Programmet kan du finde på Erritsø Kirkes hjemmeside.

For arrangementsudvalget ved Erritsø kirke

Carsten Henning Bitsch, Gråkjærsvænget 9, 7000 Fredercia, Tlf. 3026 8426, E-mail carstenhenningbitsch@gmail.com

Annonce til uge 37 + 39 https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum