Gennem længere tid har Susanne Eilersen talt for en hjemliggørelse af de lokale plejecentre – som nu skifter navn til plejehjem. “For man kan ikke bo i et center, man kan godt bo i et hjem”, som Susanne flere gange har udtrykt det. Nu er en pulje på to millioner kroner blevet udmøntet til hjemliggørelse.

Som led i suspenderingen af anlægsloftet i 2020 har Byrådet besluttet, at afsætte 2 mio. kr. til hjemliggørelse af kommunens plejehjem.

Det er en proces flere kommuner har været igennem. Til inspiration så har Århus Kommune f.eks. arbejdet med hjemliggørelse på et specifikt plejehjem ved at indrette det fælles ankomst-, gang- og opholdsareal på Madsbjerg plejehjem, så de forskellige opholdsarealer fremstår med hver deres identitet, er veldefinerede og inviterer til ophold. De bløde sofaområder har udsigt til en sø og er placeret tæt ved det fælles ankomstområde og et legeområde for børn. Ved indgangen til den enkelte bolig er der, via indgangsdøre i forskellige farver, hylder/tavler til ophæng og opstilling af personlige genstande, skabt rum for hjemliggørelse og identitet. Nicherne, som tidligere stod ubrugte hen, er nu indrettet som henholdsvis herreværelse, frisørsalon, systue og biograf og skaber dermed mulighed for varierede, men genkendelige oplevelser for den demente beboer.

“Vi har fået afsat to millioner til anlægsudgifter i forbindelse med hjemliggørelse. Det kommer ud fra den ekstra pulje vi kunne søge. Det havde vi på i Senior- og Handicapudvalget i går. Her skulle vi finde ud af hvordan de skulle udmøntes. Det skulle ikke gå til skilte og brevpapir, fortæller Susanne Eilersen, gruppeformand for Dansk Folkeparti og medlem af Senior- og Handicapudvalget.

“Vi gav hinanden håndslag på, at vores plejehjem fremadrettet hedder plejehjem. Vi skifter det løbende, men vigtigst er at vi nu omtaler det som plejehjem. Vi fordeler også pengene ud fra et ønske fra Seniorrådet om, at man selv lader beboerne og de pårørende finde ud af hvad der er hjemliggørelse for dem”, forklarer Eilersen.

“Den ene million bliver fordelt forholdsmæssigt – og den sidste million bliver delt med 100.000 til hvert plejehjem. Så er der en lille ekstra pulje, som man kan søge til at færdiggøre et projekt, hvis det ikke er muligt indenfor de givne økonomiske rammer”, fortæller Susanne.

Hvorfor er det så vigtigt for dig og Dansk Folkeparti at arbejde med hjemliggørelse?

“Det har været vigtigt for os at arbejde med fordi det er et hjem. Vi skal tænke anerledes. Det skal fortsat være et hjem selvom man bor med andre. Det skal være ud fra borgerens ønsker og værdier”, svarer Susanne og fortsætter:

“Det er ikke borgeren der skal passe ind, det er omvendt. Jeg synes vi har gode plejehjem, men der er steder hvor det ser sådan lidt hospitalsagtigt eller kantineagtigt ud. Der vil vi gerne have at man føler at det er ens hjem”.

“Det er borgeren selv der skal sætte rammerne for hvordan deres dagligdag. Der tror vi også, at ord har en betydning. Vi ser det i Dansk Folkeparti som en start det her, vi vil også godt arbejde videre med det her til Budget 2021. Det her er en start – og vi vil gerne i dialog om hvad vi kan gøre yderligere. Men vi er glade for den start der er kommet”, lyder det afslutningsvist fra Susanne Eilersen.

1 KOMMENTAR

Leave a Reply