Sundhedsudvalget er igang med at udarbejde en ansøgning til WHO Healthy Cities Network fase VII. Formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen (DF), fortæller til Fredericia AVISEN, at det er vigtigt for Fredericia Kommune at være med i netværket.

Fredericia Kommune blev optaget i WHO´s Healthy Cities Network fase VI i starten af 2018. Da Fredericia Kommune blev optaget i slutningen af fase VI, skal der genansøges i forbindelse med opstart af fase VII. 

Rammen for fase VII tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål, da WHO European Healthy Cities Network er en del af FN. Omdrejningspunktet for dette er de 6 p’er:

  • People: Investering i de mennesker, der udgør vores byer.
  • Places: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel.
  • Participation: Styrke deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel.
  • Prosperity: Forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles goder og service-ydelser.
  • Peace: Understøtte fred og sikkerhed gennem inkluderende samfund.
  • Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og produktion.

Ansøgningsprocessen er derfor blevet koblet sammen med processen i forbindelse med udarbejdelse af en strategi for bæredygtig udvikling og FN’s 17 Verdensmål. Dette sker for at sikre en sammenhæng i retningen for ansøgningen og retningen for strategien.

Byrådet godkendte den 29. april en procesplan for udarbejdelse af strategien. Den forventes vedtaget på Byrådets møde den 2. december 2019, hvor ansøgningen til WHO Healthy Cities samtidig godkendes.

Sundhedsudvalget vurderer hvad der skal med i ansøgningen

På et møde i Sundhedsudvalget var udarbejdelse af ansøgningen på dagsordenen, og det er i gang med at blive klarlagt, hvad der skal med i ansøgningen.

“I ansøgningen skal man vælge tre hovedpunkter ud med kriterierne med forbyggelse, sund byudvikling og alt muligt andet. Der er vi ved at finde vores tre ting ,som vi vil fortælle om. Vi har masser af emner som vi overvejer. Vi har blandt andet Sundhedshuset som er det nære sundhedsvæsen med regionerne og de frivillige, vi har Det Grønne Rum i forhold til FN’s Verdensmål og vi har vores cykelstier. Vi er derfor ved at snævre feltet ind,” siger Susanne Eilersen og kommer ind på betydningen af at være en del af WHO Healthy Cities-netværket:

“Det er vigtigt at være i netværket fordi vi på den måde får god branding til Kommunen, og det giver også noget at være med i netværket i forhold til erfaring. Får adgang til analyser og forsøg, der er lavet og som vi kan bruge i Fredericia og derfor skal vi ikke ud at opfinde den dybe tallerken hver gang. Vi kan plukke som vi vil, og det er også via netværket, at mikropartnerskaberne og Sundby-projektet er opstået,” slutter Susanne Eilersen.

http://www.fretri.dk/