Fredericia Byråd fik mandag et indblik i det første budgetudkast, og i dag blev det offentligt tilgængeligt. For Susanne Eilersen og Dansk Folkeparti er det nødvendigt at prioritere, således at pengene bliver brugt de rigtige steder.

Årets første budgetudkast er noget anderledes end normalt. Den korte tidsfrist efter Regeringens kommuneaftale med Kommunernes Landsforening har gjort, at i stedet for at byrådet skal behandle Borgmesterens budgetudkast er det i stedet et udkast og et mulighedskatalog udarbejdet af forvaltningen. Men budgetudkastet er nu offentliggjort og sendt i høring, inden de reelle forhandlinger kan sættes i gang.

For Susanne Eilersen og Inger Nielsen, der udgør Dansk Folkepartis gruppe i Fredericia Byråd, vil man dog gerne kommentere på det første udkast samt komme med et bud på områder der skal tilføres penge – og et muligt sted at tage nogle af dem fra.

Er der tale om besparelser eller effektiviseringer?

“Det kommer an på hvilke briller vi ser det på. Vi bruger alle de penge vi må, så på den måde er det ikke besparelser. Men vi er nødt til at bruge flere penge på ældre og børn, derfor må vi finde pengene et andet sted – og det er her nogen kan føle, det er besparelser”, siger Susanne Eilersen og fortsætter:

“I Dansk Folkeparti står vi på mål for flere penge til ældre, handicappede og børn. Vi er økonomisk ansvarlige, så vi bruger ikke penge vi ikke har. Vi skal bruge penge på varme hænder og lidt færre penge på kolde hænder”.

Hvordan har hele processen i år været? Det må have været en anderledes proces for jer mere garvede politikere?

“Vi har haft et par dage med analyser; og det synes jeg er et godt fundament at arbejde videre på i den her proces. Men jeg kan ikke sige, at i det her mulighedskatalog er der noget konkret som jeg her og nu vil gå afsted med”, lyder det fra Susanne, inden hun uddyber:

“Vi vil høre på hvad folk siger, og vi lytter. Har de spørgsmål, så kan de bare ringe. Jeg lytter på alle de argumenter der kommer. Men jeg vil ikke begynde at pinne noget ud. Vi går i budgetforhandlinger når vi har hørt på det der kommer ind udefra også”.

Har I i DF allerede nu en idé om hvor man kan finde nogle af de her penge, til den omprioritering du taler om?

“Altså der er flere steder, hvor jeg umiddelbart tænker at der kan findes nogle penge. Et sted kunne være i ledelseslaget, for er der måske steder vi kan lægge sammen under en fælles ledelse og dermed spare?”, forklarer Susanne og fortsætter:

“I Sundhedsudvalget har vi også en mulighed for at spare penge. Vores arbejde er meget projektstyret, og fremgangsmåden lige nu er med en projektgruppe til hvert nyt projekt, her tænker jeg det må være muligt med én fælles projektgruppe, der kan stå for alle projekterne, såfremt vi altså stadig skal have en projektstyret arbejdsform i udvalget”

“Vi vil kigge efter varme hænder, og de skal komme fra en omprioritering af skrivebordshænder. Desuden er vi klar over, at det nok ikke bliver i dette budgetår, at vi kan fremføre en række nye tiltag, for det er vigtigt for os i Dansk Folkeparti, at vi får styr på vores basis først”, siger Eilersen.

Hvad med forhandlingerne, hvad har du af forhåbninger for måden de forløber på?

“Jeg tænker, at man skal indlede enkeltvis, men jeg kunne godt tænke mig at vi havde en snak på tværs af alle partier, vi er jo ikke så mange. Det er altid rart at få en dialog på tværs af alle 21 mand”, slutter Susanne Eilersen.

https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum