Det ramte Fredericia og fredericianerne hårdt da meldingen om Fredericia Teaters konkurs løb ind. Borgere der havde glædet sig til at se de flotte forestillinger, erhvervsfolk der har sponsoreret teateret – og politikere der gentagende gange har forsøgt at sikre de økonomiske rammer. Nu er konkursboet blevet behandlet, Teaterchef Søren Møller stilles til ansvar for 8 millioner, men både bestyrelsen og Fredericia Kommune går fri. Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Susanne Eilersen, slår fast, at de samme fejl ikke må blive begået igen – men samtidig forklarer hun, at Dansk Folkeparti er klar til igen at bruge penge på Fredericia Teater.

“Nu har jeg læst redegørelsen og jeg fik da nogle svar på nogle ting og en bekræftigelse i, at det her er meget kompliceret. Det er jo jura. Jeg er ikke jurist, så derfor kan jeg ikke gå ind i det”, indleder Susanne Eilersen.

“Der er altid to sider af sådan en sag. Den ene side er hardcore facts og jura, der nogle gange kan være meget firkantede og kasseagtige, men sådan er det. På den anden side er der så følelserne. Det er følelser omkring nogen der står med et stort tab, der er mange med tabte billetter. Der er noget vi gerne har villet i Fredericia, noget der har været en succes. Lige pludselig lå det i grus. Det har man selvfølgelig altid følelser omkring”, forklarer Eilersen og fortsætter:

“Men nu er vi nødt til at forholde os til jura og til hvilke muligheder det giver. Jeg er glad for, at med de her oplysninger er jeg blevet betrygget i de anbefalinger som Bech-Bruun kommer med, at det også er dem vi skal følge. Vi skal ikke føre sager mod nogen, som man med mere end 50% sikkerhed ikke kan vinde. Det koster jo også borgernes penge. Der synes jeg også, at det er rigtig godt at få sat et punktum i sagen nu her”.

Der har været rejst et spørgsmål omkring habiliteten i den her sag, hvor Bech-Bruun på den ene side er kurator, men på den anden side også er advokat for Fredericia Kommune og de to byrådsmedlemmer i bestyrelsen. Føler du dig sikker på, at der ikke er noget at komme efter her – som det ellers fremgår af den fælles udtalelse?

“Det er jeg. Det fik vi en god snak om. Når de siger til mig – og når vores egne jurister er enige om, at der ikke er noget at komme efter, så er jeg helt sikker. Jeg er også helt sikker på, at havde der været noget, så ville der have været noget mere påstyr. Jeg er helt sikker på, at de har håndteret denne sag ud fra jura og de tilhørende rammer. Jeg føler mig sikker på, at der ikke er tale om inhabilitet i denne sag. Jeg føler mig tryg ved, at det her er kørt efter bogen”, siger Susanne Eilersen, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

“Jeg hæfter mig også ved, at de i nogle af de ting de har påpeget har været meget fyldestgørende – også af en krads karakter. De har udtrykt stor kritik af ting de har vurderet som værende på kanten. Det betrygger mig også i, at de har set på det med fagligheden for øje. Det har jeg ikke yderligere kommentarer til”, slår Eilersen fast.

Der har i bestyrelsen været to politiske repræsentanter. Hvad tænker du om det i forhold til fremtiden, bør man genoverveje hvorvidt der skal deltage politikere i bestyrelsesarbejdet?

“Jeg synes også, at når en kommune er en del af noget, at der så også er repræsentanter ind i det. Bestyrelsen er jo ikke kun de to byrådspolitikere. Der er jo ingen af mine kollegaer der har været formand for en bestyrelse. Det giver meget god mening, at man som byråd, hvor man har en aktie ind i noget, også har en aktiv deltagelse i en bestyrelse. Det er jo bare en ud af flere når man sidder i en bestyrelse”, svarer Susanne og fortsætter:

“Så det har jeg sådan set ikke nogen bekymring om, at der i fremtiden også er politiske repræsentanter i en bestyrelse. Det vil jeg stærkt anbefale, at hvis vi også har en aktie i et forhåbentligt fremtidigt teater, også har politiske repræsentanter ind i det. Det er klart, at vi har lært af det her. Vi skal gøre det på et helt andet økonomisk velinformeret grundlag end tilfældet har været”.

Du har som medlem af Økonomiudvalget været med til at forhandle en redningsplan. Men vi kan forstå af redegørelsen, at I har fået fejlagtige oplysninger. Hvad får det dig til at føle, at I har forhandlet på et falskt grundlag?

“Det er jo brandærgerligt, at vi har siddet der og forhandlet, men det vil ikke ske igen. Der vil det være, at man stiller helt anderledes krav til den daglige økonomistyring fremadrettet. Vi har jo alle sammen lært af det her. Derfor synes jeg også, at vi nu skal se fremad ud fra de erfaringer vi kan tage med. Der tror jeg også, at vi står på et helt andet fundament når vi, forhåbentlig, går ind i et samarbejde om et fremtidigt teater i Fredericia”, siger Eilersen.

Hvis vi så skal se frem, hvad skal Fredericia Teater kunne i fremtiden, hvis Dansk Folkeparti skal kunne stå bag?

“Jeg synes jo at vi skal holde fast i at vi er et musical-teater, vi er en musical-by. Den linje synes jeg helt klart vi skal holde fast i. Vi skal ikke konkurrere med skuespil, for det er der så mange andre teatre der kæmper om. Der er kun Fredericia og Det Ny Teater i Købehavn der laver musicals – og vi gør det på forskellige måder. Vi har jo, heldigvis, salen intakt og udstyret intakt. Vi havde rigtig mange dygtige medarbejdere ansat og deres erfaring og viden synes jeg vi skal have bragt i spil igen”, svarer Susanne Eilersen, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Hvad med økonomi, er I klar til at bruge penge på Fredericia Teater igen?

“Vi har jo afsat 11 millioner om året til Fredericia Teater. De penge er fortsat afsat i budgettet – og dem er vi da også klar til i Dansk Folkeparti stadigvæk at øremærke til at bygge et nyt teater op. Men det er klart, at vi skal tale med Kulturministeriet om hvad de kan byde ind med – og så tror jeg også, at vi bliver nødt til at have eksterne investeringer, der også vil spille ind i det her. Jeg tror stadigvæk, at de ry og omdømme vi har og har haft i forhold til det høje niveau fortsat giver tillid blandt investorerer”, lyder det afslutningsvist fra Susanne Eilersen.

1 KOMMENTAR

Leave a Reply