Grundlovsdag plejer at betyde en festdag for det danske demokrati, en dag hvor politikere mødes og fejrer noget af det helligste: Grundloven. Normalt foregår det med taler, debatter og lystig snak, men det er i år skiftet ud med online taler, hvor alle sidder hver for sig. Fredericia AVISEN har talt med gruppeformand for Dansk Folkeparti, Susanne Eilersen, om hvad Grundlovsdag betyder for hende.

“Det betyder en festdag. Vi er lidt amputeret nu, kan man sige. Jeg var ikke prøvet før, at vi ikke kan holde noget. Men vi må følge med på Facebook. Det er lidt tamt, for det er en festdag at man mødes og fejrer det fundament vi star på. Det kommer vi til at mangle”, fortæller Susanne Eilersen.

“Det er jo vores DNA, at vi er stolte af vores land og den måde vi lever på, med så frit et land som muligt. Vi har fred, ytringsfrihed og respekterer hinanden uagtet religion, seksualitet og alt muligt andet. Vi respekterer hinanden og den måde jo lever på. Det er der nok mange der tager for givet. Men sådan er det ikke andre steder, så vi har det godt”, fortsætter hun.

“Grundloven er under pres. Eksempelvis kan vi tage udgangspunkt i genforeningens jubilæum, som vi jo desværre heller ikke kan fejre. Man kan læse historier om hvordan danskerne på den tyske side ikke måtte tale dansk og flage. Det må vi bare ikke tage for givet. Det med at man kan føle sin nationalitet, at man kan vise stolthed over hvor man kommer fra”, lyder det fra Eilersen.

“Jeg synes også ytringsfriheden er under pres. Der er mange ting, som man ikke længere kan sige. Man undlader at sige noget i medierne, der er ting man ligesom pakker ind. Det er en farlig vej at gå ud af – og jeg synes det er ærgerligt at det er sådan. Det er en lille bog med få paragraffer, men det er en lov der definerer hvem vi er som danskere”, fortsætter Susanne.

I Fredericia Byråd har både Susanne Eilersen og Borgmester Jacob Bjerregaard svoret på, at de vil overholde grundloven. Det er et krav hvis man bliver valgt til folketinget, men for Susanne har dagen mere betydet noget festligt og ceremonielt, for hendes syn på grundloven har ikke ændret sig.

“Jeg har ikke taget det meget anderledes, for man skal overholde den selvom man ikke er i Folketinget. Men det er en fest, en højtidelighed. Men det har ikke bundet mig mere af den grund. For jeg er vokset op med den pligt at gøre det. Skal samfundet fungere, så er vi nødt til st følge spillereglerne. Og dem vi har synes jeg faktisk er ret nemme. Dagen var højtidelig, men mit forhold til grundloven ændrede sig ikke. Det ligger bare dybt forankret i mig, at vi spiller efter reglerne”, forklarer hun.

Flere har også debatteret grundloven i forhold til den situation vi har med Corona. Der er både noget omkring hvor frie vi er som individer, flere steder i København må man ikke slå sig ned på et tæppe og drikke en øl – og gældende for hele landet må vi, indtil videre, blot være samlet ti personer. Det er nødvendigt, men alting har en grænse, fortæller Susanne Eilersen.

“For mig er det meget vigtigt, at vi holder fast i at leve i et meget åbent samfund. Vi skal være åbne og ærlige med hinanden, og så har borgerne en klar forventning om, at regeringen i en krise som den her er åbne. Der synes jeg, også før Corona, at den nuværende regering er på vej en anden retning, hvor man lukker ned og fortier dele af sandheden. Det synes jeg er meget farligt”, siger Susanne og fortsætter:

“Som jeg ser det, så har den siddende regering udvist tendenser, der mest af alt minder om noget enevælde-agtigt, hvor man lukker sig om sig selv og holder oplysningerne og dermed også en del af magten for sig selv. Det kan blive meget farligt, for pludselig sker der et oprør mod politikerne, fordi tilliden simpelthen forsvinder. Det vil være katastrofalt”.

“Men ser vi isoleret på den her situation med Corona, hvor vi har været begrænsede, så har folk jo i det store hele accepteret det og stået op om det her. Folk har accepteret situationen, fordi de har tillid til politikerne og myndighederne. Så længe det er for alles skyld, for samfundets skyld, så er der altid fuld opbakning”, forklarer Eilersen, inden hun fortsætter:

“Men der er en grænse for alt. Alt har en udløbsdato. Vi skal åbne op igen så snart det giver mening. Jo mere folk kan følge med i, at det ikke er gået så galt som det kunne have gjort, så ønsker de også en åbning. Gør vi det for langsomt, så er det der kommer oprør. Når folk ikke længere kan se vigtigtheden i at gøre det for samfundets skyld, fordi sygdommen er så meget under kontrol, ja så er det de mister tilliden”.

“Personligt synes jeg, at det går for langsomt. Jeg synes at vi langt hen ad vejen gør grin med de virksomheder der er gået konkurs eller er tæt på det. Vi gør grin med de medarbejdere der har mistet deres job og de erhvervsdrivende der har mistet deres livsværk. Vi har en samfundsøkonomisk forpligtelse. Vi kan heller ikke ende i en situation, hvor vi gældsætter os selv så meget, at der ikke i fremtiden er råd til at lave de nødvendige velfærdsinvesteringer”, slår Susanne fast.

“Men hvis jeg skal vende tilbage til Grundlovsdag og grundloven, så kan den også binde sløjfen på det hele. Grundloven definerer hvem vi er som danskere, den udstikker retningslinjerne for hvordan vi agerer. Og så er det ikke for sjovt, at den del af grundloven der fylder mest handler om Folketinget og valgbestemmelserne. Jeg håber på mere transparens i fremtiden”, lyder det afslutningsvist fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Susanne Eilersen.

Leave a Reply