Der er valg i luften, men dagligdagen for byrådspolitikerne i Fredericia skal stadig passes. Sundhedsudvalget med Susanne Eilersen i spidsen skulle blandt andet tale om forebyggende arbejde for at hindre flere unge i at begynde at ryge.

Det tobaksforebyggende arbejde for børn og unge i Fredericia Kommune indebærer en flerstrenget indsats på folkeskolerne og i kommunen. Planen for indsatsen på folkeskolerne er udarbejdet og implementeres fra august 2019.

Indsatsen implementeres efter planen på folkeskolerne i Fredericia Kommune fra august 2019, og den kobles sammen med det generelle sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for børn og unge i Fredericia. Den flerstrengede indsats indeholder blandt andet elementer for 5. til 10. klasse.

Det tobaksforebyggende arbejde vil have et primær fokus på overbygningsskolerne, og dermed eleverne fra 7.-9. klasse, som vil komme til at køre Kræftens Bekæmpelses tobaksforebyggelsesprogram X:IT, hvilket blandt andet indebærer 8 timers undervisning om året, samt forældreinvolvering. 7. klasserne vil som en del af deres undervisning have mulighed for at deltage i fotokonkurrencen ”Cool uden røg”. Derudover arrangeres der en sundhedsdag for alle eleverne på 8. årgang i uge 39, hvor de skal igennem 6 forskellige workshops på Sundhedshuset.

På basisskolerne vil eleverne i 5. og 6. klasse modtage undervisning omkring fællesskaber, trivsel og identitet gennem den vejledende årsplan ”Sundhed, trivsel og seksualitet”. Derudover vil der på 6. årgang afholdes en trivselsdag, som planlægges lokalt.

Indsatsen indebærer ligeledes, at alle skoler i Fredericia Kommune arbejder hen i mod røgfri skoletid for både elever og lærer, samt et kommende arbejde omkring røgfri ungemiljøer og informations- og kampagnemateriale.

En vigtig kamp

Formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen, ser det som en vigtig kamp at mindske antallet af unge rygere i Fredericia. Faktisk har Fredericia Kommune vedtaget en målsætning om at der i 2050 ikke skal være nogen unge der færdes i røgfyldte fællesskaber.

“Vi skal knække kurven med børn og unge der begynder at ryge. Vi synes det er klart bedst af forebygge, forhindre nye kunder i butikken. Vi skal gøre ekstra for at unge ikke starter med at ryge”, fortæller Susanne Eilersen og fortsætter:

“Vi er ikke meget for pisk og gulerod, vi skal fange de unge der hvor de er. Det skal ikke være en så stor trend for de unge at ryge, som det virker til at være i dag. Vi skal finde andre ting de unge kan beskæftige sig med”.

“Vi skal have de unge i tale, det skal være de unge ude lokalt. Jeg tror også der er en social slagside i røg, nogen finder røgfællesskaber – dem skal vi lave om til sunde fællesskaber”, slutter Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?