Folketingsvalget er overstået, ministerposterne er fordel – og den lokale Susanne Eilersen har pakket kontoret ned. Fredericia AVISEN tog en snak med hende om det overståede valg.

Det er mange gange blevet sagt i valgkampen, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti på mange måder ligner hinanden, især når det kommer til ældre og tilbagetrækning. Men hvis man spørger Susanne Eilersen, så er virkeligheden en anden her efter valget.

“Selvom Socialdemokratiet har lavet en mindretalsregering, så føler de andre partier sig også som en del af det forståelsespapir der er blevet lavet. Allerede her på dag 1 efter ministerudpegelserne kan man se, at Enhedslisten og Radikale har taget meget ejerskab over den politik der skal føres. Derfor ser jeg det ikke som en ren S-regering, som de selv siger, men i stedet ser jeg, at de har giftet sig med Radikale”, forklarer Susanne Eilersen.

“Radikale Venstre er den diametrale modsætning til hvad vi står for på udlændingeområde. Mette Frederiksen havde en udlægning af forståelsespapirerne, hvor Morten Østergaard havde en helt anden. Det viser, at der er tale om to verdener der mødes, så jeg tror, at Mette Frederiksen får meget svært ved at holde den stramme kurs”, fortsætter Eilersen.

Ser du det som et løftebrud?

“Ja, det kalder vi det. Man kan kun holde en stram udlændingepolitik med de redskaber vi har taget i brug, eksempelvis på ydelserne. Hvis de bliver lempet, så vil det resultere i, at mange flere vil søge hertil. Noget andet, der vil være kritisk for Danmark er, hvis man ændrer reglerne for familiesammenføring. Hvis det sker ændrer man den gode udvikling der har været de sidste år, hvor folk har søgt udenom Danmark”, svarer Susanne.

“Når det kommer til at importere arbejdskraft, så synes jeg at det er noget vi skal holde inden for EU. Der er omkring syv procent ledige i Europa, det burde være muligt at finde nogle der kan bruges blandt de 18 millioner ledige EU-borgere, hvis altså man gjorde den rette indsats”, siger hun.

“Dem der kommer hertil som indvandrere får en række færdigheder i det danske samfund, færdigheder de skal rejse hjem med og bruge til at opbygge deres eget land igen. Det er der brug for i deres hjemlande, så det er vigtigt at flygtninge kun er her midlertidigt”, fortsætter Eilersen.

Jeg kan læse mig frem til på dine sociale medier, at du er noget uforstående overfor det der står i forståelsespapirerne omkring ældresektoren?

“Astrid Krag har fået området og jeg har stået i mange debatter og hvor hun har sagt der skal flere hænder til, hvor hun har talt ensomhed og så videre. Derfor blev jeg ked af det, da der kun stod 2,5 linjer om det. Der var ingen ambitioner og nu vil man meget på børneområdet”, fortæller Susanne og fortsætter:

“Jeg skal dog slå fast, at der er mange ting på papiret, som jeg sagtens kan vinge af og sige, at det vil vi også i DF. Minimumsnormeringer på børneområdet, men det vil jeg også have på ældreområdet. Derfor er jeg ked af, at det er så lidt ambitiøst. Det vidner om den fløj er på mere børneområdet, og der skulle S have slået mere ned, synes jeg”.

Hvad med hele klimadebatten?

“Klima har fyldt meget og det skal det også”, indleder Susanne.

“Det hjælper ikke når vi er så lille land og bruger så mange velfærdskroner på at ændre på 0,1 % af verden, derfor skal vi gå sammen med resten af Europa og forfølge FN’s klimamål. Det vil ikke kunne ses alligevel, hvis vi i Danmark gør noget, og at vi så glemmer de ældre, det er et velfærdssvigt synes jeg. Den almindelige kassedame vil mærke, at hun skal af med meget og derfor skal vi have afbalanceret holdning til klimaet”, fortsætter hun.

Mange talte om, at Centrum-Venstre var død, men hvis man ser på valgresultatet, så er det der vælgerne har sat deres kryds. Hvad betyder det for DF?

“Vi går i arbejdstiden, og så bruger vi tid på de kerneområder vi altid har stået for, de ældre og udlændingepolitikken. Vi er jo meget bekymrede for, hvor det ender med udlændingepolitikken, hvis Radikale får den magt det tyder på”, siger Susanne og fortsætter:

“Vi vil arbejde på at synliggøre overfor vælgerne, hvad der kommer til at ske når man flytter penge fra vores ældre og vores børn, og bruger dem på stigende udgifter til udlændinge. Vi må fortælle vælgerne, at det er hvad der sker med det valg de har truffet, og så må de jo gøre op med sig selv, om de fik det ud af deres stemme som de ville”.

I den forgangne periode har der været meget snak om kommunal udligning, hvad tænker du om det?

“Socialdemokraterne brugte også tid på det i valgkampen, hvor de ville finde penge til de trængte kommuner, men når man læser forståelsespapirerne, så er det slet ikke nævnt”, fortæller hun og fortsætter:

“Hovedparten af ministrene er fra København, og de der er fra andre steder i landet bor i København, derfor frygter jeg lidt for den kommunale udligning. Jeg vil holde meget øje med, om Socialdemokratiet starter på det arbejde de lovede, for det skal startes allerede i år”.

“Vi vil fortælle danskerne, at der er tale om en skævvridning i samfundet, hvis ikke socialdemokraterne leverer på det her løfte. Vi er ude i Vandkantsdanmark, ikke Udkantsdanmark”, slutter Susanne.

https://www.ibc.dk/eud-business/