EGIF Fodbold har rykket klubhus til Erritsø Idrætscenter, men der har vist sig at være udfordringer med rotter ved det gamle klubhus. Det får de nu støtte til at bekæmpe fra Kultur- og Idrætsudvalget.

EGIF Fodbold søger om tilskud til rottesikring ved deres gamle klubhus, samt om genetablering af vand og el op til fodboldbanerne.

Klubben har selv, efter aftale med Fredericia Kommune, stået for nedrivningen af det gamle klubhus, i forbindelse med flytningen til de nye lokaler i Erritsø Idrætscenter. Under nedrivningen har det vist sig, at der er rotter omkring det gamle klubhusområde.

Efter en kloakmesters vurdering vil det fortsat være et problem, fordi de gamle stikledninger til kloakken ligger i jorden.

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at man giver et tilskud til EGIF Fodbold, så de kan få bugt med rotteproblemerne.

https://www.place2live.dk/fredericia/
Annonce