Fredericia Idrætscenter skriver i en pressemeddelse, at Cafe FIC søger en ny forpagter med overtagelse d. 1. juli. Det sker efter, at cafeen ellers blev forpagtet ud for 17 måneder siden.

Fredericia Idrætscenter (FIC) er et af Danmarks største indendørs idrætsanlæg, og visionen er at være Fredericias lokomotiv indenfor idræt, sundhed og fritid. FIC er placeret midt i Madsbyparken, som er et af Fredericias smukkeste naturområder. Madsbyparken indeholder også Den Historiske Miniby og Madsby Legepark.

FIC ønsker at skabe størst mulig synergi mellem caféen og alle de tilbud og aktiviteter, som centret byder på. Brugerne af Idrætscenteret er som udgangspunkt ikke berettiget til at medbringe mad og drikkevarer i centret. Dog skal forpagteren respektere de eksisterende særlige aftaler der findes samt være indstillet på at lave samarbejdsaftaler på området.

Overordnet håber vi at finde en forpagter, der:

 • Ser muligheder i området og er proaktivt tænkende
 • Kan håndtere forplejning af alt fra enkelte personer til arrangementer med op til 1.000 gæster
 • Kan matche det høje aktivitetsniveau, der er i idrætscentret
 • Kan tilbyde attraktive tilbud til centrets mange forskellige gæster og arrangører. Der skal altid tilbydes et sundt alternativt
 • Vil understøtte og være med til at skabe liv og aktivitet i FIC

Økonomi

Budgiver skal angive en månedlig forpagtningsafgift for de første 24 måneder. Forpagtningsafgiften skal herefter genforhandles efter 18 måneder, jf. aftalens § 13.

Forpagter skal herudover afholde udgifter for forbrug af el, vand og renovation jf. aftaleudkastet. Der skal indbetales depositum svarende til ½ års forpagtningsafgift eller alternativt stilles tilsvarende bankgaranti. Forpagter har ikke ret til afståelse og ingen ret til at overdrage forpagtningen, herunder overdrage driften til tredjemand (fremforpagtning).​

Udvælgelse

FIC vil vurdere de indkomne bud og evt. indbyde til en uddybning af ansøgningen i form af spørgsmål og supplerende oplysninger. Antallet af budgivere, der indbydes til møde vil afhænge af antallet af indkomne bud. Efter endte mødeafholdelser vil FIC afgøre, hvilken ansøger der kan indgås forpagtningsaftale med.

Beslutningen vil blive truffet ud fra følgende kriterier:

Den tilbudte forpagtningsafgift de første 24 måneder, jf. aftalens § 13.

Hvilket bud, der samlet set passer ind i kommunens ønsker for caféens profil og drift, herunder følgende:

 • Menuforslag og prisforslag
 • Erfaringer med lignende cafédrift
 • Vision for cafedriften på Fredericia Idrætscenter

Tilbud bør derfor indeholde alle ovenstående oplysninger og beskrivelser.

Forpagtningsaftalen starter den 1. juli 2020 eller efter aftale.​

Annonceringsmaterialet

Annonceringsmaterialet består af ovenstående indledende materiale samt et kontraktudkast med tilhørende bilag, som kan rekvireres efter forespørgsel.

Kontraktudkastet beskriver bl.a.:

 • Oversigt over de forpagtede lokaler
 • Inventarliste
 • Åbningstider
 • Overtagelsesstand
 • Vedligeholdelse
 • Forsikring mv.

Enhver, der ønsker at byde ind på forpagtningen, bærer selv ansvaret for at have modtaget samtlige bilag.

Spørgsmål og tilbudsfrist

Hvis der er spørgsmål til processen mv., kan der rettes henvendelse til lederen af Madsbyparken, Kasper Findahl. Ligeledes kan der træffes aftale om besigtigelse af caféen. Opstår der spørgsmål eller øvrige ting, der kan være relevante for alle ansøgere, vil spørgsmål og svar herpå løbende blive offentliggjort på hjemmesiden.

Bud skal sendes pr. e-mail senest DEN 15. FEBRUAR 2020 KL. 12.

http://fredericiateater.poweredbyintegra.dk/oversigt.aspx?filmid=155&forestillingid=&internetserial=&webkode=&err=&
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer