At bruge energien effektivt er globalt det vigtigste og billigste virkemiddel mod klimaforandringerne, siger Søren Dyck-Madsen fra Det Økologiske Råd.

Udbygning med vedvarende energi kan ikke gøre det alene

Flere vindmøller og solceller er uden tvivl med til at sænke vores udledning af CO2 og gøre det muligt for Danmark at indfri sine mål fra Paris-aftalen. Men mere vedvarende energi kan ikke gøre detalene. Energiforbruget skal ned. Det forklarer Søren Dyck-Madsen, energi- og klimapolitisk medarbejder hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

”Hvis vi skal nå at bremse CO2-udledningen og holde den globale temperaturstigning på under to grader, som er målet med klimaftalen i Paris, så skal vores forbrug af energi ned både i Danmark, i EU og globalt,” siger Søren Dyck-Madsen.

Alle scenarier for en omstilling af det globale energiforbrug indregner en meget stor reduktion af energispild.

”Det er simpelthen det billigste, for energi, som ikke spildes, skal jo ikke produceres. Energieffektivisering er derfor den billigste måde at modvirke klimaforandringerne, og gør det muligt
for energi fra vind, sol og bioenergi at dække det resterende energibehov,” siger han.

Produktion af vedvarende energi er ikke gratis. Den energi, som spildes eller udnyttes dårligt skal stadig produceres. Og samfundet skal stadig investere energi og penge i oprettelse af infrastruktur og vedligeholdelse til lagring, transport og transformation af den energi, som kunne have været
undværet.

Derfor skal politikerne have fokus på en indsats for øget energieffektivitet, når de her i foråret skal lave en ny energiaftale frem mod 2030, lyder det fra Søren Dyck-Madsen.

”I takt med, at vedvarende energi både bliver billigere og er en stor succes for dansk eksport,
risikerer fokus på at gøre vores samfund mere energieffektivt at falde i baggrunden. Energieffektivitet risikerer at drukne, når politikerne skal lægge planer for fremtidens energipolitik.
Det må ikke ske,” siger Søren Dyck-Madsen.

Ifølge Søren Dyck-Madsen er der brug for, at energiforliget leverer mål for og virkemidler til at reducere energiforbruget til produktion, til opvarmning af vores bygninger, til transportformål ved skift til el-biler og danskernes private energiforbrug.