På Bülows Kaserne er der et stort og fuldt udstyret esportslokale, hvor Fredericia Esport holder til. Bag projektet står blandt andre Peter Bech, der mener, der er et stort og uforløst potentiale i esport, både i forhold til samarbejde med skolerne, men også i forbindelse med branding af Fredericia.

Vi spoler tiden tilbage til onsdag klokken 14:00. Ude foran Bülows Kaserne står Peter Bech og taler med Venstres Peder Tind og Pernelle Jensen, som tidligere har været på besøg i lokalerne for at se Fredericia Esports faciliteter.

Igen går turen op til Fredericia Esports lokaler, hvor der i selve undervisningslokalet er fuld gang i den. 8. klasserne fra Kirstinebjerg Skolen har indtaget gamerstolene som led i deres undervisningsforløb med åben skole, hvor der bl.a. er fokus på esport og udelivet, der danner grundlaget for en bedre trivsel. Skolen mærker, at det har medvirket stor glæde, for eleverne på skolen. Til næste skoleår udvides tilbuddet, der pt. gælder for 7.-8. klasse, til at omfatte 3.-6. klasserne og 9. klasse.

  • Andre skoler er også interesserede, men prisen kan afskrække lidt. Vi forsøger derfor at løfte dele af vores tilbud, blandt andet talentundervisningen, op på forvaltningsniveau, da vi så kan komme til at lave et setup, som endnu ikke ses i andre kommuner. Vi kan lave det indenfor rammer, der ikke er urealistiske. Eleverne glæder sig utrolig meget til at komme her, og de trives i det og er glade for at gå i skole, hvilket ikke må undervurderes. Vi beder ikke kommunen om en million kroner til computere, dem har vi, så det er det ikke det, at det handler om, men det handler om, at vi vil favne om den virkelighed der er, da de unge er interesseret i det og lærer utroligt meget igennem esporten og alt det der omgiver sporten, siger Peter Bech.

Foruden selve esportdelen er der også flere aspekter i det. Peter Bech bruger ordet digital dannelse, der dækker over mange ting. Det er alt lige annoncering på sociale medier, til markedsføring, såkaldt ‘content creation’, grafiske udfoldelser, hjemmesider, animering, kodning og meget andet, som man benytter i og omkring e-sport. Med et udvidet tilbud, der favner hele potentialet og lettere tilgang for alle interesserede skoler, vil der glæde et meget stort antal skoleelever – også dem der ikke spiller computerspil.

  • – Det jeg har set i de rammer her gør, at det er noget vi skal prioritere politisk endnu højere. Potentialet er stort for at udvikle e-sport, og jeg har stor respekt for den indsats de mange dygtige engagerede mennesker yder siger Peder Tind og fortsætter, vi kan se, at det virker med Kirstinebjerg Skolens profil fag, siger Peder Tind og bliver suppleret af Peter Bech:
  • Vi har en social opgave i det her, da der kan være kløfter mellem børn og forældre. Den digitale dannelse, som vi giver, gør at der kommer så meget mere ind i det. Og man kan vende det om og sige, om eleverne hellere vil spille computer eller have religion. Vi kan lære dem om grafik, hvordan man tager billeder, og så kan de få lov til at gøre det i praksis, hvor vi skal gøre det.

Pernelle Jensens håb er, at det kan tænkes ind i Fredericia Kommunes fritidspolitik.

  • I budgetforliget, som vi ikke er en del af, er der afsat midler tid til fritidspolitikken, og vi støtter op om tilbuddene i ungdomsskolen, hvor det her kunne være en del af et. Vi ville gerne have været endnu længere og investerer flere penge end der er budgettet, så det må komme i et nyt forlig, siger hun og fortsætter:
  • – Vi kan blive meget bedre til at inddrage foreningerne ind i skoledagen og e-sport kan bare noget helt særligt og det skal vi støtte op om. For mig er det også vigtigt, at vi har forskellige fritidstilbud og at de unge ikke sidder derhjemme, men har et sted at tage hen og mødes med andre unge om en fælles interesse, siger Pernelle Jensen

Kigger man rundt i det store åbne rum, hvor der er sofagrupper og et bord, hvor man kan sidde og tale sammen på kryds og tværs, er der i pokalskabet trofæer. Den historie vil Peder Tind gerne have mere fokus på.

  • – Vi taler tit om alle de fyrtårne vi har i byen. Vi er gode til at fremhæve Fredericia Musicalteater, FHK og FC Fredericia, hvilket også er validt, men vi har her et fjerde fyrtårn, hvor der er mulighed for dannelse, men hvor de også gør det så godt, at de får pokaler. Vi har en stor platform, som vi kan brande os på, og det kan være med til at give kroner og øre i turisme og omtale, slutter Peder Tind.