Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har fremsat lovforslag, der bl.a. skal lempe kravene til indretning af hestestalde. Ændringerne kan ikke stå alene, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse. Der er nødt til at blive stillet større krav til hestens daglige motion og sociale interaktion med andre heste, ellers vil det være en klar forringelse af dyrevelfærden.

Den oprindelige lov om hold af heste, der trådte i kraft i 2008, indfører gradvise forbedringer for hestene i Danmark frem mod 2020. Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen, har fremsat ændringsforslag til den eksisterende hestelov, og ændringsforslaget er i høring frem til 16. juni i år. Ændringsforslaget har til formål at lempe på nogle af de regler, der ellers skulle have været indført i 2020. Lempelserne angår først og fremmest krav til hesteboksene, som ifølge gældende lov skal gøres større, have højere til loftet og have naturligt lysindfald. Ministeren mener, at de kommende krav vil gå ud over rideskolerne og eksisterende stalde, som må lukke, fordi de ikke har råd til de nødvendige ombygninger.

Dyrenes Beskyttelse har netop sendt et høringssvar til ministeren vedrørende ændringsforslaget. Af Dyrenes Beskyttelses høringssvar fremgår det, at man er imødekommende over for ministerens hensyn til rideskoler og eksisterende stalde, men at lempelserne i så fald bør ledsages af skærpelse af andre områder, hvor den eksisterende lovgivning ikke tilgodeser dyrevelfærden i tilstrækkelig grad. Fx stiller den eksisterende lovgivning ikke krav til hestens behov for motion alle ugens syv dage og mulighed for fri bevægelse på fold eller ridehus. Den eksisterende lov tager heller ikke højde for, at hesten er et flokdyr, som har behov for at interagere med andre heste.

Heste er sociale dyr
”Heste er fra naturens side flokdyr og trives bedst sammen med artsfæller. Heste er byttedyr, der konstant er på vagt over for fare, og de domesticerede heste har samme instinkter som vilde heste. Samtidig har heste et stort socialt behov, som ikke dækkes, hvis de går alene,” siger Yvonne Johansen, dyrlæge og projektleder for hest i Dyrenes Beskyttelse.

Miljø- og Fødevareministeriet har meldt ud, at man vil undersøge, hvor mange heste, der går alene, før man vil tage stilling til et evt. lovkrav om, at et hestehold skal bestå af minimum to heste.

”Men det er ikke væsentligt, om der er 200 eller kun én hest, som ikke går sammen med en artsfælle. Vi vil gerne minde om, at dyreværnsloven gælder det enkelte dyr, og alle dyr har krav på at få opfyldt deres adfærdsmæssige behov. Det vil sige, at det ikke burde have betydning, hvor stort antallet af heste er, der går alene rundt omkring i Danmark. Der bør ikke være nogen heste, der går alene, overhovedet,” påtaler Yvonne Johansen.

Bedre plads til motion og bevægelse
I Dyrenes Beskyttelse er man glade for, at ændringsforslaget indeholder forslag til, at føl og plage under 1 år skal motioneres på fold, men tilføjer at dette bør gælde for alle heste. Alle heste bør have adgang til en fold, der er stor nok til, at de får den motion, de har brug for, og som også giver mulighed for, at de laverestående heste i hierarkiet kan holde sig væk fra de mere dominerende heste.

Foldene skal have tørre områder, så hestene ikke tvinges til at stå i fugt eller mudder, som giver risiko for bakterier, svampe og mider.

Endelig skal hestene motioneres alle ugens syv dage og ikke kun i de fem af dem, som det er formuleret i de nuværende lovkrav.

”Det er helt uacceptabelt, at man i lovgivningen accepterer, at heste ikke får motion i to af ugens syv dage. Uanset størrelsen på boksene har heste brug for at bevæge sig for at tilgodese deres fysiske og psykiske velbefindende. Bedst er den fri bevægelse, men som minimum skal de ud af boksen hver dag for at blive motioneret,” siger Yvonne Johansen.

Dyrenes Beskyttelse forventer, at partierne i behandlingen af lovforslaget vil drøfte disse forbedringer og udvise hensyn til både dyrenes velfærd såvel som rideskolernes velfærd.