Dyrevelfærden for industrikyllinger er nu så dårlig, at danske forbrugere helt bør droppe dem som fødevare, mener Dyrenes Beskyttelse, der i en ny stor kampagne vil åbne forbrugernes øjne for den mangelfulde dyrevelfærd i den industrielle kyllingeproduktion.

”Industrikyllingerne udgør 99 procent af de kyllinger, der slagtes og spises herhjemme. Produktionen er meget præget af et ensidigt fokus på effektivitet, og det sker på bekostning af kyllingernes liv. Dyrevelfærden i den industrielle produktion er stort set fraværende,” forklarer Pernille Fraas Johnsen, ph.d i kyllingeadfærd og chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse, og fortsætter:

”Industrikyllingerne er avlet til at vokse ekstremt og unaturligt hurtigt. Det betyder blandt andet, at deres ben ikke kan bære resten af kroppen, og at de ikke kan gå normalt. Også de fysiske rammer, som kyllingerne lever under, er meget kritisable. De kommer ikke ud, men lever i store haller, hvor der er så mange, at de bogstaveligt talt står oven på hinanden. Ydermere er hallerne kunstigt oplyst 18 timer i døgnet, hvilket ødelægger dyrenes naturlige døgnrytme.”

 

Kyllingemanifest for Den Gode Kylling
Pernille Fraas Johnsen er sikker på, at hvis forbrugerne oplever virkeligheden ude i den industrielle kyllingeproduktion, så vil salget af industrikyllinger falde, mens salget af velfærdskyllinger, der har levet under betydeligt bedre rammer, vil stige.

”I dag udgør velfærdskyllinger, det vil sige fritgående og økologiske kyllinger, kun knapt en enkelt procent af kyllingeproduktionen herhjemme. Men vi kan se, at efterspørgslen er stigende, og det er den udvikling, som vi gerne vil give et skub med kampagnen. Det helt centrale for os er den store forskel, der er på dyrevelfærden i de to produktioner,” siger fortæller Pernille Fraas Johnsen.

Derfor har Dyrenes Beskyttelse udarbejdet et manifest for Den Gode Kylling. Manifestet indeholder fem punkter, som Dyrenes Beskyttelse mener, skal være opfyldt i kyllingeproduktionen.

”I kampagnen opfordrer vi forbrugerne til at skrive under på manifestet. Jo flere, der skriver under og dropper industrikyllingen til fordel for velfærdskyllingen, jo større pres kan vi skabe på producenterne for ordentlig dyrevelfærd i produktionen,” siger Pernille Fraas Johnsen.

Se Kyllingemanifestet her: www.kyllingemanifest.dk