Differentiering af undervisningen og inklusion af børn med særlige udfordringer har været på den skolepolitiske dagsorden i flere årtier, men uden større succes. Og vores forestillinger om ‘den dygtige lærer’ er ikke en del af løsningen, men en del af problemet, hævder forfatterne til en ny bog.

Den udeblevne succes skyldes ikke, at lærerne ikke er dygtige nok. Tværtimod er forestillingen om ‘dygtige lærer’, der lever op til tidens diskurser om ‘den gode undervisning’ problemet og ikke løsningen på de udfordringer, som handler om differentiering og inklusion, hævder forfatterne til ny bog.

I Lærerfaglighed, inklusion og differentiering formidler Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse, hvordan in- og eksklusionsprocesser i undervisningens praksis relaterer sig til den aktuelle skolepolitiske situation i Danmark. De hævder ikke, at lærerne ikke er dygtige. Tværtimod.

Men den måde, vi aktuelt forstår dygtighed på, og de betingelser, vi giver lærere for at arbejde, skaber barrierer for at realisere visionerne om inklusion og differentiering, som formuleres i forskningen såvel som i lovgivningen. Det er forståelser, som ikke kan rumme de modsætninger og den kompleksitet, der reelt karakteriserer lærerens praksis.

Forfatterne kommer med bud fra praksis på, hvor barriererne for inklusion og differentiering ligger. En væsentlig konklusion er, at udfordringerne ikke kan løses af skolens lærere alene. Åbningerne til en inkluderende og differentieret undervisning ligger i ændrede organisatoriske rammer, der støtter flerfagligt samarbejde mellem lærere og andre faggrupper.

Bogen er en udløber af forskningsprojektet “Differentiering i undervisningen i praksis”. Det to-årige forskningsprojekt har haft fokus på lærernes undervisningspraksis i to klasserum på en folkeskole i København. Forskerne har arbejdet tæt sammen med to lærerteam om at forstå og udvikle praksis ud fra de to dimensioner: inkludering og differentiering.

Lærerfaglighed, inklusion og differentiering
– pædagogiske lektionsstudier i praksis

af Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse

229 kr. (vejl.) / 200 sider
E-bog: 183 kr.
Samfundslitteratur

Udkommer 1. april 2016