Byrådet i Middelfart Kommune inviterer kommunens virksomheder til at indgå partnerskabsaftaler for at få flere flygtninge i arbejde. 250 virksomheder i Middelfart Kommune vil inden udgangen af juni have haft besøg af en virksomhedskonsulent fra Job og Vækstcentret. Aftalerne skal både bidrage til integration og også være med til at dække virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Borgmester Steen Dahlstrøm indbyder kommunens virksomheder til at indgå i et partnerskab omkring integrationsindsatsen:

“En god integration til arbejdsmarkedet i Middelfart Kommune er både en gevinst for den enkelte flygtning, som lærer sproget og kulturen, og for virksomheden, som kan rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, som der er mangel på. Det er med andre ord sammen vi kan få integrationsopgaven til at lykkes,” udtaler borgmester Steen Dahlstrøm.

Formålet med aftalen er at hjælpe flygtninge til at opnå selvforsørgelse, det vil sige minimum 15 timers ordinær beskæftigelse om ugen. Det er virksomhedens opgave at stille praktikpladser, løntilskudsjob og ordinære job til rådighed for flygtninge på lige fod med andre ledige borgere.

Lav ledighed skaber mangel på arbejdskraft inden for flere brancher i Middelfart Kommune
I Middelfart er ledigheden lav, og med en lav ledighed opstår der mangel på arbejdskraft bl.a. inden for rengøringsbranchen, chauffører, buschauffører og lagerarbejde. Det kan derfor blive svært, næsten umuligt, at skaffe den kvalificerede arbejdskraft hos virksomhederne.

Steen Dahlstrøm forklarer: “De flygtninge vi har modtaget i Middelfart Kommune, skal ses som en ressource i den sammenhæng, og de kan være med til at løse manglen på arbejdskraft, som er ved at opstå på flere områder i Middelfart pga. den lave ledighed, der i april måned lå på 2,7 pct.”

Om partnerskabet mellem virksomhed og kommune
Med partnerskabet har Middelfart Kommunes virksomheder mulighed for at arbejde aktivt med at integrere flygtninge på deres virksomhed. Virksomhederne vil få mulighed for at indgå i netværk med andre virksomheder omkring integrationsindsatsen. Samtidig vil Job og Vækstcentret i Middelfart Kommune tilbyde virksomhederne tolkebistand, konsulentbistand samt i efteråret en særlig integrationsmentoruddannelse, som virksomhederne gratis kan sende ansatte af sted på. Uddannelsen vil klæde virksomhederne på til i højere grad at kunne løfte de opgaver, som kan følge med at ansætte en flygtning med andet sprog og som ikke kender kulturen og arbejdsmarkedet.

Integration er en særlig indsats under Middelfart Byråds vision ‘Broerne Begynder Her’.